Новосад Петро Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Новосад Петро Васильович
Дата народження 15 березня 1956 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів 1. Дослідження властивостей будівельних композицій на основі вапна, гіпсу та рідкого скла;

2. Розробка технологій утилізації відходів, створення безвідходних виробництв будівельних матеріалів;

3. Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів.

Кваліфікаційний рівень інженер-хімік-технолог
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1993 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельного виробництва

Новосад Петро Васильович — кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля,Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації

Зв’язні речовини на основі негашеного вапна з регульованими термінами тужавіння [Текст] : дис...канд.техн.наук:05.17.11 / Новосад Петро Васильович ; Львівський політехнічний ін-т. — Львів, 1993. — 165 с. — Бібліогр: с.142-156

Перелік навчальних дисциплін

 • Матеріалознавство та технологія матеріалів
 • Технології утилізації відходів комунального господарства
 • Технології утилізації відходів, створення безвідходних виробництв будівельних матеріалів
 • Будівельне матеріалознавство

Напрями наукових досліджень

 • Дослідження властивостей будівельних композицій на основі вапна,гіпсу та рідкого скла;
 • Розробка технологій утилізації відходів, створення безвідходних виробництв будівельних матеріалів;
 • Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів.

Наукові розробки кафедри

виконання науково-дослідних робіт і впровадження наукових розробок в галузі екологічно чистих декоративних матеріалів

Вибрані статті

 1. Модифіковані бетони з поліпшеними експлуатаційними властивостями / Т.Є. Марків, П. В. Новосад, О. П. Новосад, І. В. Саїв // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 93-97. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 664). — Бібліогр.: 3назви.
 2. Фізико-хімічна утилізація техногенних відходів і їх вплив на екологічну безпеку об’єктів регіону / Л. І. Челядин, О. Р. Позняк, П. В. Новосад, П. Д.Романко, В. Л. Челядин // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн.ун-т України. — Л., 2010. -Вип. 20.11. — С. 34-44.
 3. Будівельні розчини: Метод. вказівки до лаборатор. роботи з курсу «Основи технології тугоплавких неметал. і силікат.матеріалів» та «Буд. матеріалознавство» для студ. баз. М.А. Саницький, Г.Я.Шевчук, П.В. Новосад. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”,2002. – 12 с.
 4. Взаимодействие компонентов в гелеобразующем растворе калиевого силиката /Я.И. Вахула, И.Н. Ящишин, О.Р. Семчук,П.В. Новосад // Журн. приклад. химии. – 2002. – Т. 75,вып. 7. – С. 1209–1211. – Библиогр.: 13 назв.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua

novosad@polynet.lviv.ua