Національний університет «Львівська політехніка»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic.png
Тип вищий навчальний заклад
Девіз «Litteris et Artibus» (укр. «Наукам і мистецтву»)
Гімн Гаудеамус
Дата заснування 4 листопада 1844 року
Рівень акредитації четвертий рівень акредитації
К-ть студентів 31 000
К-сть аспірантів 1 000
К-сть докторів наук 200
К-сть співробітників 2 000
Попередник Державний університет «Львівська політехніка»
Ректор Бобало Юрій Ярославович
Розташування (адреса) 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери 12
Власний сайт http://lp.edu.ua

Національний університет «Львівська політехніка» – найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1844 року як Технічна академія. Університет складається з 16 інститутів, 114 кафедр, автономних, додаткових та загальних підрозділів.

Коротка історія

Попередницею «Львівської політехніки» була Технічна академія, створена 1844 року. Вона була однією з перших академічних технічних шкіл у Європі й першою в Україні.

У 1877 році академію було перейменовано на Вищу політехнічну школу і включено до академічних шкіл Австро-Угорської імперії. Цього ж року новий навчальний рік було розпочато в новому корпусі академії (на теперішній вул. Степана Бандери).

З 1921 р. по 1939 рік навчальний заклад називався «Львівська політехніка», після встановлення Радянської влади у 1939 році його було перейменовано на Львівський політехнічний інститут.

У червні 1993 році, за рік до свого 150-річчя, Львівський політехнічний інститут отримав найвищий – четвертий – рівень акредитації, статус університету та назву Державний університет «Львівська політехніка». У 2000 році Політехніка отримала статус національного університету.

8 липня 2009 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні надав Національному університету «Львівська політехніка» статус самоуправного дослідницького національного вищого навчального закладу.

Структура університету

Управління університетом

Управління Університетом здійснюється згідно із Статутом Національного університету «Львівська політехніка».

Згідно Статуту Університету, управління здійснюється на засадах:

  • автономії та самоврядування;
  • розмежування прав, обов'язків і відповідальності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, органів управління вищою освітою, керівництва Університету та його структурних підрозділів;
  • поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
  • незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

Управління Університетом проводять: Ректор, Ректорат та Наглядова рада.

Керівником Університету є Ректор, який діє на засадах єдиноначальності згідно з чинним законодавством та Статутом.

Органом управління, призначеним для систематичного обговорення та погодження основних питань оперативної діяльності Університету, є Ректорат. Ректорат очолює Ректор, який визначає персональний склад Ректорату та проводить його засідання.

Найвищим колегіальним органом громадського самоврядування Львівської політехніки є Конференція колективу.

Найважливіші питання діяльності та розвитку Університету розглядає - Вчена рада Університету.

Управління на рівні Навчально-наукового Інституту здійснює Директор Інституту. Колегіальними органами управління в Інституті є Збори колективу Інституту та Вчена рада Інституту.

Управління на рівні кафедри здійснюється Завідувачем кафедри та колегіальним органом управління кафедри – засіданням кафедри. Управління окремими підрозділами університету здійснює Начальник підрозділу.

Вся функціональна діяльність студентів, викладачів та співробітників регулюється Правилами внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка».

Навчально-наукові інститути

Окремі навчальні заклади при університеті

Громадські об'єднання

Загально-університетські структурні підрозділи

Посилання

«Львівська політехніка» святкує 170 років (відео)