Науковий кластер «IntelliGo»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Науковий кластер «IntelliGo»
Intelligo1.jpeg


Науковий кластер «IntelliGo» – студентський гурток, який функціонує на кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Напрями діяльності гурткаСекції наукового кластеру «IntelliGо»:

  • Інформаційні та комунікаційні технології в Internet та WWW.
  • Електронна демократія та електронне урядування.
  • Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства.
  • Інформаційний менеджмент.

Основною метою наукового кластера «IntelliGo» є виявлення обдарованих студентів кафедри та залучення їх до науково-дослідної роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності та використання творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних проблем. Організація зустрічей з цікавими людьми, видатними особистостями та професіоналами різноманітних сфер діяльності. Також налагодження ефективної співпраці з студентськими організаціями України і світу.
Результатом наукової роботи студентів у кластері є розширення кола їхніх наукових інтересів, проведення студентами самостійних експериментальних досліджень, розвиток наукового мислення та умінь системно аналізувати актуальні проблеми, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію.
Участь у науковому кластері «IntelliGo» дасть можливість студентам отримати реальні знання та практичні вміння, щоб якісно та успішно творити сучасну українську науку. Також сприяє розкриттю наукового потенціалу студентів та формуванню особистості студентів як сучасних вчених з широким світоглядом.
Функціонування кластеру спрямоване на розширення наукового потенціалу студентів й формування практичних навиків науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час. Учасники наукового кластеру «IntelliGO» беруть активну участь у олімпіадах, у міжнародних та закордонних конференціях, семінарах та публікують результати своїх наукових досліджень у фахових збірниках та закордонних виданнях.
Входження у світову наукову спільноту підтверджено опублікованими науковими роботами учасників наукового кластеру «IntelliGo» у рецензованих журналах США, Великобританії, Швейцарії, Індії, Ірану, Туреччини, України, Польщі та Болгарії, з них 3 наукові статті та 5 матеріалів конференцій розміщено у науко-метричній базі Scopus. У рамках діяльності кластеру «IntelliGo» відбулись численні семінари, тренінги компетентних фахівців-практиків у сфері бібліотекознавства, маркетингу, соціальних комунікацій, інформаційних технологій, адже студенти повинні бути обізнані з тенденціями на ринку їхньої професії. Таких зустрічей-семінарів в минулому начальному році відбулося понад десяток.

Керівник гуртка


Федушко Соломія — український науковець, кандидат технічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Досліджує методи побудови та розвитку віртуальних спільнот, аналіз інформаційного наповнення віртуальних спільнот, методи класифікації учасників соціальних комунікацій та побудови їх соціально-демографічних портретів на основі верифікації соціально-демографічних характеристик.

Керівник «IntelliGо» Заступник керівника Староста
Федушко С.C. Трач О.Р. Яновська А.Я.Учасники


Учасниками студентського гуртка є чимало студентів кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності усіх курсів.