Наукова робота кафедри української мови - 2018 рік

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

2018

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Риторика: підручник / З. Й. Куньч, Г. П. Городиловська, І. Д. Шмілик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 496 c.

Риторичний практикум: навчальний посібник / З. Й. Куньч, Г. П. Городиловська, Я. Б. Турчин, О. Г. Литвин, Л. В. Харчук, Н. І. Голубінка, Т. Я. Конівіцька, І. Б. Ментинська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 212 c.

Збірник тестових завдань з української літератури: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, Л. П. Василишин, М. В. Гнатюк, Н. І. Голубінка, Г. П. Городиловська, Г. І. Кирик, Т. Я. Конівіцька, З. Й. Куньч, О. Г. Литвин, І. Б. Ментинська, О. Р. Микитюк, Г. В. Наконечна, Я. С. Пура, С. О. Руденко, А. Я. Середницька, Ю. В. Теглівець, І. Д. Фаріон, Л. В. Харчук, І. Д. Шмілик, Б. С. Яворська. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 196 c.

Збірник тестових завдань з української мови: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, Л. П. Василишин, М. В. Гнатюк, Н. І. Голубінка, Г. П. Городиловська, Г. І. Кирик, Т. Я. Конівіцька, З. Й. Куньч, О. Г. Литвин, І. Б. Ментинська, О. Р. Микитюк, Г. В. Наконечна, Я. С. Пура, С. О. Руденко, А. Я. Середницька, Ю. В. Теглівець, І. Д. Фаріон, Л. В. Харчук, І. Д. Шмілик, Б. С. Яворська. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 576 c.

Українська мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник-практикум: / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 308 c.

Сучасна українська мова: самобутність, система, норма: навчальний посібник / О. Р. Микитюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 440 c.

Теорія терміна: конкретизація лексико-семантичних парадигм: колективна монографія / З. Й. Куньч, Г. В. Наконечна, О. Р. Микитюк, С. З. Булик-Верхола, Ю. В. Теглівець. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2018. – 180 c.

Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХIV–ХVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива: монографія / І. Д. Фаріон. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 656 c.

Partnerstwo polsko-ukraińskie : bezpieczeństwo, polityka, społeczeństwo : колективна монографія. – Olsztyn : Zaklad Poligraficzny UWM w Olsztynie, 2017. / Куньч З. Й. Викладання української мови як іноземної на основі принципу фахоцентризму. – С. 267–275; Литвин О. Г., Голубінка Н. І. Особливості викладання технічної термінології іноземним студентам. – С. 277–287.

Philological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: колективна монографія. – Stalowa Wola : Baltija Publishing, 2018. / Городиловська Г. П. Метаморфози та метафоризація термінів у художньому дискурсі Романа Іваничука. – С. 50–68.

Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості = Współpraca transgraniczna a wspólna przestrzeń europejska: teoria, praktyka i nowe możliwości: колективна монографія. – Львів, Ольштин : Фіктивне видавництво в Україні, 2018. / Куньч З. Й. Засвоєння термінології як передумова успішного вивчення риторики студентом-іноземцем. – С. 129–137; Литвин О. Г., Голубінка Н. І. Українська періодика в Польщі у контексті транскордонного співробітництва Україна – Польща. – С. 149–158.


ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Електронний навчально-методичний комплекс «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: для студентів заочної форми навчання / Укладачі: Вознюк Г. Л., Василишин І. П., Пура Я. С., Конівіцька Т. Я. – Сертифікат № 02148, 2018. – 223 с.

Електронний навчально-методичний комплекс «Основи термінознавства» / Укладачі: Булик-Верхола С. З., Наконечна Г. В., Теглівець Ю. В. – Сертифікат № 02588, 2018. – 210 с.


ЛІТЕРАТУРНІ ВИДАННЯ

Богдан Кравців. Під рідними і зорями чужими / упоряд. Т. Салига, І. Василишин. – Львів : Світ, 2018. – 648 с. : іл. – (Серія «Ad fontes» – «До джерел»).


ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Булик-Верхола С. З., Верхола А. О. Історико-правові аспекти функціонування української мови // Держава та регіони. Серія : Право. – 2018. – № 1 (59). – С. 5–10.

Булик-Верхола С. З., Верхола А. О. Проблеми використання української мови в освіті: зміни 2017 року // Конституційно-правові академічні студії. – 2018. – Вип. 2. – С. 141–145.

Булик-Верхола С. З., Верхола А. О. Суспільно-правові аспекти розвитку та функціонування української мови // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – 2018. – Вип. 1, т. 1. – С. 128–134.

Булик-Верхола С. З., Теглівець Ю. В. Англіцизми у термінології фотосправи // Південний архів. Філологічні науки : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 73. – С. 14–16.

Булик-Верхола С. З., Теглівець Ю. В. Особливості електронного навчально-методичного комплексу «Основи термінознавства для студентів гуманітарних спеціальностей» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2018. – Вип. 32, т. 1. – С. 12–14.

Булик-Верхола С. З., Теглівець Ю. В. Функціонування англійських запозичень у термінології фотосправи // Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 13–14 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 61–64.

Булик-Верхола С. З., Теглівець Ю. В., Теглівець О. В. Порушення словотвірних норм у навчальних текстах радіотехнічної галузі // Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 11–12 травня 2018 р.). – 2018. – C. 55–57.

Булик-Верхола С. З., Теглівець Ю. В., Теглівець О. В. Порушення літературних норм у навчальних текстах радіотехнічної галузі // Український смисл : науковий збірник. – 2018. – С. 80–88.

Василишин І. П. Дискурс Європи в ліриці Михайла Ситника // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 37. – С. 116–123.

Василишин І. П. Есеїстика Богдана Кравціва : лірика й чин // Богдан Кравців. Під рідними і зорями чужими / упоряд. Т. Салига, І. Василишин. – Львів : Світ. – 2018. – С. 589–595.

Василишин І. П. Сакральність символів «роду й дому» в повоєнній ліриці Євгена Маланюка / Євген Маланюк «…Його постать роки одягають у бронзу…»: збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 262 с. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми; вип. 18). – С. 244–252.

Вознюк Г. Л., Наконечна Г. В. Явище плеоназму в нехудожньому перекладному тексті // Український смисл : науковий збірник. – 2018. – С. 41–48.

Голубінка Н. І., Голубінка Ю. І., Литвин О. Г. Продуктивні словотвірні моделі термінів у науках про Землю // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. – 2018. – Вип. 2 (36). – С. 124–128.

Голубінка Н. І., Литвин О. Г. Проблема культури слова в засобах масової комунікації // Український смисл : науковий збірник. – 2018. – С. 220–227.

Голубінка Н. І., Литвин О. Г. Часопис «Рідна мова» у контексті транскордонного співробітництва Україна – Польща // Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір : теорія, практика і нові можливості : матеріали IV Українсько-польського наукового форуму (Львів– Olsztyn, 7–8 червня 2018 р.). – 2018. – C. 159–164.

Городиловська Г. П. Взаємодія функціональних та експресивних стилів в українській мові // Science and technology of the present time: priority development directions of Ukraine and Poland : international multidisciplinary conference (Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018). Vol. 6. – 2018. – C. 163–166.

Городиловська Г. П. Інтерпретація лексичних засобів в ідіостилі Романа Іваничука // Український смисл : науковий збірник. – 2018. – С. 149–160.

Городиловська Г. П. Маркіян Шашкевич як промовець // Шашкевичів край : альманах. – 2018. – С. 136–139.

Городиловська Г. П. Роль синтаксичних конструкцій ораторського стилю в історичній прозі Романа Іваничука // Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21–22 вересня 2018 р.). – 2018. – C. 8–11.

Городиловська Г. П., Городиловська М. Виражальні можливості речень у художньому дискурсі Романа Іваничука // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – 2018. – Вип. 32. – С. 132–138.

Городиловська Г. П., Городиловська М. Контекстуальні синоніми в системі художнього ідіостилю Романа Іваничука // Сучасний вимір філологічних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 20–21 липня 2018 р.). – 2018. – C. 50–56.

Городиловська Г. П., Городиловська М. Проблеми стилів та їх реалізація в художньому тексті // Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 19–20 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 10–13.

Колодій Н. В. Методика самостійного здобуття знань з наукової і навчально-методичної літератури // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2018 р.). – 2018. – C. 211–214.

Колодій Н. В. Професійна мовнокомунікативна компетенція // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17–20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 144–146.

Конівіцька Т. Я. Культура мовлення як складова риторичної компетентності психологів // Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (Черкаси, 19 квітня 2018 р). – 2018. – C. 100–102.

Конівіцька Т. Я. Проблеми вивчення риторики в контексті особистісно орієнтованого підходу у ЗВО // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 10 (13). – С. 153–156.

Конівіцька Т. Я. Провідні методологічні підходи до риторичної підготовки майбутніх психологів // Folia Comeniana : вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського. – 2018. – Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (11–12 жовтня 2018 р.). – С. 82–85.

Конівіцька Т. Я. Психологічні аспекти формування риторичної компетентності у ВНЗ // Видатні постаті психології: історія та сучасність : збірник тез V Наукового регіонального семінару (до дня психолога), (Львів, 20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 102–104.

Конівіцька Т. Я. Риторика в системі сучасної комунікації // Інформація, комунікація, суспільство 2018 : матеріали 7-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2018 (Чинадієво, 17–19 травня 2018 р.). – 2018. – C. 228–229.

Конівіцька Т. Я. Риторична підготовка майбутніх психологів у контексті компетентнісного підходу // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20 березня 2018 р.). – 2018. – C. 77–78.

Конівіцька Т. Я. Роль інформаційно-комунікаційних технології у формуванні риторичної компетентності майбутніх психологів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2018. – Вип. 51. – С. 273–281.

Конівіцька Т. Я., Литвин А. В. Формування риторичної компетентності як невід’ємний аспект професійної реалізації фахівця // Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 197–200.

Куньч З. Й. Образність мовлення як ознака культури мови (на прикладі метафори) // Український смисл : науковий збірник. – 2018. – С. 14–22.

Куньч З. Й. Проблеми засвоєння риторичної термінології у навчальному процесі студентів-іноземців // Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір : теорія, практика і нові можливості : матеріали IV Українсько-польського наукового форуму, (Львів–Olsztyn, 7–8 червня 2018 р.). – 2018. – C. 165–170.

Куньч З. Й., Василишин І. П. Електронні навчальні комплекси з риторики (комунікативні концепти) // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 10-ої Науково-практичної конференції, (Львів, 21–23 листопада 2018 р.). – 2018. – C. 99–104.

Куньч З. Й., Куньч М. Р. Роль метафор у формулюванні політичних афоризмів (на матеріалі гасел Революції Гідності) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – 2018. – Вип. 32. – С. 23–30.

Куньч З. Й., Руденко С. О. Особливості вивчення риторики як дисципліни вільного вибору студента // Інформація, комунікація, суспільство 2018 : матеріали 7-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2018 (Чинадієво, 17–19 травня 2018 р.). – 2018. – C. 219–220.

Куньч З. Й., Харчук Л. В. Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з риторики // Інформація, комунікація, суспільство 2018 : матеріали 7-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2018 (Чинадієво, 17–19 травня 2018 р.). – 2018. – C. 217–218.

Kunch Z., Turchyn Y. Social and cultural adaptation: linguistic aspects [Electronic resource] // Mental Health: global challenges of XXI century : proceedings of II International conference (Kyiv, 26–27 October 2018). – 2018.

Kunch Zorjana, Turchyn Yaryna. Major features of language adaptation as a sign of a stable psychological condition // Mental Health: Global Challenges. – 2018. – С. 43–50.

Литвин О. Г. Культура мови професійного спілкування у ВНЗ технічного профілю // Актуальні проблеми науки і практики у світлі євроінтеграції : тези міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17–18 травня 2018 р.). – 2018. – C. 138–140.

Литвин А. В., Литвин О. Г. Прогностичні напрями інформатизації професійної підготовки // Інформація, комунікація, суспільство 2018 : матеріали 7-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2018 (Чинадієво, 17–19 травня 2018 р.). – 2018. – C. 213–214.

Ментинська І. Б. До історії становлення та розвитку інформаційних комп’ютерних технологій в Україні // Інформація, комунікація, суспільство 2018 : матеріали 7-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2018 (Чинадієво, 17–19 травня 2018 р.). – 2018. – C. 204–205.

Ментинська І. Б. Сучасні тенденції термінознавчих досліджень (на матеріалі комп’ютерної термінології) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – 2018. – Вип. 31. – С. 33–38.

Ментинська І. Б., Ментинська Ю. С. Комп’ютерна термінографія як навчально-методична база термінознавчих студій // Українські студії : зміст, сутність, освітній потенціал : всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, Харків, 6 грудня 2018 р. – 2018. – C. 72–73.

Ментинська І. Б., Наконечна Г. В. Комп’ютерний термін як одиниця терміносистеми: ступінь відповідності вимогам // Український смисл : науковий збірник. – 2018. – С. 23–31.

Ментинська І. Б., Наконечна Г. В. Становлення української комп’ютерної термінології : лексикографічний аспект // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». – 2018. – № 2 (16). – С. 273–278.

Микитюк О. Р. Вербалізація хороніма Україна в мовно-національній картині світу Дмитра Донцова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – 2018. – Вип. 31. – С. 111–117.

Микитюк О. Р. Культура вживання номена Україна в текстах Дмитра Донцова // Український смисл : науковий збірник. – 2018. – С. 171–180.

Микитюк О. Р. Лінґвалізація територіальних субкодів у мовній картині світу Дмитра Донцова // Spheres of Culture. – 2018. – Vol. 17. – С. 299–305.

Микитюк О. Р. Мова як чинник національної безпеки України // Психологія національної безпеки і благополуччя особистості : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 26-27 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 148–150.

Микитюк О. Р. Розуміння патріотизму в текстах Дмитра Донцова (крізь призму власних назв) // Серце чистеє, думка чесная… : збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. – 2018. – С. 402–411.

Середницька А. Я. Представлення мовної картини світу в ідеографічному словнику дієслів переміщення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2018. – Вип. 33, т. 1. – С. 59–61.

Середницька А. Я. Семантичне поле дієслів ходи в українській літературній мові та в жаргоні студентів // Український смисл : науковий збірник. – 2018. – С. 49–57.

Фаріон І. Д. Василь Німчук – людина джерело // Професор Василь Німчук у спогадах сучасників. – 2018. – С. 148–151.

Фаріон І. Д. Гуманітаристика – простір вирішальної боротьби // Гуманітарна складова вищої освіти : досвід і проблеми : тези доповідей міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ, 29 травня 2018 р.). – 2018. – C. 4–7.

Фаріон І. Д. Львівське москвофільство на тлі інформаційного штилю // Український інформаційний простір. – 2018. – № 2. – С. 97–112.

Фаріон І. Д. Мовний закон 5670д – маніфест малоросійства // Cоціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ : матеріали ІІ Міжнародної конференції (Львів, 22–23 листопада 2018 р.). – 2018. – C. 112–113.

Фаріон І. Д. Мовно-освітні пріоритети в діахронії : Львівське братство напр. XVI – поч. XVII ст. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – 2018. – Вип. 32. – С. 49–55.

Фаріон І. Д. Москвофільство Галичини : до історії проблеми // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Журналістські науки. – 2018. – № 896. – С. 160–165.

Фаріон І. Д. Правописні норми у 20–30-х рр. ХХ ст. крізь призму політичних персон // Український смисл : науковий збірник. – 2018. – С. 58–67.

Фаріон І. Д. Про математику історії мови: фонетико-морфологічний зріз (Рецензія на монографію Інни Богданівни Царалунги «Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові ХІV–ХV ст.» (Хмельницький, 2017. – 448 с.) // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : збірник праць, присвячених 70-річчю від дня народження професора Петра Івановича Білоусенка. – 2018. – С. 171–178.

Харчук Л. В. «Золоте десятиріччя» в розвитку української електроенергетичної термінології // Українознавство. – 2018. – № 2 (67). – С. 144–152.

Харчук Л. В. Порушення лексичної мовної норми в українській електроенергетичній терміносистемі // Український смисл : науковий збірник. – 2018. – С. 68–79.

Харчук Л. В. Утвердження державної мови: європейський досвід // Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір : теорія, практика і нові можливості : матеріали IV Українсько-польського наукового форуму (Львів–Olsztyn, 7–8 червня 2018 р.). – 2018. – C. 178–183.

Харчук Л. В. Формування наукової терміносистеми як результат стихійного нагромадження термінного матеріалу (на матеріалі української електроенергетичної термінології) // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». – 2018. – № 1 (15). – С. 276–281.

Харчук Л. В., Харчук В. О. Нові слова в українській електроенергетичній терміносистемі // Українські студії : зміст, сутність, освітній потенціал : всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (Харків, 6 грудня 2018 р.). – 2018. – C. 90–91.

Kharchuk L. V. The paradigmatic relations in the Ukrainian electric power engineering terminological system (the phenomena of synonymy and variation) // Мир языков: ракурс и перспективы : сборник материалов IX Международной научно-практической конференции (Минск, 26 апреля 2018 г.). : в 6 частях. – 2018. – P. 91–95.