Наукова діяльність кафедри СКС

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Наукова роботи кафедри спрямована на розв’язання таких наукових проблем:

  1. Методи аналізу та синтезу топологій спеціалізованих систем, як системи та мережі на кристалі (професор Р. Дунець).
  2. Розроблення системи криптографії на основі чисел Мерсена (доцент Р.Попович).
  3. Дослідження засобів мінімізації похибок процесу аналого-цифрового перетворення сигналів та розроблення на цій основі пристроїв АЦП (доцент Р.Кочан).
  4. Розроблення та дослідження наноструктурованих скло-керамічних сенсорних матеріалів для багатофункціональних застосувань вінтелектуальних систем нового покоління (доцент Г.Клим).

Наукові дослідження та розробки аспірантів і студентів тісно пов’язані з науковою тематикою науково-педагогічних працівників кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем. Розвивати теоретичні знання та вдосконалювати практичні навички студенти мають змогу в організованих на кафедрі гуртках, при підготовці до олімпіад, виконанні магістерських кваліфікаційних та науково-дослідних робіт. Одержані наукові результати доповідаються аспірантами та студентами на конференціях та семінарах.