Наукова діяльність кафедри ІСМ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Науковий напрям кафедри інформаційних систем та мереж «Дослідження, розроблення і впровадження інтелектуальних розподілених інформаційних технологій та систем на основі ресурсів баз даних, сховищ даних, просторів даних та знань з метою прискорення процесів формування сучасного інформаційного суспільства».

Наукові дослідження кафедри ІСМ:

  1. Розроблення інтелектуальних агентів пошуку релевантної інформації в мережі Інтернет та її опрацювання з метою автоматичного наповнення баз даних та баз знань (наприклад – пошук цін на квартири в певному регіоні, пошук нових засобів обробки трубопроводів для подовження терміну їх експлуатації тощо).
  2. Розроблення системи підтримки прийняття рішень з ремонтно-відновлювальних і діагностично-профілактичних робіт на міських водопровідних мережах на основі онтологічних знань.
  3. Розроблення прикладного програмного забезпечення для осіб з вадами зору та вадами слуху (тифлокоментування відеоконтенту, системи перекладу жестової мови у природню мову й навпаки).
  4. Розроблення прикладних програмних систем надання рекомендацій на основі опрацювання великих даних (наприклад – пошук роботи, поступлення в університет на основі схильності особи тощо).


Scientific Research of the Information Systems and Networks Department:

  1. Development of the intelligent search agents of the relevant information over the internet and its processing for the automatic databases and knowledge bases filling (for example, the search for the flat prices in certain region, the search for new means of the pipelines processing to extend their working lifespan, etc.).
  2. Development of the decision support system in repair-recovery and diagnostic-preventive measures on urban water supply systems on the basis of the ontological knowledge.
  3. Development of the applied software for persons with visual and hearing impairments (audio description of the video content, translation of the sign language into natural language and vice versa).
  4. Development of the applied software systems with recommendations based on the big data processing (for example, job search, entering the university on the basis of the person inclination, etc.).