Нанівський Роман Семенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Нанівський Роман Семенович
Nanivskyi.JPG
Дата народження 04.08.1989
Alma mater Ряшівський університет
Спеціальність Філолог. Викладач польської мови та літератури
Поточне місце роботи викладач кафедри іноземних мов Національний університет «Львівська політехніка»


Напрями наукових зацікавлень:
- педагогіка;
- методика викладання іноземної мови у ВНЗ;
- теоретична граматика;
-порівняльне літературознавство.

Участь у міжнародних конференціях

1.Міжнародна науково-практична конференція «Іноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук», (Київ, 04–05.05 2018 р.)
2. ІV Українсько-польський науковий форум «Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості», (Львів 7–8. 06 2018 р.)
3.Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі», (Київ 31.08–01.09.2018 р.)
4.Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі», (Київ 21–22. 09. 2018 р.)

Монографії

2018
1. Nanivskyj R. Аналіз перекладу неологізмів з англійської мови на українську у контексті викладання іноземної мови професійного спрямування / R. Nanivskyj, A. Sydor // Approaches, methods and findings in the context of foreign language teaching: modern universities’ dimension. Vol. 2 : колективна монографія. – Lviv: ZUKC, 2018. – c.8–53.


Наукові статті у фахових виданнях

2018
1. Сидор А. Р., Нанівський Р.С. Правнича термінологія та особливості перекладу з англійської мови на українську // Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: «Філологічні науки». Мовознавство №9 – Дрогобич, 2018. С. 199 – 203.
2. Nanivskyy R. S. Problem tożsamości bohatera w tworzeniu współczesnej polskiej prozy. // Науковий вісник Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія. – Киїі, 2018. – Випуск № 3. – Том 29. – С. 68.
3. Sydor A. R., Nanivskyy R. S. Creation of English media neologisms and methods of their translation into Ukrainian // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2018. – Вип. 32, т. 2. – С. 179–181. (Index Copernicus International).

Інші публікації


2018
1. Нанівський Р.С. Характеристика методик навчально-освітніх процесів у вивченні іноземних мов у контексті сучасних вимог // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4-5 травня 2018 р. – Київ: ТНУ ім. В.І. Вернадського , 2018. – С. 42-43.
2. Нанівський Р.С. Особливості ієрархічного формування морально-етичних цінностей у дітей дошкільного віку // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної кон-ференції, м. Київ, 31 серпня - 1 вересня 2018 р. – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. – С. 68-69.
3. Bilyk O. S., Nanivskyy R. S. Kod "Czarney prozy" jako próba poszukiwań wątku egzystensijalnego przykładach bohaterów twórczości Andrzeja Stasiuka // Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 21–22 вересня 2018 р. – 2018. – P. 67–71.