Найчук-Хрущ Марта Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Найчук-Хрущ Марта Богданівна
Найчук.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 4 березня 1980 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Злиття та погллинання компаній, об’єднання шляхомучасті у капіталі, фінансове управління в компаніях, оцінка ризиків в умовах поглинання компаній, управління ризиковими інноваційними проектами, а також, управління групами працівників, оцінка та навчання груп
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Найчук-Хрущ Марта Богданівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 4 березня 1980 року

Тема дисертації: Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур у машинобудуванні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Найчук-Хрущ Марта Богданівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2007. — 243 арк. — арк. 224-243

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

У 2008-2009 рр. працювала у Національному технічному університеті «Киівський політехнічний інститут» на посаді доцента кафедри менеджменту. Має досвід роботи в комерційних структурах на посадах інженера з менеджмену та фахівця з обліку господарських операцій.

Деякі дисципліни викладає англійською мовою, зокрема «Sntellectual Property».

Захоплюється: сучасною літературою та мистецтвом, гірськолижним відпочинком та подорожами. Любить цікаві знайомства, креативні ідеї та сміливі рішення в усьому.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Інтелектуальна власність
 • Економіка і управління підприємством
 • Економіка підприємств у сфері енергозбереження та альтернативної енергетики
 • Управління інвестуванням та венчурним бізнесом у сфері IT-технологій
 • Економіка підприємств IT-галузі

Науково-дослідна робота

Основні напрями наукових досліджень: Злиття та погллинання компаній, об’єднання шляхомучасті у капіталі, фінансове управління в компаніях, оцінка ризиків в умовах поглинання компаній, управління ризиковими інноваційними проектами, а також, управління групами працівників, оцінка та навчання груп

Вибрані публікації

Приймала участь в численнних міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, трещіщгах, соціальних програмах та міжнародних програмах з бізнес-навчання та роботи з молоддю, організованх за сприяння УАРМРО, CEUME, ENYA, YCWA. EFECW, British counsil (Україна, Чехія, Румунія, Угорщина, Великобританія).

Опублікувала 37 наукових праць (в т.ч. 1 монографію) та 20 навчально-методичних видань (в т.ч. навчальний посібник та 4 конспекти лекцій).

 1. Управління венчурним бізнесом [Текст] : метод. вказівки до проведення практ. занять для студ. спец. 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності», 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» / уклад. М. Б. Найчук-Хрущ [та ін.] ; відп. ред. Л. Г. Смоляр ; Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». — К. : НТУУ «КПІ», 2009. — 72 с. — Бібліогр.: с. 69-70
 2. Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, М. Б. Найчук-Хрущ, О. В. Гук. — Л. : ЗУКЦ, 2011. — 194 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 182-193. — 400 экз. — ISBN 978-617-655-001-3
 3. Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур [Текст] : монографія /[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін] , М. Б. Найчук-Хрущ, Н. О. Шпак ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 171 с. : табл. — Бібліогр.ьмі: с. 150-162. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-193-8
 4. Нормативно-правові особливості формування та функціонування венчурних фондів в Україні / О. В. Гук, М. Б. Найчук-Хрущ // Вестн. Нац. техн. ун-та «ХПИ». — 2010. -Темат. вып. № 5 : Технический прогресс и эффективность производства. — С. 17-24. -Бібліогр.: 7 назв.
 5. Особливості формування та функціонування венчурних фондів в Україні / О. В. Гук, М. Б. Найчук-Хрущ // Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 07-10 квіт. 2010 р., Харків / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» [та ін.]. — Х., 2010. — С. 100-102. — Бібліогр.: 2 назви.
 6. Особливості функціонування компаній з управлінням активами у сфері венчурного бізнесу / М. Б. Найчук-Хрущ, О. В. Гук // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11 груд. 2009 р. / Укр. асоц. з розв. менедж. та бізнес-освіти [та ін.]. — Д. : ІМА-прес, 2009. — С. 145-146. — Бібліогр.: 2 назви.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua