Надобко Олег Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Надобко Олег Васильович
Nadobko.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 01.03.1954 р.
Місце народження Хмельниччина
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1976 р.
Спеціальність Конструювання та виробництво радіоапаратури
Галузь наукових інтересів методи та алгоритми моделювання, дослідження та оптимізації складних виробничо-технологічних структур
Кваліфікаційний рівень інженер-конструктор-технолог радіоапаратури
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1983 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1993 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

Надобко Олег Васильович — кадидат технічних наук,доцент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірюваннь Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Захоплення: активний відпочинок на природі,

Основні лекційні курси

 • «Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація»,
 • «Радіовимірювання»,
 • «Метрологія, стандартизація та сертифікація»,
 • «Радіо- та оптичні тракти безпровідних інформаційних мереж»


керує дипломним проектуванням та науковою роботою студентів.

Наукова робота

У 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка та дослідження метода забезпечення метрологічних властивостей радіовимірювальних приладів» в Каунаському політехнічному інституті ім.Антанаса Снєчкуса за спеціальністю 05.11.08 — Радіовимірювальні прилади.

Напрям наукових досліджень

 • методи та алгоритми моделювання, дослідження та оптимізації складних виробничо-технологічних структур

Видавнича діяльність

Науковий та науково-методичний доробок: 70 наукових праць,більше 40 методичних розробок, в тому числі навчальний посібник «Основи цифрової мікроелектроніки» у співавторстві з Мандзієм Б. А. та Капустієм Б. О.

Вибрані публікації

 1. Капустій Б.О., Надобко О.В. Дослідження ефективності методів покращення зображень// Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2010. — № 680:Радіоелектрон. та телекомунікації. — С. 59-66. — Бібліогр.: 8 назв.
 2. Капустій Б.О., Надобко О.В., Білик О.Л. Дослідження достовірності виявлення об’єктів на зображенні кореляційним методом// Вісн.Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2009. — № 645: Радіоелектрон. тателекомунікації. — С. 79-86. — Бібліогр.: 3 назв.
 3. Методи оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення / О.В. Надобко, Л.А. Недоступ, Л.В. Чирун, Т.В. Шестакевич// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2011. — № 705:Радіоелектроніка та телекомунікації. — С. 237-242.
 4. Програмно-методичний комплекс для моделювання та оптимізаціїпроцесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовленя / Ю.Я. Бобало, А.П.Бондарєв, М.Д. Кіселичник, О.В. Надобко, Л.А. Недоступ, П.В. Тарадаха, Л.В.Чирун, Т.В. Шестакевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2012. — № 738: Радіоелектроніка та телекомунікації. — С.206-212.
 5. Модифікований метод оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення. P. V. Taradakha, L. A. Nedostup, O. V. Nadobko//Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування/ № 54. 2013.- с.75-8
 6. Гучномовці та слухавки. Конспект лекцій з навчальних дисциплін «Пристрої побутової радіоелектроніки» та «Основи електроакустики» для студентів базового напряму 6.000907 «Радіотехніка» / Укл.: Капустій Б.О.,Якубенко В.М., Надобко О.В. — Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 2009 — 22 с.
 7. Дослідження ефективності методів покращення зображень / Б.О. Капустій, О. В. Надобко // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук.пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2010. — С. 3-9. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 680). —Бібліогр.: 8 назв.
 8. Розпізнавання зображень за допомогою цифрових фільтрів з модифікованими імпульсними характеристиками / Б. О. Капустій, О. В. Надобко, В.М. Репік // Відбір і оброб. інформації : міжвід. зб. наук. пр. / нАн України,Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. -Л., 2010. — Вип. 32 (108). — С. 80-85. —Бібліогр.: 3 назви

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 106


Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-56