Нагірна Мар'яна Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Нагірна Мар'яна Ярославівна
ZMD NagirnaM.JPG
Науковий ступінь К.е.н.


Посада

Асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 2012 р.


Професійна діяльність

2015 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2012 – 2015 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2016 р.


Участь у держбюджетній роботі

  • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесно-структурованого менеджменту», 2011-2013 рр.


Основні публікації за останні роки

Монографія

  • Нагірна М. Я. Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств: сутність та концептуальні положення / О.Г. Мельник, М.Я. Нагірна // Колективна монографія: «Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика». – Дніпропетровськ: Видавець «ФОП Дроб’язко С. І.», 2014. – С. 322-329.


Наукові статті

  • Нагірна М. Я. Систематизація економічних індикаторів етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств / М.Я. Нагірна // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Економіка. – Одеса: Видавець «ФОП Головко О. А.», 2015. – Том 20. Випуск 2/1. – С. 93-97.
  • Нагірна М. Я. Методи етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств / М.Я. Нагірна // Журнал «Технологический аудит и резервы производства». – 2015. – № 2/6 (22). – С. 45-49.
  • Нагірна М. Я. Інструментарій етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств / М. Я. Нагірна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Випуск 12, Частина 2. – С. 92-96.
  • Nahirna M. Technology of implementation the etiological diagnostic of export and import enterprises activities / O. Melnyk, M. Nahirna // Australian Journal of Scientific Research // Volume II. “Adelaide University Press”. – Adelaide, 2014. – No.1. (5) (January-June). – P. 434-442.
  • Нагірна М. Я. Концептуальні засади здійснення етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств / О.Г. Мельник, М.Я. Нагірна // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2014. – № 6. – С. 222-227.