Навчально-методичні публікації Турчин Я.Б.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Турчин Я. Б. Ідея державності в політичній думці України:розширений конспект лекції з курсу політології з методичними рекомендаціями для самостійної роботистудентів усіх спеціальностей і курсантів військового інституту. — Львів:Військовий ін-т НУ «Львівська політехніка», 2005. — 30 с.;
 2. Методичні вказівки по підготовці семінарських занять з курсу«Теорія та практика комунікації» для студентів денної форми навчання спеціальності«Міжнародна інформація». — Львів: Військовий ін-т Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 27 с.
 3. Зовнішня політика України: плани і методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006. — 31с.
 4. Основи аналізу соціальної політики: плани і методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності «Соціологія та соціальна робота». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка»,2006. — 20 с.
 5. Зв’язки з громадськістю (public relations): розширений конспект лекції з курсу «Теорія та практика комунікації» для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006. — 34 с.
 6. Демократія як політичний режим: конспект лекції з курсу«Особливості перехідних суспільств» з методичними вказівками для студентів денної форми навчання спеціальності «Соціологія та соціальна робота». — Львів:Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006. — 28 с.
 7. Історія політичних, правових і економічних вчень: Плани і методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація». — Львів: ЛІСВ, 2006. — 21 с.
 8. Теорія міжнародних відносин: Плани і методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародна інформація». —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006. — 24 с.
 9. Основи аналізу соціальної політики: Методичні вказівки до проведення семінарських занять і підготовки контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. — 44с.
 10. Політологія: Методичні вказівки до проведення семінарських занять іпідготовки контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006. — 36 с.
 11. Недемократичні політичні режими та їх трансформації:Конспект лекції з курсу«Політологія» з методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей і курсантів Військового інституту. — Львів: ЛІСВ, 2007. — 30с.
 12. Держава і громадянське суспільство: Конспект лекції з курсу«Політологія» з методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей і курсантів Військового інституту. — Львів: ЛІСВ, 2007. —24 с.
 13. Політологія: Плани і методичні вказівки до семінарських занять для студентівусіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. — 28 с.
 14. Плани та методичні вказівки до підготовки контрольної роботи для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. — 40 с.
 15. Політологія: Плани і методичні вказівки до семінарських занять для студентівусіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. — 44 с.
 16. Соціологія парламентаризму: Плани і методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Соціологія». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. — 16 с.
 17. Основні світові моделі соціальної політики (моделі держав загального добробуту): Конспект лекції з курсу «Основи аналізу соціальної політики» та методичні вказівки для студентів денної форми навчання спеціальностей «Соціологія» та «Соціальна робота». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка»,2008. — 32 с.