НДЛ одержання та вивчення фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів (НДЛ-10)

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

КАФЕДРА ФІЗИКИ

_________________________________________________________________________________________________________________________

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ОДЕРЖАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НДЛ-10

Напрями науково-дослідних робіт - 1:

 • отримання та дослідження властивостей монокристалів, тонких плівок та наноструктур на основі н/п II–VI за допомогою методів парофазної епітаксії та імпульсного лазерного осадження;
 • комплексні методики експериментальних та теоретичних досліджень структури, системи дефектів, електричних та фотоелектричних параметрів н/п матеріалів електроніки нового покоління.

Науково-технічні послуги:

 • отримання та формування зразків твердотільних наноматеріалів;
 • виконання комплексних досліджень структури, процесів формування та росту, морфології поверхні, фізичних параметрів нанорозмірних плівок функціональних матеріалів.

Основні партнери:

 • Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України;
 • Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка;
 • Інститут фізики Жешувського університету, Республіка Польща.

Контактні особи:

канд. фіз.-мат. наук, проф. Лопатинський Іван Євстахович (тел. 032 258-26-13);

ст. наук. співр. Рудий Ігор Олександрович (тел. 032 258-22-85, e-mail: rudiol@polynet.lviv.ua).

__________________________________________________________________________________________________________________

Напрями науково-дослідних робіт - 2 :

 • вирощування напівпровідникових сполук (монокристалів, тонких плівок та твердих розчинів) різними методами;
 • створення гетероструктур на основі вирощених матеріалів та дослідження їх фізичних властивостей;
 • розроблення систем відбору та акумулювання сонячної енергії.

Науково-технічні послуги:

 • напилення тонких металічних та напівпровідникових плівок.

Основні партнери:

 • University of Camerino (Italy).
 • Gdansk University of Technology (Poland).
 • ТзОВ «АЦЕР» (м. Львів).
 • Фізико-технічний інститут ім. А.Ф. Йоффе РАН (Росія).
 • Тайванський текстильний дослідний інститут (Тайвань).

Контактна особа:

д-р фіз.-мат. наук, проф. Ільчук Григорій Архипович (тел. 032 258-23-42, e-mail: gilchuk@polynet.lviv.ua)