Мічуда Олександра Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мічуда Олександра Ярославівна
Michuda1.jpg
асистент
Дата народження 5 червня 1958 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Спеціальність механіка
Галузь наукових інтересів Варіаційна модель нелінійної механіки інерційних пружних систем.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Мічуда Олександра Ярославівна — асистент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 5 червня 1958 року.

Закінчила факультет прикладної математики і механіки Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю:механіка.

З 2001 року по 2012 рік працювала на посаді асистента кафедри обчислювальної математики та програмування Національного університету «Львівська політехніка».

З 2012 р. по даний час працює на посаді асистента кафедри вищої математики цього вишу.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Варіаційна модель нелінійної механіки інерційнихпружних систем

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Мічуда О.Я., Мороз Г.І. Про нелінійні ефекти взаємодії різних форм руху в механіці пружних систем. Vl Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків. Тези доповідей.-2003.-с.72-73.
 • Бурак Я.Й., Каленюк П.І., Мічуда О.Я. Про визначальні співвідношення в механіці інерційних пружних систем. // Доповіді НАН України. —2004.- № 3.- с. 41-45.
 • Каленюк П.І., Мічуда О.Я. Варіаційна модель нелінійної механіки інерційних пружних систем. // Математичні методи і фізико-механічніполя. — 2005.- Т.48. — № 4 —с. 184-190.
 • Мічуда О.Я. Про варіаційні аспекти математичного моделювання динамічних процесів в інерційних пружних системах. // Збірник "Математичні проблеми механіки неоднорідних структур" —2006.-Т.1.-с.94-95.
 • Мічуда О.Я. Про енергетичний підхід до формування фізичних співвідношень механіки інерційних пружних систем. // Математичні методи іфізико-механічні поля.-2007.-т.50.-№ 2, с.74-78.
 • Мічуда О.Я. Динамічні процеси у параметрично нелінійних пружних системах за врахування інерційності процесу деформування. // Науковий збірник "Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології«.-2009.-випуск 10.-с.66-74.


Методичні розробки:

Каленюк П.І., Костенко І.С., Кучмінська Х.Й., Філь Б.М., Мічуда О.Я., Пукач П.Я., Ільків В.С. Математичний аналіз. Частина І. Границі.Диференціальне числення. Застосування MAPLE: Методичні вказівки з курсу «Математичний аналіз» для студентів базових напрямів «Комп’ютерні науки»,«Комп’ютерна інженерія», «Видавнича справа» —Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» , 2004.-80с.

Каленюк П.І., Базилевич Л.Є, Воробець М.Б., Киричинська І.Б., Мічуда О.Я., Салига Б.О., Федюк Є.М., Фролова П.В., Ярка У.Б. Теорія ймовірностей, випадкові функції: індивідуальні завдання до типових розрахунківз курсу «Теорія ймовірностей, математична статистика і випадкові функції» для студентів інженерно-технічних спеціальностей. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» , 2005.-76с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: vm.imfn@gmail.com