Мінзюк Вадим Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мінзюк Вадим Володимирович
Minziuk.jpg
старший викладач
Дата народження 07.06.1971 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів синтез цифрових комбінаційних пристроїв.
Кваліфікаційний рівень магістр, Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

Мінзюк Вадим Володимирович — старший викладач кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 7 червня 1971 р. в м. Львові.

У 1988 р. закінчив Львівську СШ № З і вступив на радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту, який закінчив у 1993 р.

Продовжуючинавчання, став одним з перших випускників Державного університету «Львівська політехніка» з кваліфікаційним рівнем магістра.

З 1994 р. працює на посаді асистента, старшого викладача кафедри, з 2001 року — аспірант кафедри без відриву від виробництва.

Лекційні курси
  • «Методи генерування та формування сигналів»,
  • «Методи приймання та обробки сигналів»,
  • «Цифрові пристрої та мікропроцесори»


У вільний час любить рибалити.

Наукові дослідження

  • синтез цифрових комбінаційних пристроїв


Опублікував понад 20 наукових та методичних праць..

Публікації

  1. Мінзюк Вадим Володимирович Спосіб сортування цілих чисел для задач мінімізації бульових функцій / В. В. Мінзюк // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — С. 135–137. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 705). — Бібліогр.: 3 назви.
  2. Дослідження транзитного перетворювача частоти : Метод. вказівки до лаборатор. роботи з дисципліни «Методи приймання та оброб. сигналів» для студ. напряму 0907«Радіотехніка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: М.М. Гнатчук, В.В.Міндзюк, Р.В. Праць. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 12с.
  3. Теоретико-множинна модифікація мінімаксного методу покриття бульових функцій / Б.Є. Рицар, В.В.Мінзюк // Управляющие системы и машины. — 2005. — № 5. -С. 43-47. — Бібліогр.:6 назв.
  4. Теоретико-множественная модификация минимаксного метода покрытия булевых функций / Б.Е. Рыцар, В.В.Минзюк // Управляющие системы и машины. — 2005. — № 5. -С. 47-50.
  5. Спосіб спрощення задачі булових функцій / В.В. Міндзюк // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 534: Радіоелектрон. та телекомунікації. — С. 24-28. —Бібліогр.: 4 назви.
  6. Techniqueof Boolean functions conjuncterms synthesis / V. Minzyuk // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : Матеріали VIII Міжнар.наук.-техн. конф. cadsm 2005, 23-26 лют. 2005, Львів — Поляна, Україна.— Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — С. 207. — Bibliogr.: 4 titles. — Парал. тит. арк. англ.

Контакти

ІТРЕ, вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й копус, кімната 203,

тел.258-25-19