Муха Тарас Орестович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Муха Тарас Орестович
Muha.jpg
к.т.н., асистент
Дата народження 1986 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2008 р.
Спеціальність «прикладнаматематика»
Галузь наукових інтересів математичне моделювання теплових процесів, чисельні методи
Кваліфікаційний рівень математик, викладач
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Муха Тарас Орестович — кандидат технічнихнаук, асистент кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій,Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився у 1986 році.

Освіта

2003-2008 рр. — Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет прикладної математики та інформатики, спеціальність прикладна математика, диплом магістра з відзнакою;

2008-2011р.р. — аспірантура Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем».


Тема дисертації: Прикладні програмні засоби моделювання процесу тепловідведення кипінням і випаровуваннямв електронних пристроях [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Муха Тарас Орестович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 138, [5] арк. :рис. — Бібліогр.: арк. 123-137.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович, Національний університет «Львівська політехніка».


Професійна діяльність:

з 2008 р. — аспірант кафедри програмного забезпечення , Національний університет «Львівська політехніка»;

з 2008 р. — асистент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Об'єктно-орієнтоване програмування

Людино-машинна взаємодія

Наукові інтереси

математичне моделювання теплових процесів, чисельні методи

Вибрані публікації

Дослідження впливу випаровування і конвекції на процес відведення тепла з поверхні пластини / Д. В. Федасюк, Т. О. Муха // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич.— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 255-264. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 686). — Бібліогр.: 11 назв.

Evaluation of evaporation influence on the heat dissipationprocess from a flat plate surface / D. Fedasyuk, T. Mukha // Computer scienceand information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf.CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv: Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 111-113. — Bibliogr.: 6 titles.

Numerical investigation of mass loss of liquid duringevaporative cooling / D. Fedasyuk, T. Mukha // САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання : матеріали XVIII Міжнар. укр.-пол.наук.-техн. конф. CADMD’2010, 14-16 жовт. 2010, Львів, Україна / Нац. ун-т«Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2010. — C. 18-19. — Bibliogr.: 3titles. -Парал. тит. арк. англ.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com