Муравський Леонід Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Муравський Леонід Ігорович
Muravskyy.jpg
д-р.техн.наук, с.н.с., професор
Дата народження 2 травня 1953 року
Місце народження Волинська область
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Я.Франка
Дата закінчення 1975
Спеціальність Оптичні прилади і спектроскопія
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2002
Вчене звання Професор
Дата присвоєння в.з. 2015
Поточне місце роботи Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України,
НУ «Львівська політехніка»

Муравський Леонід Ігорович — доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу оптико-цифрових систем діагностики Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України, за сумісництвом професор кафедри фотоніки Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 2 травня 1953 року в смт. Турійськ Турійського району Волинської області.

У 1975 році закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. І.Я.Франка за спеціальністю «Оптичні прилади і спектроскопія».

Досвід роботи:

 • 08.1975-02.1976 — інженер-конструктор СКБ «Фотон» Львівського ВО ім. 50-річчя Жовтня.
 • 02.1976-11.1977 — інженер ІІІ кат. СКТБ Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України.
 • 11.1977-11.1980 — аспірант, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України.
 • 07.1979-07.1986 — молодший науковий співробітник, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України.
 • 07.1986-10.1990 — науковий співробітник, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України.
 • 10.1990-01.2000 — старший науковий співробітник, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України.
 • 01.2000-02.2003 — в.о. зав. відділу оптико-електронних інформаційних систем (№24), Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України.
 • 02.2003-08.2015 — завідувач відділу оптико-електронних інформаційних систем (№24), Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України.
 • 09.2015-дотепер — завідувач відділу оптико-цифрових систем діагностики (№5), Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України.

З 1995 року працює за сумісництвом на кафедрі фотоніки Національного університету «Львівська політехніка» на посадах доцента, професора.

Наукові ступені: кандидат технічних наук, доктор технічних наук.

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимизация параметров информационно-измерительных оптико-электронных систем структурного анализа контурно-штриховых изображений» у Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України.

У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему «Побудова оптико-цифрових інформаційно-вимірювальних систем для обробки і кореляційного аналізу бінарних зображень» у Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України.

Наукова робота

Наукова діяльність

Регулярний член SPIE (ID #414385). Співредактор двох томів збірників «Proceedings of SPIE» (Vol. 3238, Vol. 4148).

Член міжнародних програмних комітетів:

 • International Topical Meetings on Optoinformatics (St. Petersburg, Russia 2003-2008);
 • International Conferences «Systems of Optical Security» (Warsaw, Poland, 2000-2005);
 • International Conference «Monitoring and Protection of Nature Environment in International Bioreserve of West Polesie in Aspect of Transborder Cooperation» (Lublin, Poland, April, 2008).

Член спеціалізованих вчених рад:

 • Д 26.162.03 при Науковому центрі аерокосмічних досліджень Землі НАНУ, спеціальність 05.07.12 — дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки, 2008-2011 рр.;
 • Д 35.226.01 при ФМІ НАНУ, спеціальність 05.11.13 — прилади і методи контролю та визначення складу речовини, технічні науки, від 2005 р.;
 • Д 26.182.01 при Інституті електрозварювання ім Є.O. Патона НАНУ, спеціальність 05.02.10 — діагностика матеріалів та конструкцій, технічні науки, від січня 2014 р.

Член редакційних колегій:

 • Міжвідомчого збірника наукових праць «Відбір і обробка інформації» (ISSN 0474-8662);
 • Міжнародного наукового журналу «Optoelectronic Information-Power Technologies» (ISSN 1681-7893);
 • Наукового журналу "Acta Agrophysica Monographiae" (ISSN 2084-3429, ISBN 978-83-89969-03-3), Люблін, Польща;
 • Наукового журналу "Acta Agrophysica" (ISSN 1234-4125), Люблін, Польща.

Член науково-технічної ради з проблеми «Оптичні захисні технології», створеної згідно з постановою Президії НАНУ від 11.07.2001 № 216.

Заступник голови програмних комітетів двох Міжнародних конференцій "Laser Technologies. Lasers and Their Applications." (Трускавець, 2011, 2013 рр).

Наукові інтереси

 • оптико-цифрова обробка зображень,
 • розпізнавання образів,
 • оптичний захист інформації,
 • цифрова і оптична спекл-кореляція,
 • електронна спекл-інтерферометрія,
 • цифрова голографія,
 • фазозсувна інтерферометрія,
 • спекл-метрологія для задач експериментальної механіки і агробіології,
 • дешифрування і класифікація космічних зображень Землі.

Наукові публікації

За результатами наукової роботи опублікував 4 монографії, 3 розділи до книг, 106 статей у фахових наукових журналах, 61 стаття у матеріалах наукових конференцій, 64 тез наукових конференцій, симпозіумів та семінарів, автор 14 винаходів.

 1. Муравский Л.И. Корреляционные системы оптической защиты информации, документов и изделий // Голография и оптическая обработка информации: избранные разделы / А.А. Акаев, С.Б. Гуревич, К.М. Жумалиев, Л.И. Муравский, С.Н. Смирнова. – Бишкек, Санкт-Петербург: Учкун, 2003. – С. 219–444.
 2. Муравський Л.І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних властивостей конструкційних матеріалів. – Київ: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2010. – 208 с.
 3. Муравський Л.І. Розроблення методів та засобів спекл-метрології та фазозсувної інтерферометрії для дослідження напружено-деформованого стану конструкційних матеріалів // Фізико-механічний інститут (До 60-річчя з часу заснування) / Під ред. В.В. Панасюка. - Львів: СПОЛОМ, 2011.– С. 213-231.
 4. L.I. Muravsky, T.I. Voronyak, V.M. Fitio, and M.V. Shovgenyuk, “Transformed phase mask and photoanisotropic material in optical correlators applied for security verification,” Opt. Eng. 38(1), 25-32 (1999).
 5. L.I. Muravsky, O.P. Maksymenko, and O.M. Sakharuk, “Use of a joint transform correlator architecture for study of speckle displacements,” Opt. Commun. 240(4-6), 275-291 (2004).
 6. L.I. Muravsky, O.P. Ostash, A.B. Kmet', T.I. Voronyak, and I.M. Andreiko, “Two-frame phase shifting interferometry for retrieval of smooth surface and its displacements,” Opt. Lasers Eng. 49(3), 305-312 (2011).
 7. L.I. Muravsky, A.B. Kmet’, T.I. Voronyak, “Retrieving the relief of a low-roughness surface using a two-step interferometric method with blind phase shift of a reference wave,” Opt. Lasers Eng. 50(11), 1508-1516 (2012).
 8. L. Muravsky, A. Kmet', T. Voronyak, “Two approaches to the blind phase shift extraction for two-step electronic speckle pattern interferometry,” Opt. Eng. 52(10), 101909–1-8, (2013).
 9. L.I. Muravsky, O.M. Sakharuk, N.V. Fityo, and P.V. Yezhov, “Increase of reliability of surface displacement field recovery by optical speckle-displacement correlation technique,” Opt. Lasers Eng. 45(10), 993-1000 (2007).
 10. L.I. Muravsky, O.M. Sakharuk, and L. Byczkowska-Lipińska, “Accurate definition of correlation peak position by optical speckle-displacement technique,” Opt. Lasers Eng. 47(6), 712-720 (2009).
 11. A. Zdunek, L.I. Muravsky, L. Frankevych, and K. Konstankiewicz, “New nondestructive method based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality during shelf-life,” Intern. Agrophysics 21(3), 305-310 (2007).

Педагогічна робота

Навчальні дисципліни

На кафедрі фотоніки читає курси лекцій з дисциплін:

 • Основи оптоелектроніки та фотоніки,
 • Проектування оптико-електронних приладів,
 • Оптичні інформаційні системи,
 • Перетворення та розпізнавання образів.

Навчально-методичні публікації

 • Муравський Л.І., Бобицький Я.В., Гаськевич Г.І. Оптичні інформаційні системи. Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки «Оптотехніка». – Львів: СПОЛОМ, 2011. – 200 с.

Інформація для контактів

Електронна пошта

murav на ipm.lviv.ua

Адреса

м. Львів, пл. Св. Юра 1, 79013,
3-й навч. корпус, 2-й поверх, кімната 218.

Телефон

+38 (032) 258-25-81