Моторнюк Уляна Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Моторнюк Уляна Іванівна
Motorniuk sajt.JPG
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №008003)
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ №018183)


Посада

Доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, координатор викладання дисциплін іноземною мовою, голова осередку товариства «Просвіта»


Освіта

Львівський національний університет ім. Івана Франка, диплом з відзнакою, спеціальність «Планування народного господарства», кваліфікація спеціаліста з економіки, 1989 р.


Професійна діяльність

2012 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2003 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2000 – 2003 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

1999 – 2000 – Національний університет «Львівська політехніка», науковий співробітник лабораторії управління вищим навчальним закладом


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Інвестиційний менеджмент», «Міжнародна економічна діяльність України», «Креативний менеджмент»

Дисципліни, які викладає іноземною мовою: «International monetary and foreign exchange transactions», «International economic relations», «Creative management»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Інноваційний процес в перехідній економіці України» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2000 р.


Підвищення кваліфікації

2012-2013 – Курси поглибленого вивчення англійської мови Лінгвістично-освітнього центру Національного університету «Львівська політехніка» тривалістю 120 год. з 01.10.2012р. до 27.06.2013р. (cертифікат № 0215)

2010 – стажування у Львівській комерційній академії


Основні публікації за останні роки

Публікації у фахових виданнях

  • Моторнюк У.І. Аналіз сутності та необхідності розвитку залучення інвестицій у соціальну сферу / У.І. Моторнюк // Інфраструктура ринку. – 2017. – № 5. – С. 178-181.
  • Моторнюк У.І. Трансформація маркетингових комунікацій українських підприємств в умовах кризи, глобалізації та євроінтеграції / Н.І. Горбаль, К.О. Дзюбіна, У.І. Моторнюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №3.
  • Motorniuk U. Development trends of the international derivatives market / U. Motorniuk, M. Terebukh and V. Kharchuk // Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin-Rzeszow. – 2016. – Vol. 5. – No. 1. – P. 63-72.
  • Моторнюк У.І. Проблеми імпортозамінної діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів / У.І. Моторнюк, М.І. Теребух, А.О. Ціхановський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2016. – №851. – С. 192-198.
  • Моторнюк У.І. Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної держави / У.І. Моторнюк // Економіка та держава. – 2016. – № 12. – С. 23-26.
  • Моторнюк У.І. Аналіз сучасного стану надання соціальних послуг в Україні / У.І. Моторнюк // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 187-190.
  • Motorniuk U.I. Methods of evaluating investment risks / U.I. Motorniuk, N.R. Stasyuk // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2014. – №799. – С. 75-81.