Моторний Андрій Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Моторний Андрій Володимирович
A. Motornyi pic.JPG
Дата народження 28.02.1956
Науковий ступінь кандидат філологічних наук.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Завідувач Підготовчого відділення для підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України Національного університету «Львівська політехніка»

Керівник секції мовної підготовки іноземних студентів кафедри.

Професійний розвиток:


Тема дисертаційного дослідження: «Творчість Гези Вчелічки у контексті розвитку чеської літератури міжвоєнного періоду». Захищена у 1986 році.

Напрями наукових зацікавлень:
- українсько-чеські літературні взаємини;
- чеська література міжвоєнного періоду;
- сорабістика.

Стажування, підвищення кваліфікації: Львівський національний університет ім. Ів. Франка, Карлів університет (Прага, Чеська Республіка), Сербський інститут (Бауцен, ФРН).
Учасник (починаючи з 1977 року) численних регіональних, всеукраїнських, міжнародних конференцій, присвячених питанням українсько-чеських культурних взаємин, чеській літературі, сорабістиці, проблемам вивчення української мови у чужоземній аудиторії.

Основні публікації:

1. Моторний А.В. Творчiсть Гези Вчелiчки в оцiнцi чехословацької критики 30-х рокiв // Проблеми слов’янознавства, 1982, №25.
2. Motornyi A. Z korespondence Gézy Včeličky // Literární měsíčník, 1983, №8 (Прага).
3. Проблематика роману Гези Вчелічки "Поліцейська година" // Проблеми слов’янознавства, 1983, №27.
4. Трилогiя Гези Вчелiчки "Повернення мандрiвника" // Проблеми слов’янознавства, 1989, №39.
5. Документи львiвських архiвiв про українсько-чеськi культурні взаємини // Матеріали міжнародної конференцiї "З історії українсько-чесько-словацьких культурних зв’язків". Львiв, 1990 (у співавторстві).
6. Ян Православ Коубек про український фольклор // Матеріали міжнародної конференцiї "Фольклор в духовному життi українського народу". Львiв, 1991 (у співавторстві).
7. Невiдомi листи В. Дундера до А. Петрушевича // Проблеми слов’янознавства, 1991, №43 (у співавторстві).
8. Чеська лiтературна Коменiана // Матеріали мiжнародної наукової конференцiї "Ян Амос Коменський i Україна". Львiв, 1992.
9. Монографія «Чехи у Галичині». Львів, 1998 (у співавторстві).
10. Лужиця у творчості Алексея Плудека // "Питання сорабістики". Львів, 2000.
11. Діячі чеської культури на землях Галичини (маловідомі сторінки) // Військово-науковий збірник. Вип.2. Львів, 2000. Львівський військовий ордена Червоної зірки інститут ім. гетьмана Сагайдачного при НУ "ЛП".
12. Сорабистика в Украине: история и современность // Studia Slavica Savariensia. 1-2. - Szombathely, 2000 (Угорщина, у співавторстві).
13. Лужицька преса про львівські сорабістичні форуми // "Питання сорабістики". Львів, 2006.
14. Юрій Брезан в Україні (рецепція творчості письменника) // "Питання сорабістики", 2009 (у співавторстві).
15. Роман Ї. Марека «Люди з Поляни» в контексті закарпатської теми в чеській літературі // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур. Київ, 2013 (у співавторстві).
16. Невідомі та забуті переклади О. Луцького з чеської модерної поезії // Муза і чин Остапа Луцького. Київ, (у співавторстві).
17. Моторний А. В. Невідомі та забуті переклади О. Луцького з чеської модерної поезії / А. В. Моторний, В. А. Моторний, О. М. Медовніков // Муза і чин Остапа Луцького. – Київ, 2016. – С. 620-640.
18. Моторний А. В. Метафізичний образ Праги у поетичному доробку Зденки Бергрової / А. В. Моторний, О. А. Моторний // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур : Збірник наукових праць. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С . 217-224.
19. Моторний А. В. Міжвоєнне Закарпаття на сторінках видання Клубу чехословацьких туристів // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 33. – C. 137–142.
20. Дрбал О., Іванчук О. М., Тревого І. С., Моторний А. В. Почесна відзнака імені професора А. Д. Моторного // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. – 2017. – Вип. 1 (33). – C. 18–21.
21. Моторний А. В., Моторний О. А. Метафізичні складова у поезії Мартіна Штора // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць. – 2017. – - Вип. 32. – C. 233–239.
22. Моторний А. В., Моторний А. О. Міжвоєнне Закарпаття на сторінках видання Клубу чехословацьких туристів // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 33. – С. 243–246.
23. Моторний А. В., Моторний О. А. Метафізична складова поетичного світу Мілана Дєжінського // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – 2018. – Вип. 1 (69), ч. 2. – С. 47–49.

Навчальні посібники:

1. Наука і техніка в сучасному світі (Збірник науково-популярних текстів та навчальних завдань для студентів-іноземців технічних вишів). Львів, 2012 (у співавторстві).
2. Місто Лева (Навчальний посібник з української мови для чужоземних студентів. Рівень В2). Видання друге, виправлене і доповнене. Львів, 2013 (у співавторстві).
3. Мистецтво створення споруд - навчальний посібник з української мови для студентів-іноземців технічних вишів спеціальності «Архітектура» і «Будівництво» (рівень В1 – В2). Львів, 2014 (у співавторстві).


Переклади:

Фіала Вацлав. Мої зустрічі на Срібній Землі. Ужгород, 2005 (з чеської).