Мотало Василь Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мотало Василь Петрович
Motalo.jpg
д.т.н, професор
Дата народження 24.09.1947 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1970 р.
Галузь наукових інтересів теоретична і практична метрологія; методи і засоби вимірювань; метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки; теорія і практика кваліметричних вимірювань; теорія і практика кваліметрії вуглеводневих газів.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1993р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Мотало Василь Петрович — доктор технічних наук, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження - 24 вересня 1947 року.

Закінчив Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики у 1970 році за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка». Кваліфікаційний рівень - інженер-електрик.

Кандидат технічних наук з 1990 р. за спеціальністю 05.11.05 — прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин.

Тема дисертації: Засоби вимірювань модулів пружності ізотропних матеріалів: дис. канд. техн. наук: 05.11.05/ Мотало Василь Петрович. - Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 1989. - 172 с.

Доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки з 1993 р.

Доктор технічних наук з 2014 р. за спеціальністю 05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Тема дисертації: Розвиток теорії і практики кваліметричних вимірювань: дис. д-ра техн. наук: 05.01.02/ Мотало Василь Петрович. - Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. - 307 с.

Нагороди та відзнаки

Відзнака ректора Національного університету «Львівська політехніка» за заслуги перед «Львівською політехнікою»

Основні лекційні курси

 • основи метрології та вимірювальної техніки;
 • методи та засоби вимірювань електричних величин;
 • спеціальні методи вимірювань;
 • метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки.

Напрямки наукової роботи:

 • теоретична і практична метрологія;
 • методи і засоби вимірювань;
 • метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки;
 • вимірювання фізичних властивостей конструкційних матеріалів;
 • теорія і практика кваліметричних вимірювань;
 • теорія і практика кваліметрії вуглеводневих газів.

Вибрані публікації

Опублікував більше 150 наукових та науково-методичних праць, з них 9 авторських свідоцтв та 2 патенти України на винаходи. Співавтор чотирьох підручників та навчальних посібників для студентів вузів з грифом МОН України.

Серед них:

 1. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник для вузів в двох томах / [ М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]. — За ред. д-ра техн. наук Б. Стадника. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — Т1. Основи метрології. — 532 с.
 2. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник для вузів в двох томах / [ М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]. — За ред. д-ра техн. наук Б. Стадника. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — Т2. Вимірювальна техніка. — 656 с.
 3. Основи метрології та електричні вимірювання: Навч. посібник / [ М. Дорожовець, Р. Івах, В. Мотало та ін.]. — За ред. д-ра техн. наук Б. Стадника. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2011. — 372 с.
 4. Метрологія та вимірювання: Навч. посібник / [ М. Дорожовець, Р. Івах, В. Мотало та ін.]. За ред. д-ра техн. наук Б. Стадника. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2012. — 315 с.
 5. Motalo V. Analysis of the ways of increasing the precision of the isotropic materials modulus of elasticity measurements / V. Motalo // Pomiary, automatyka, kontrola, 2003. — № 7/8. - Р. 53-56.
 6. Мотало В.П. Проблеми метрологічного забезпечення кваліметричних вимірювань / В.П. Мотало // Вимірювальна техніка та метрологія, 2008. – Вип. 68. – С. 190 -195.
 7. Мотало В.П. Методика оцінювання якості конструкційних матеріалів/ В.П. Мотало // Стандартизація, сертифікація, якість, 2009. - №6. - С. 48 -55.
 8. Мотало В.П. Проблематика обеспечения единства квалиметрических измерений / В.П. Мотало // Мир измерений, 2013. – №.10. – С. 45-51.
 9. Motalo V. Evaluation of Qualimetrical Measurements Quality Based on the Uncertainty Concept / V. Motalo, B. Stadnyk //Pomiary. Automatyka. Kontrola. – Warszawa, 2013. - №.9. – p. 950-953.
 10. Мотало В.П. Определение качества природного газа как источника энергии по методологии квалиметрических измерений / В.П. Мотало, А.В. Мотало // Мир измерений. - 2014. - №5. – С. 37-44.
 11. Metrological Array of Cyber-Physical Systems. Part 9. Qualimetry of Natural Gas as Energy Source / [A. Motalo, V. Motalo, B. Stadnyk, M. Yatsyshyn] // Sensors & Transducers, Vol. 190, Issue 7, July 2015, pp. 72-80.
 12. Мотало В.П. Кваліметрія, метрологія та кваліметричні вимірювання: теорія і практика / В.П. Мотало, А.В. Мотало, Б.І. Стадник. - // Вимірювальна техніка та метрологія. - 2015. – Вип. 76. – С. 5-21.
 13. Motalo V. Qualimetric Estimation of CPSs and Their Products/ V. Motalo, B. Stadnyk, S. Yatsyshyn. - Cyber-Physical Systems: Metrological Issues. Monograph. - Barselona: International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing, 2016. - 326 p. - Part. 7. – P. 293-219.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 705,г

Тел.: +38 (032) 258-26-19

E-mail: vp.motalo@gmail.com]