Мороз Наталія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мороз Наталія Володимирівна
Moroznv2.jpg
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність Менеджмент організацій
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2017 р. - дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2010 – 2017 рр. ст. викладач кафедри фінансів
 • 2005 - 2010 рр. асистент кафедри фінансів


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Міжнародна банківська діяльність

 1. Мороз Н.В. Екологічна відповідальність банків у програмах фінансування енергоефективності ЖКГ / І.В. Алєксєєв, Н.В. Мороз // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції [«Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі»], (м. Харків, 24-26 травня 2017 р.) / Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

У 2016 р. захистила дисертацію на тему: «Розвиток системи управління житловим фондом в Україні», 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2016

Підвищення кваліфікації

2013 р. - Львівська регіональна дирекція АТ «ЗЛАТОБАНК»

Основні публікації за останні 5 років

Монографії

 1. Мороз Н.В. Забезпечення виконання управителем функцій з управління багатоквартирним будинком / Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємств: колективна монографія/за заг. ред. Л. М. Савчук, Daniel Fic . – Дніпро: Пороги, 2017. – С. 421-450.
 2. Moroz N. Professional management of apartment buildings / Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-96-3; pp. 191-199.

Статті

 1. Мороз Н.В. Методичні засади впровадження системи професійного управління житловим фондом / Н.В. Мороз // Бізнес Інформ. – 2016. – № 3. – C. 269–273.
 2. Мороз Н.В. Оцінювання ефективності управління житловим фондом / І.В. Алєксєєв, Н.В. Мороз // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 5 (179). – С. 246-253.
 3. Мороз Н.В. Суб’єкти управління житловим фондом / Н.В. Мороз // Економічний аналіз. Тернопіль : “Економічна думка”, 2015. – Том 21. – № 1. – с. 112-119.
 4. Мороз Н.В. Класифікація проблем системи управління житловим фондом / І.В. Алєксєєв, Н.В. Мороз // Комунальне господарство міст. – 2015. – Випуск 122. – С. 42-49.
 5. Мороз Н.В. Сущность понятия «управитель» на рынке услуг по управлению жильем / Н.В. Мороз // Проблемы экономики и менеджмента. – 2014. - № 3 (31). – с. 71-74.
 6. Мороз Н.В. Інноваційні способи управління багатоквартирними житловими будинками / Н.В. Мороз, Т.І. Малетич // Механізм регулювання економіки. – 2013. - № 4 (62). – с. 164-173.
 7. Мороз Н.В. Впровадження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в Україні / Н.В. Мороз // Економічний аналіз. – 2012. – Випуск 10. – Ч. 2. – 308-311.
 8. Мороз Н.В. Упровадження самостійної житлово-комунальної послуги з управління житловим комплексом / Н.В. Мороз // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2012. - № 739. – с. 102-108.

Тези

 1. Мороз Н.В. Модель професійного управління багатоквартирним будинком на основі договору ОСББ з управителем / Н.В. Мороз // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 14–15 квітня 2016 р.) / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 60-61.
 2. Мороз Н.В. Проблеми функціонування системи управління житловим фондом // І.В. Алєксєєв, Н.В. Мороз // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції [«Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі»], (м. Харків, 26-28 травня 2015 р.) / Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 10-11.
 3. Мороз Н.В. Визначення поняття системи управління житловим фондом, її цілей та завдань / Н.В. Мороз // Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд»], (м. Запоріжжя, 10-11 квітня 2015 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – С. 107-110.
 4. Мороз Н.В. Професійне управління багатоквартирними житловими будинками / Н.В. Мороз, Т.І. Малетич // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей Х науково-практичної конференції, 31 березня - 5 квітня 2014 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – с. 225-228.
 5. Кондрат І. Ю. Фінансовий механізм соціального страхування / І. Ю. Кондрат, Н. В. Мороз // Маркетинг та логістика в системі менеджменту = Marketing and logistics in the system of management : тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8–10 листопада 2012 р.) / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут регіональних досліджень НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України, Економічний університет в Кракові (РП), Вища школа Оствестфалєн Ліппе (м. Лємго, ФРН), Західно-Саксонська вища фахова школа (м. Цвіккау, ФРН), Суспільна академія наук (м. Лодзь РП), Львівський університет бізнесу та права, ВГО «Українська Асоціація Логістики», ВГО «Українська Асоціація Маркетингу». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 203–204.

Інше

Сертифікати дисциплін у ВНС:

 1. Одноосібні: «Підприємництво та менеджмент», «Менеджмент та маркетинг».
 2. «Фінанси, гроші та кредит», «Перестрахування», «Соціальне страхування».


Кафедра фінансів