Мороз Іван Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мороз Іван Володимирович
Moroz.jpg
к.т.н, старший викладач
Дата народження 18 січня 1965 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1989 р.
Спеціальність радіотехніка
Галузь наукових інтересів цифрова обробка сигналів; створення програмних комплексів обробки зображень, створення програмно-апаратних комплексів керування верстатами з ЧПУ.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Мельник Анатолій Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Поточне місце роботи кафедра електронних обчислювальних машин, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Мороз Іван Володимирович — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народився 18 січня 1965 року

Освіта

Тема кандидатської дисертації: Методи та комп’ютерні засоби опрацювання растрових зображень тривимірних об’єктів. Дата захисту: 2013 р.

Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Мельник Анатолій Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійний досвід:

 • 1989-1996 — моделювання надвисокочастотних пристроїв,розробка БД САПР РЕА, проектування засобів цифрової обробки сигналів;
 • 1996-1998 — розробка алгоритмів та проектування програмних засобів обробки космічних зображень;
 • з 1998 — розробка методів та алгоритмів обробки складноструктурованих зображень.

Професійна діяльність:

 • 1989-1996 — Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, інженер програміст — провідний інженер програміст;
 • 1996-1998 — Наукове підприємство «Спеціальне конструкторське бюро телевізійних систем», начальник відділу;
 • з 1998 — Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри «Електронно-обчислювальні машини».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Інженерія програмного забезпечення
 • Системне програмне забезпечення

Наукові інтереси

напрямки науково-дослідницької роботи, яка проводиться в даний момент; цифрова обробка сигналів; створення програмних комплексів обробки зображень, створення програмно-апаратних комплексів керування верстатами з ЧПУ.

Вибрані публікації

 1. Виступи на конференціях, статті в науково-технічних журналах, а саме:
 2. Мороз І. В. Програмний комплекс декодування та фільтрації космічних знімків // «Моделювання та інформаційні технології»: Зб. наук. праць Інституту проблем моделювання в енергетиці, Вип. 7, — Київ, 2001. — С. 161-166.
 3. Яцимірський М. М., Мороз І. В., Хамарші К. Д. Синтез швидких алгоритмів одно — і двовимірних косинусних та синусних перетворень // «Теорія обчислень»: Зб. наук. праць. НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, Наук. рада НАН України з проблеми «Кібернетика»; Редкол.: І.В.Сергієнко (відп.ред.) та ін. — Київ, 1999. — С. 396-400.
 4. Ємець В., Мороз І., Імад І.А. Сбісх Реконструкція тривимірних об’єктів на растрових зображеннях // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці. Вип. 29, — Київ, 2005. — с. 132-143.
 5. Використання пам’яті з впорядкованим доступом в процесорах опрацювання зображень / [А. О.Мельник, В. А. Мельник, . В. Мороз та Я. С. Парамуд] // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі». 2012. — № 745. — с. 118-123
 6. Методика обчислення відхилення між тріангуляційними сітками для виконання контролю спрощення/ О. Акимишин та І. Мороз // Моделювання в енергетиці. Національна академія наук України. Збірник наукових праць. Київ. — 2007. — № 39. — с. 103-110.
 7. Reconstructionof 3-D objects from raster altimeter data / [A. Melnyk, V. Emets, I. Moroz and V.Marchywka] // The experience of designing and application of CAD systems inmicroelectronics : proceedings of the YII International conference. CADSM’2003. — 18-22 February 2003. — p.280-283.

Контакти

вул. С.Бандери, 28a, Львів-13, 79013, V навчальний корпус, кім. 612, 613, 614.

Tел.: (032) 272-88-67, 258-23-15

E-mail: imor@polynet.lviv.ua