Моркляник Оксана Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Моркляник Оксана Ігорівна
Morkljanik 1.jpg
к.арх., доцент
Дата народження 15 січня 1980 року.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність архітектура
Галузь наукових інтересів Творче мислення майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
Кваліфікаційний рівень магістра архітектури
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник доктор технічних наук,Габрель Микола Михайлович, професор кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Поточне місце роботи кафедра архітектурного проектування, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Моркляник Оксана Ігорівна — кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народилася 15 січня 1980 року.

У 2002р. закінчила НУ «Львівська політехніка» і отримала диплом магістра архітектури.

Працювала на кафедрі «Архітектурні конструкції» до 2003р.

Після закінчення аспірантури у лютому 2007 р. захистила дисертацію на тему: «Формування архітектури житла в умовах соціальних трансформацій (на прикладі житлової архітектури Львова радянського та пострадянського періодів)».

Науковий керівник — доктор технічних наук,Габрель Микола Михайлович, професор кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка»


З 2007 р. - асистент кафедри «Архітектурне проектування».

Навчальна робота

Викладає курси:

Читає курс лекцій «Основи та методи архітектурного проектування»,

веде курсове проектування:

 • «Житловий будинок середньої поверховості»,
 • «Екологічно-орієнтована житлова група»,
 • «Реконструкція кварталу»,
 • «Сакральна споруда»,
 • «Малі архітектурні форми»,
 • «Проектна графіка»,
 • «Типологія будівель і споруд»,

Дипломне проектування на здобуття ОКР «бакалавр» та «магістр».

Наукова робота

Наукові інтереси:

Взаємозв’язок соціальних процесів та формування архітектури, житлова архітектура, сучасні тенденції розвитку житла, зміна містобудівних концепцій радянського та пострадянського періодів.

Вибрані публікації

Є співатором методичних видань: «Проектування торгових центрів», «Проектування паркінгів», «Проектування закладів побутового обслуговування». Розробила робочі програми з дисциплін: «Основи та методи архітектурного проектування», «Архітектурне проектування. Житловий будинок середньої поверховості».

16 наукових статей: з них 14 — згідно вимог ВАК України, 2 з них — у закордонних виданнях. Участь у 4 наукових конференціях з них 2 як науковий керівник.

 1. Гнесь І.П., Моркляник О.І. Принципи формування фонду соціального житла // Вісник НУ "Львівська політехніка" «Архітектура». — 2004. — № 505 — С. 264 — 268.
 2. Габрель М.М., Моркляник О.І. Соціальні трансформації та житлова політика в Україні // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. — К., КНУБА, 2004. — Вип. 19. — С. 38 — 43
 3. Моркляник О.І. Соціалістичний реалізм в архітектурі Львова (на прикладі житлової забудови кін. 40-х — І пол. 50-х рр. 20-го ст.) // Науковий вісник будівництва. Збірник наукових праць. — Харків, ХДТУБА, 2006. — Вип. 35. — С. 26 — 35.
 4. Моркляник О.І. Реструктуризація архітектурної практики у Львові з 1939 року, як відображення соціальних трансформацій в архітектурній діяльності // Вісник одеської державної академії будівництва і архітектури. — Одеса, ОДАБА, 2006. — Вип. 22. — С. 211 — 216.
 5. Моркляник О.І. Містобудівельний розвиток Львова ІІ-ї пол. 50-х рр.—60-х рр. 20-го ст. та формування районів нової житлової забудови/Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. — К., КНУБА, 2006. — Вип. 23. — С. 181 — 189.
 6. Моркляник О.І. Проблеми пошуку соціалістичного стилю (на прикладі житлової архітектури Львова ІІ пол. 50-х рр. — 1990р.) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — К., КНУБА, 2006. — Вип.15. — С.68-78.
 7. Моркляник О.І. Стилетворчі тенденції в житловій архітектурі Львова пострадянського періоду // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Збірник наукових праць. — Під. заг. ред. В.В. Куцевича — К., «Київ ЗНДІЕП», 2006. — Спеціальний випуск. — С. 20-23.

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 334

тел. +38 (032) 258-25-22

E-mail: kafedra.ap@gmail.com