Михальчишин Наталія Лук’янівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Михальчишин Наталія Лук’янівна
Наталя.jpg
к.е.н., доцент
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2001 р.
Спеціальність «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Галузь наукових інтересів Розробка системи управління конкуренцією на товарних ринках національної економіки
Кваліфікаційний рівень магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Поплавська Жанна Василівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти , Національний університет «Львівська політехніка»

Михальчишин Наталія Лук’янівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти , Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта:

1996 — 2000 р. Національний університет «Львівська політехніка», факультет економіки та менеджменту, напрям менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (присвоєно кваліфікацію бакалавра);

2000 — 2001 р. Національний університет «Львівська політехніка», факультет економіки та менеджменту, напрям менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (присвоєно кваліфікацію магістра);

2001 — 2004 р. навчання в аспірантурі очної форми у Національному університеті «Львівська політехніка»

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію

Тема дисертації: Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Михальчишин Наталія Лук’янівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 221 арк.: рис., табл. — арк. 171-185

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Поплавська Жанна Василівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

Науковий ступінь: канд. екон. наук (присвоєно в 2005 р.)

Вчене звання: доц. (присвоєно в 2007 р.)

2007 – 2011 р. Львівський національний університет імені Івана Франка, правничий факультет, спеціальність правознавство (присвоєно кваліфікацію спеціаліста-юриста).

Підвищення кваліфікації

Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України у 2008 р.

ПП ЮФ «Аміда» у 2013 році.


Професійна діяльність:

З січня 2004 року до серпня 2007 року працювала на посаді асистента кафедри теоретичної та прикладної економіки.

З серпня 2007 р. і до тепер працюю на посаді доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки.

Завідувач секції «Управління в сфері економічної конкуренції».

Відповідальний по кафедрі за встановлення і підтримку зв’язків з підприємствами, організацію та супровід практики студентів.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Теорія галузевих ринків»,
 • «Антимонопольне регулювання»,
 • «Державний контроль у сфері економічної конкуренції»
 • «Конкурентна політика держави»,
 • «Регулювання діяльності природних монополій».

Нагороди та відзнаки

Диплом Національного університету «Львівська політехніка» за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки, 2009 р.

Грамота за керівництво випусковою роботою, що брала участь у 8-му Всеукраїнському конкурсі випускових робіт за номінацією «Менеджмент зовнішньоекономічної та антимонопольної діяльності», 2007 р.

Грамоти за високі результати роботи за 2005-2006 н.р., 2006-2007 н.р.

Грамота за керівництво випусковою роботою студента, що виборов 3 місце у 6-му Всеукраїнському конкурсі випускових робіт за номінацією «Менеджмент зовнішньоекономічної та антимонопольної діяльності», 2006 р.

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Розробка системи управління конкуренцією на товарних ринках національної економіки

Участь у держбюджетній роботі:

держбюджетна тема Національного університету «Львівська політехніка» ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (розділ 2 «Дослідження організаційно-технічних факторів інноваційного розвитку виробничо-господарських структур», підрозділ 2.1 «Дослідження конкурентного середовища як передумови до інноваційного розвитку виробничо-господарських структур»), номер державної реєстрації № 0104U002289, затвердженої рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24 квітня 2003 р.

Вибрані публікації

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Конкурентна політика в Україні: проблеми реалізації та напрями їх вирішення// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економіко-правове забезпечення розвитку підприємництва в Україні: зб. наук. пр./ НАН України. Ін-т регіональних досліджень: редкол.: Є.І. Бойко (відп. ред.) [та ін.]. — Львів, 2008. — Вип. 6(74). — С.121—129.
 2. Михальчишин Н.Л. Концептуальні засади менеджменту антимонопольної діяльності// Логістика. Вісник НУ «ЛП». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008. — № 633 . — С. 445-450.
 3. Михальчишин Н.Л., Поплавська Ж.В. Принципи та постулати антимонопольної діяльності// Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. — 2009. — № 4. — С.14-21
 4. Михальчишин Н.Л. Використання сильних та слабких ознак під час формування конкурентної політики суб’єктів господарювання// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2009 — № 657. — С.32-36.
 5. Михальчишин Н.Л. Особливості участі суб’єктів господарювання у злитті та приєднанні// Логістика. Вісник НУ «ЛП». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010. — № 690. — С. 657 — 664.
 6. Михальчишин Н.Л. Доступність методів захисту від недобросовісної конкуренції для суб’єктів господарювання// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2011 — № 720. — С.210-216.
 7. Михальчишин Н.Л., Демків О.-І.М. Особливості формування конкурентних відносин на ринку пасажирських перевезень автомобільним транспортом//Конкуренція. Вісник АМКУ, 2014. – №3-4 (54-55). – С.63-68.
 8. Михальчишин Н.Л. Перешкоди для реалізації порівняльної функції конкуренції в національній економіці// Логістика. Вісник НУ „ЛП”. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2014. – № 811. – С. 221 - 226.
 9. Михальчишин Н.Л. Державно-приватне партнерство як метод боротьби з неефективністю функціонування природної монополії// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 710-711. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 182 с.
 10. Михальчишин Н.Л. Сенів Л.А. Сутність прояву конкуренції на ринку юридичних послуг// Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. – , Одеса, 2014. – Вип. 1(52). – С. 237-244.
 11. Михальчишин Н.Л. Свобода підприємницької діяльності та ринкова влада: сутність та взаємовпливи// Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 9. – Кам’янець-Подільський, ФОП Сисин Я.І., 2014. – С.206-211.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Державне антимонопольне регулювання: підручник/ В.Д. Лагутін, Ю.І.Боровик, О.В. Вертєлєва та ін..; за ред. В.Д. Лагутіна. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015 – 480 с.// Михальчишин Н.Л. – с. 172-204, с.412-423.
 2. Михальчишин Н.Л. Основи антимонопольної діяльності: Навчальний посібник. — Львів: ТзОВ «Компанія «Манускрипт», 2008. — 336 с.
 3. Михальчишин Н.Л. Регулювання діяльності природних монополій: Навчальний посібник. — Львів: ТзОВ «Компанія «Манускрипт», 2009. — 200 с.
 4. Михальчишин Н.Л. Аналіз і контроль економічної концентрації: Навчальний посібник. — Львів: ТзОВ «Компанія «Манускрипт», 2010. — 352 с.

Монографії:

 1. Поплавська Ж.В., Михальчишин Н.Л. Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках: теоретичний та прикладний аспект. Монографія. – Львів: ТзОВ «Компанія „Манускрипт”», 2010. – 296 с.

Публікації у фахових виданнях

Загальна кількість публікацій 71, з них у фахових виданнях 29.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат)

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська)

E-mail: tpeinem@gmail.com