Микитин Галина Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Микитин Галина Василівна
RTEmagicC Mikitin Galina Vasilivna.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 12 червня 1962 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1986 р.
Спеціальність радіотехніка
Галузь наукових інтересів Захист інформаційних технологій – інформаційна безпека автоматизованих і комунікаційних систем, безпека кіберфізичних систем.
Кваліфікаційний рівень інженер-радіотехнік
Науковий ступінь Доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 17 січня 2014 року
Вчене звання Професор
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Микитин Галина Василівна — доктор технічних наук,професор кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилась 12 червня 1962 р.

Доктор технічних наук (2014), професор кафедри захисту інформації(2016).

У 1986 році закінчила радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту. Навчання в цільовій аспірантурі Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України: з 1988 року по 1992 рік Кандидат технічних наук (1995 рік), доцент (1999 рік), старший науковий співробітник (2002 рік) Доктор технічних наук, професор, прфесор кафедри захисту інформації Науковий ступінь доктора технічних наук присвоєно 17 січня 2014 року Вчене звання професора кафедри захисту інформації присвоєно 25 лютого 2016 року Захист докторської дисертації відбувся 02 жовтня 2013 року Спеціальність – інформаційні технології

Тема кандидатської дисертації: Аналіз та синтез процесів вимірювання електричних величин на основі стохастичної міри [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.11.05 / Микитин Галина Василівна; НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Л., 1995. — 175 л.

Тема докторської дисертації: Інформаційні технології відбору різнорідних даних від об’єктів для забезпечення їх стратегічної безпеки [Текст] : автореф. дис. д-ра техн. наук : 05.13.06 /Микитин Галина Василівна; Укр. акад. друкарства. — Л., 2013. — 41 с. : рис.

Навчальна робота

Лекційні курси

 • Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації (частина ІІ);
 • Автоматизовані системи оброблення інформації з обмеженим доступом;
 • Автоматизація обробки інформації з обмеженим доступом;
 • Захист каналів зв’язку.

Практичні курси

 • Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації (частина ІІ);
 • Захист каналів зв’язку.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота

 • Виконавець НДР ДБ/КІБЕР”Інтеграція методів і засобів вимірювання, автоматизації, опрацювання та

захисту інформації в базисі кібер-фізичних систем” у частині “Захист інформації в кібер-фізичних системах, опрацювання вимірювальної інформації” (2015 – 2017рр., № державної реєстрації 0115U000446)

Коло наукових інтересів

 • Захист інформаційних технологій – інформаційна безпека автоматизованих і комунікаційних систем;
 • Безпека кіберфізичних систем.

Науковий напрям

 • Концептуальні засади безпеки інформаційних технологій.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій – понад 80 наукових праць, три монографії, два навчальні посібники, один довідниковий посібник, понад 20 методичних розробок.

Основні публікації:

 • Монографії
 1.  Микитин Г. В. Інформаційні технології дослідження взаємодії фізичних полів і екобіооб’єктів: [монографія] / [Дурняк Б. В., Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., Сікора Л. С.]. – Львів: Видавництво Української академії друкарства. – 2012. – 268с.
 2.  Микитин Г. В. Развитие концептуальных основ безопасности информационно-коммуникационных технологий / Информационные технологии и защита информации в информационно-коммуникационных системах: монография / В. Б. Дудыкевич, В. Н. Максимович, Г. В. Микитин / под ред. В. С. Пономаренко. – Х.: Вид-во ТОВ “Щедра садиба плюс”, 2015. – 486с.
 3. Микитин Г. В. Стратегия безопасности киберфизических систем / Информационные технологии и защита информации в информационно-коммуникационных стемах: монография / В.Б.Дудыкевич В. Б., В.Н. Максимович, Г.В. Микитин / под ред. В. С. Пономаренко. – Х.: Вид-во ТОВ “Щедра садиба плюс” – 2016. – 566с.
 • Довідниковий посібник
 1. Микитин Г.В. Особливості метрологічного забезпечення неруйнівного контролю. В кн.: Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідник. посібник / за заг. ред. В. В. Панасюка. – Т. 5: Неруйнівний контроль і технічна діагностика / під ред. З. Т. Назарчука. – Львів: ФМІ, 2001. – С.1134
 • Навчальні посібники
 1.  Микитин Г. В. Елементи теорії міряння. Навчальний посібник / Р. Ф. Федорів, Г. В. Микитин. – Львів – Тернопіль: ФМІ НАНУ–ТДТУ, 1999. – 156 с. (вклад автора 122 с.). Рекомендовано Міністерством освіти України (Лист Міносвіти України№ 271 від 22.02.99 р.).
 2.  Микитин Г. В. Основи метрології. Навчальний посібник / Г. В. Микитин. – Львів: Сполом, 2008. – 296 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 14/18.2–1119 від 28.04.2006 р.).
 • Наукові статті
 1. Микитин Г. В. До проблеми управління безпекою техногенних і природних об’єктів / Г. В. Микитин // Системи обробки інформації. – 2014. – випуск № 5 (121). – С. 162–169. (фахове видання).
 2. Микитин Г. В. Розвиток підходів до вирішення проблеми безпеки техногенних об’єктів у сегменті водневої деградації / Г. В. Микитин // Системи обробки інформації. – 2014. – випуск №8 (124). – С. 183–190. (фахове видання).
 3. Микитин Г. В. Засади стратегічної безпеки системи “об’єкт – інформаційна технологія” / Г. В. Микитин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. –2014. – № 2 (74). – С. 199–208. (фахове видання).
 4. Микитин Г. В. Інформаційні технології у галузі безпеки техногенних і природних об’єктів / Г. В. Микитин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – № 24.7. – С. 334–344. (фахове видання).
 5. Микитин Г. В. Інформаційна технологія оцінювання тріщиностійкості матеріалів / Г. В. Микитин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – № 24.8. – С. 338–346. (фахове видання).
 6. Микитин Г. В. Концептуальна модель оцінки екологічного ризику на основі інформаційних технологій відбору і обробки параметрів води / Г. В. Микитин // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2014. – Вип. 75. – С. 52–59. (фахове видання).
 7. Микитин Г. В. Комплексна система безпеки інформаційних технологій для задач управління проблемними ситуаціями / Г. В. Микитин // Сучасна спеціальна техніка. – 2014. – № 4 (39). – С. 65–74. (фахове видання).
 8. Микитин Г. В. Системна модель безпеки безпровідних технологій зв’язку: шифрування даних у WIMAX-системах / [Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., Ребець А. І., Банах Р. І.] // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С 49–56. (фахове видання).
 9. Микитин Г. В. Багаторівневі інтелектуальні системи керування: гарантоздатність, безпека об’єктів / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, Т. Б. Крет // Системи обробки інформації. – 2015. – випуск № 4 (129). – С. 92–95. (фахове видання).
 10. Микитин Г. В. Парадигма та концепція побудови багаторівневої комплексної системи безпеки кіберфізичних систем / В. Б. Дудикевич, В. М. Максимович, Г. В. Микитин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Автоматика, вимірювання та керування. – 2015. – № 821. – С 3–7. (фахове видання).
 11. Дудикевич В. Б. Комп’ютерна система моніторингу вітрових потоків для визначення вітропотенціалу та встановлення вітроенергетичних станцій / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, О. В. Пашук // Системи обробки інформації. – 2015. – випуск № 10 (135). – С. 192–195. (фахове видання).
 12. Дудикевич В.Б., Микитин Г.В., Ребець А.І. Комунікаційне середовище кіберфізичної системи “Wi-Fi – Bluetooth – Хмарні обчислення – ІоТ”: інформаційна безпека, моделі управліня інформаційною безпекою // Системи обробки інформації. – 2016. – випуск № 4 (141). – С. 83 – 85. (фахове видання).
 13. Dudykevych V.B., Mykytyn G.V., Kret T.B. The concept of creation of multi-level complex system of cyber-physical systems safety // Системи обробки інформації. – 2016. – випуск № 5 (142). – С. 87 – 93. (фахове видання).
 14. Дудикевич В.Б., Микитин Г.В., Крет Т.Б. Концепція та базовий підхід до побудови системи захисту інформації в багаторівневій інтелектуальній системі керування // Системи обробки інформації. – 2016. – випуск № 8 (145). – С. 105 – 110. (фахове видання).

Контакти

 • Робоча адреса: м. Львів, вул. Князя Романа, 1, 19 н.к., кім. 204
 • Електронна адреса: сosmos-zirka@ukr.net
 • Телефон (Микитин Г.В.): (032) 258-30-59]