Микитин Ігор Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Микитин Ігор Петрович
RTEmagicC ivt Mykytyn.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 29 січня 1960 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Розвиток шумових методів вимірювання термодинамічної температури.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник заслужений винахідник України, доктор технічних наук,професор Стадник Богдан Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Микитин Ігор Петрович — доктор технічних наук, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження 29 січня 1960 року.

Кандидат технічних наук з 2000 року за спеціальністю 05.11.04 — прилади та методи вимірювання теплових величин.

Тема кандидатської дисертації: Термошумовий термометр [Текст] : дис... канд.техн. наук: 05.11.04 / Микитин Ігор Петрович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 2000. — 131 л. — л. 116-124.

Доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки з 2003р.

Доктор технічних наук з 2009 р. за спеціальністю 05.11.04 — прилади та методи вимірювання теплових величин.

Тема докторської дисертації: Вимірювання температури шумовими методами. Теорія і практика [Текст] :дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.04 / Микитин Ігор Петрович ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л., 2009. — 280 арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 226-239.

Науковий консультант: заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор Стадник Богдан Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

Професор кафедри інформаційно-вимірювальної технологій з 2010 року.

Педагогічна робота

Лекційні курси

  • Віртуальні вимірювальні прилади

Напрямки наукової роботи:

Напрямки науково-інженерних досліджень: Розвиток шумових методів вимірювання термодинамічної температури.

Приймав участь у розробці та створенні шумових термометрів,побудованих на швидкому перетворенні Фур’є неперіодичних шумових сигналів, що працюють у режимі реального часу.

Проводить дослідження впливу внутрішніх та зовнішніх напружень у матеріалі первинного перетворювача на похибку номінальної статичної характеристики.

Вибрані публікації

Опублікував більше 40 наукових та науково-методичних праць,

З них

  1. Микитин І.П., Стадник Б.І., Дорожовець М.М. Математична модель шумового термометра на основі кореляційного підсилювача. // Вимірювальна техніка та метрологія. 2000. — № 57. — с.63-66.
  2. Микитин І.П., Стадник Б.І. Методична похибка вимірювання шумовим термометром. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Автоматика, вимірювання та керування. 2001. — № 420. — с.102-104.
  3. Микитин І.П., Стадник Б.І. Застосування одноканального та кореляційного підсилювачів для шумового термометра. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Автоматика, вимірювання та керування. 2002. — № 445. — с.51-54.
  4. Микитин І.П., Стадник Б.І. Проблеми створення вторинної апаратури у шумовій термометрії. // Вимірювальна техніка та метрологія — За матеріалами 8-ї Міжнародної конференції «Температура-2003», 2003. — № 64, — с. 99-105.
  5. Микитин І., Литвинський Л. Вибір інтерфейсу для шумового термометра. // Вимірювальна техніка та метрологія, 2003. — № 62, — с.50-52
  6. Методичні похибки шумових термометрів з різними структурами вхідного кола / І. П. Микитин // Автоматика, вимірювання та керування : [зб.наук. пр.] / відп. ред.B. Б. Дудикевич. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 179-183. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 639). — Бібліогр.: 3 назви

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 708

Тел.: +38 (032) 258-76-14

+38 (032) 258-24-80

E-mail: mykytynip@ukr.net]