Мельник Віктор Анатолійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мельник Віктор Анатолійович
Melnyk VA.jpg
д.т.н.,професор кафедри
Дата народження 01.11.1978 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність Комп’ютерні системи та мережі
Галузь наукових інтересів проектування апаратних засобів захисту інформації, проектування комп’ютерних систем на кристалі, програмні моделі обчислювальних пристроїв та автоматизація їх створення, захист інформації в безпровідних мережах, високопродуктивні обчислювальні системи.
Кваліфікаційний рівень магістр –системотехнік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Вчене звання професор кафедри
Поточне місце роботи кафедра безпеки інформаційних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Мельник Віктор Анатолійович — докто технічних наук, професор кафедри безпеки інформаційних технологій Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 1 листопада 1978 року.

Освіта

 • 2010 — 2013 — Докторант Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність 05.13.05 — Комп’ютерні системи та компоненти. Тема дисертації — «Самоконфігуровні високопродуктивні комп’ютерні системи». Дисертацію захистив 21 червня 2013 року у Національному університеті «Львівська політехніка» та отримав науковий ступінь доктора технічних наук.
 • 2000 — 2003 — Аспірант Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність 05.13.05 — Елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування. Тема дисертації — «Конфігуровані ядра комп’ютерних пристроїв симетричного блокового шифрування». Дисертацію захистив 28 травня 2004 року у Національному університеті «Львівська політехніка» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.
 • 1999 — 2000 — Студент Національного університету «Львівська політехніка». Закінчив повний курс навчання за магістерською програмою за спеціальністю 8.091501 «Комп’ютерні системи та мережі», достроково захистив магістерську кваліфікаційну роботу «Процесорні ядра захисту інформації за алгоритмом DES у комп’ютерних мережах» і отримав кваліфікацію магістра-системотехніка та диплом магістра з відзнакою.
 • 1995 — 1999 — Студент Національного університету «Львівська політехніка». Закінчив повний курс навчання за освітньо-професійною програмою професійного напряму 6.0915 «Комп’ютерна інженерія» та отримав кваліфікацію бакалавра.

Професійна діяльність

 • Від 2010 — Доцент (від вересня 2015р. — професор) кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів.
 • 2010 — 2015 — Доцент (за сумісництвом) кафедри комп’ютерних систем і мереж Ужгородського національного університету, м. Ужгород.
 • 2009 — 2010 — Доцент кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка» , м. Львів.
 • 2007 — 2009 — Доцент кафедри комп’ютерної інженерії Луцького Інституту Розвитку Людини Відкритого Міжнародного Університету Розвитку Людини «Україна», м. Луцьк.
 • 2006 — 2007 — Дослідник, Дослідження та розробка алгоритмів обробки сигналів для безпровідних систем (Researcher, DSP Algorithm Research and Design for Wireless Systems), Duolog Technologies Ltd., Ґолуей (Galway), Ірландія, як учасник Програми Трансферу Знань (Transfer of Knowledge Programme) Асоціації Марії Кюрі (Marie Curie Fellowship Association).
 • 2005 — 2006 — Старший викладач факультету Електротехніки, Інформатики і Комп’ютерних Наук Університету Технологій м. Кєльце (Kielce University of Technology), Польща.
 • 2002 — 2005 — Асистент кафедри автоматики і телемеханіки Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів.
 • Від 2000 — Співзасновник ТзОВ «Інтрон», м. Львів. Працював на посадах молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника. Від 2008 року — головний інженер, заступник директора.

Навчально-педагогічна діяльність

Викладання навчальних дисциплін:

 • «Архітектура комп’ютерних систем»,
 • «Операційні системи»,
 • «Комп’ютерні методи високорівневого проектування пристроїв захисту».
 1. Керування дипломними роботами бакалаврів і магістрів.
 2. Керування науковою роботою аспірантів.

Напрямки наукових досліджень

Високопродуктивні комп’ютерні системи, гетерогенні комп’ютерні системи, реконфігуровні та самоконфігуровні комп’ютерні системи, апаратні прискорювачі, спеціалізовані процесори і технології їх високорівневого проектування, інформаційна безпека.

Участь в науково-дослідних проектах

Брав участь у виконанні ряду науково-дослідних проектів в Україні і за кордоном, зокрема, в 1999 — 2002 рр. в Університеті Прикладних Наук ім. Г. Ома" м. Нюрнберг (George-Simon-Ohm-Fachhochschule-Nürnberg), Німеччина, де був відповідальним виконавцем у спільних науково-дослідних проектах «Багаторежимний процесор захисту інформації за алгоритмом DES» за підтримки Міністерства Науки, Досліджень і Мистецтва Баварії (Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst), та «Генератор ядер процесорів захисту інформації за алгоритмом DES» за підтримки Спілки Промислових Корпорацій «Отто фон Ґерік» (AIF — Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereiniungen «Otto von Guericke» e.V.). Учасник Програми Трансферу Знань (Transfer of Knowledge Programme) Асоціації Марії Кюрі (Marie Curie Fellowship Association) в 2006 — 2007 рр. Від 2014 р. є учасником міжнародного наукового проекту NESUS (Network for Sustainable Ultrascale Computing), акція IC1305, що виконується в рамках Міжнародної програми Європейської співпраці COST (European Cooperation in Science and Technology).

Участь в наукових структурах

 • Член спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти.
 • Член редакційної колегії Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі».
 • Член програмного комітету Міжнародної наукової конференції «Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання» (Національний університет «Львівська політехніка»).

Нагороди

 • 2012 — Переможець щорічного конкурсу «Кращий молодий науковець року» навчально-наукового інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2014 — Призер конкурсу монографій, навчальних посібників та підручників Національного університету «Львівська політехніка» в номінації «Найкраща монографія», за опублікування монографії «Персональні суперкомп’ютери: архітектура, проектування, застосування»: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 516 с., автори: А. О. Мельник, В. А. Мельник.
 • 2014 — Нагороджений нагрудним знаком Національного Університету «Львівська політехніка» за успіхи в науковій роботі.

Публікації

Автор понад 70 публікацій, в тому числі монографій, патентів, наукових статей і навчально-методичних розробок, зокрема:

Монографії:

 1. Мельник А.О. Персональні суперкомп’ютери: архітектура, проектування, застосування: монографія / А.О. Мельник, В.А. Мельник. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 516 с.
 2. Коркішко Т.А. Захист інформації в комп’ютерних та телекомунікаційних мережах. Алгоритми та процесори симетричного блокового шифрування: монографія / Т.А. Коркішко, А.О. Мельник, В.А. Мельник. Львів: БАК, 2003. — 169 с.

Публікації в періодичних наукових виданнях:

 1. Melnyk, A., Melnyk, V., «Self-Configurable FPGA-Based Computer Systems,» Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 13, no. 2, pp. 33-38, 2013, doi:10.4316/AECE.2013.02005
 2. Мельник В.А. Архітектурні особливості та тенденції розвитку спеціалізованих апаратних прискорювачів обчислень / В.А. Мельник, О.В. Броді // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. — Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. — 2013. — Т.4. Вип.1. — C. 12–20.
 3. Мельник В.А. Основи побудови та організації функціонування реконфігуровних комп’ютерних систем / В.А. Мельник // Науковий журнал «Вісник Хмельницького Національного Університету», Серія «Технічні науки». — № 6. — 2012 р. — С. 212 — 217.
 4. Мельник В. Стан та перспективи розвитку високопродуктивних обчислювальних систем // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі». № 717, Львів, 2011, с.96 — 104.
 5. V. Melnyk, J. Baesig. Modelling DES Soft-Cores for information protection. Schriftenreihe der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nuernberg Nr. 8, Nuernberg, December 2002 — pp. 5 — 19.

Публікації в матеріалах конференцій:

 1. A. Melnyk, V. Melnyk. Improvement of Heterogeneous Systems Efficiency Using Self-Configurable FPGA-based Computing // Proceedings of the First Workshop on Sustainable Ultrascale Computing Systems (NESUS 2014). Porto, August 27-28, 2014. P. 55-60.
 2. A. Melnyk, V. Melnyk. Heterogeneous computing: from the ASIC-based hardware accelerators to the reconfigurable and self-configurable computer systems // Proceedings of 6-th International Conference «Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application», 2013, Lviv, Ukraine. —P.9-12.
 3. V. Melnyk. IEEE 802.15.4b-Compatible AES-CCM* Security Module Application in IEEE 802.11i Environment. Proceedings of 3-rd International Conference «Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application», 20-22 September, 2007, Lviv, Ukraine.
 4. V. Melnyk, M. Plaza. Intelligent Agents and Multi-Agent Systems in Automation, Computing and Networking // Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) Summer School 2005, Intelligent Control Systems. Brno, Czech Republic, 29.08.2005 — 11.09.2005, pp. 61-65.

Контакти

вул. Кн.Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 219

тел.: +38(032)258-30-77