Мащак Наталія Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мащак Наталія Михайлівна
Фото мащак.jpg
к.е.н., асистент
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Поточне місце роботи НУ "Львівська політехніка"

Освіта

• У 2004 р. – закінчила навчання у Львівській академічній гімназії.

• 2004-2008 рр. – навчання в Інституті економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» за напрямом «Менеджмент» (диплом бакалавра з відзнакою).

• 2008-2009 рр. – навчання у магістратурі Інституту економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» та здобуття кваліфікації магістра з логістики (диплом магістра з відзнакою).

• 2008-2009 рр. – семестрове навчання у Фаховій вищій школі Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences, м. Лємго, Німеччина (факультет Логістики).

Науково-педагогічний стаж

• вересень 2009р. – дотепер – асистент кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка»;

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук.

25 грудня 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Екологізація логістичних процесів на підприємстві» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 28 квітня 2015 р. рішенням ДАК України присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Викладає курси: «Маркетинг», «Логістичні системи», «Підприємництво та менеджмент», «Самоменеджмент», «Прямий маркетинг», «Логістика» (англійською мовою), курсовий проект з «Маркетингу» (англійською мовою).

Наукові інтереси: екологістика, «зелена» логістика, сталий розвиток.

Основні здобутки: автор і співавтор 34 наукових праць, у тому числі: • 1 розділ колективної монографії; • 13 статей у фахових виданнях; • 16 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях; • 4 методичні розробки.

Інтереси: кулінарія, подорожі, вивчення мов.