Матлай Іван Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Матлай Іван Іванович
RTEmagicC matlaj 06.jpg.jpg
к.т.н., ст. викл. кафедри
Дата народження 1985 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність Водопостачання та водовідведення
Галузь наукових інтересів Методи розрахунку об’єму дощового стоку
Кваліфікаційний рівень магістр з водних ресурсів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Жук Володимир Михайлович, доцент кафедри гідравліки і сантехніки, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра гідравліки і сантехніки

Матлай Іван Іванович — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри гідравліки і сантехніки Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні дані

Народився у 1981 році.

У 2007році закінчив Національний університет «Львівська політехніка», отримавши кваліфікацію магістра з водних ресурсів за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».

Працює на кафедрі з 2007 року на посаді стажиста-дослідника.

З 2008-2011 року навчався в аспірантурі НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.23.16. Гідравліки та інженерна гідрологія.

Перелік навчальних дисциплін

 • Гідротехнічні споруди
 • Основи гідромеліорацій
 • Мережі водопостачання

Тема дисертації

Удосконалення методів розрахунку гідрографів притоку дощових стічних вод [Текст] :дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Матлай Іван Іванович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2013. - 200 с. : рис.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Жук Володимир Михайлович, доцент кафедри гідравліки і сантехніки, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

 • Методи розрахунку об’єму дощового стоку

Вибрані публікації

 1. Резервуари дощових стічних вод як ефективний засіб затримання і використання дощового стоку / В.В. Жук, І.Ю. Попадюк, І.І. Матлай // Ринок інсталяцій, №3, 2008. – С. 6–7.
 2. Гідрографи притоку дощових стічних вод з радіальних у плані басейнів стоку при різній інтенсивності дощу / В.В. Жук, І.Ю. Попадюк, І.І. Матлай // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. “Теорія і практика будівництва". –– № 627. – Львів. – 2008. – С. 90–96.
 3. Time of Concentration for Linear Watersheds with Various Slope for the Rains of Constant Intensity / Zhuk V. (В.В. Жук), Matlay I., Boshota V. // Zeszyty Naukove Politechniki Rzeszowskiej "Budownictwo i inzynieria Srodowiska", z. 54. – Rzeszow, 2009. – s. 135–138.
 4. Час поверхневої концентрації дощового стоку з басейнів з неперервно змінним похилом / В.В. Жук, І.І. Матлай // Вісник національного університету водного господарства і природокористування. – Рівне: В-во НУВГП, 2010. – Вип. 2(50). – С. 48–55.
 5. Методи розрахунку об’єму дощового стоку / В.В. Жук, І.І. Матлай // Вісник Нац. у-ту “Львівська політехніка”. “Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація”. – Львів: НУ "Львівська політехніка". – № 677. – Львів. – 2010. – С. 32–38.
 6. Експериментальне дослідження гідрографів притоку дощових стічних вод з лінійних в плані басейнів стоку / В.В. Жук, І.Ю. Попадюк, І.І. Матлай, В.Г. Павлишин // Промислова гідравліка і пневматика: Всеукраїнський науково-технічний журнал, №1(31). 2011 . – С. 15–18.
 7. Експериментальні гідрографи притоку дощових стічних вод з трикутного в плані басейна стоку секторного типу / В.В. Жук, І.І. Матлай, І.Ю. Попадюк, В.Г. Павлишин, В.В. Бошота // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск №42. – Одеса: ОДАБА. – 2011. – С. 334–340.
 8. Розрахункова витрата та час концентрації дощового стоку з радіальних у плані басейнів з постійним поздовжнім похилом / І.І. Матлай, В.В. Жук, М.А. Саницький // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Вип. 22.1 – Львів: НЛТУ – 2012. – С. 119–125.
 9. Максимальна витрата дощових стічних вод з прямокутних у плані урбанізованих басейнів стоку з водозбірним лотком / В.В. Жук, І.І. Матлай // Міжвід. наук.-техн. зб. «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». – К.: НТУ, 2012. – №86. – С. 203–212.
 10. Гідрографи притоку дощових стічних вод з прямокутних у плані урбанізованих басейнів стоку для дощів постійної в часі інтенсивності / В.В. Жук, І.І. Матлай // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Науково-технічний збірник. Випуск 19. – К.: КНУБА, 2012.– С. 31–38.
 11. Експериментальні дослідження сорбційних фільтрів з полімерним завантаженням, призначених для доочищення дощових стічних вод / В.В. Жук, І.І. Матлай, І.Ю. Попадюк, Н.І. Ніронович, В.Г. Павлишин // Гідравліка і гідротехніка. Міжвід. науково-техн. збірник. – К.: НТУ, 2012. – Вып. 66.– С. 53–62.
 12. Пропускна здатність фізичної моделі перепадного каналізаційного колодязя циліндричної форми з криволінійним вхідним патрубком / В.В. Жук, І.І. Матлай, І.Ю. Попадюк, Б.В. Завойко, Х.М. Пиць // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. – Рівне, 2015. Вип. 3(71). – С. 368-373.
 13. Застосування оглядових колодязів для регулювання дощового стоку з малих урбанізованих територій / В.В. Жук, І.І. Матлай, І.Ю. Попадюк, Л.І. Вовк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Науково-технічний збірник. Випуск 25.-КНУБА, 2015.- с.92-99.
 14. Гідрографи притоку для дощів зі степеневим законом зміни інтенсивності та обернених трикутних в плані басейнів стоку / І. І. Матлай, В. М. Жук // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 98-103. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 664). -Бібліогр.: 5 назв.
 15. Методи розрахунку об’єму дощового стоку / В. М. Жук, І. І. Матлай // Теплоенергетика.Інженерія довкілля. Автоматизація : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. П. Пістун.-Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2010. — С. 32-38. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №677). — Бібліогр.: 7 назв.
 16. Розрахункова витрата дощових стічних вод для лінійних у плані басейнів стоку з постійним поздовжнім нахилом / В. М.Жук, І. І. Матлай // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я.Бліхарський. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2011. – С. 97–103. – (Вісник / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; № 697). – Бібліогр.: 11 назв.


Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 103

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-14

E-mail: ivan.i.matlai@lpnu.ua