Марцишин Роман Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Марцишин Роман Степанович
Martsyshyn 01.jpg
к.т.н, доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1991 р.
Спеціальність «Автоматизовані системи управління»
Галузь наукових інтересів Дослідження в області цифрового оброблення сигналів, зміни темпу мовлення, ідентифікації та верифікації диктора
Кваліфікаційний рівень Інженер-системотехнік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук , професор Рашкевич Юрій Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи кафедра автоматизованих систем управління,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Марцишин Роман Степанович — кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизованих систем управління, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Персональна інформація

Знання мов: Російська — відмінний, Англійська — базовий, Польська —базовий, Німецька — базовий

Досвід 28 років педагогічної та наукової діяльності

Був головою профспілкової організації Інституту, членом оргкомісії профкому університету

Освіта

2004 р. – Вчене звання Доцент, Національний університет «Львівська політехніка»

1999 р. - Державний університет «Львівська політехніка» Захищено дисертацію із спеціальності 05.13.03: «Системи та процеси керування » (Тема: «Перетворення часового масштабу мовних сигналів в інтерактивних системах керування [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.03 /Марцишин Роман Степанович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1999.— 145 л.+ дод. — л.133-145»).

Науковий керівник доктор технічних наук , професор Рашкевич Юрій Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка»

1985-1991 р.р. - Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, Інженер-системотехнік

Професійна діяльність:

2001 р. по даний час - Доцент кафедри «Автоматизовані системи управління», Національний університет «Львівська політехніка»

1991-2001 р.р. - Aсистент кафедри «Автоматизовані системи управління» Державний університет «Львівська політехніка»

1987-1995 р.р. - завідувач лабораторії кафедри «Автоматизовані системи управління» Львівський політехнічний інститут

1986-1987 р.р. - Лаборант з обслуговування складного обладнання та дослідних установок кафедри «Автоматизовані системи управління» Львівський політехнічний інститут

Педагогічна діяльність

Керує дипломними проектами спеціалістів та магістрів. Керував проходженням практики студентів на підприємствах.

В 2006-2007 працював над розробкою та адаптацією дистанційної навчальної програми в рамках проекту UNDP «Передавання ІТ Україні»

Приймав безпосередню участь в інсталюванні необхідного для навчального процесу програмного забезпечення, проектуванні та створенні локальної комп’ютерної мережі кафедри. Адміністрував файл-сервери на базі NovellNetware 3.11, 4.1,Windows NT 4, Web-сервер на базі IIS Windows NT 4.

Курси, які викладає:

 • «Технології захисту інформації»,
 • «Інформаційне забезпечення та технології у видавничо-друкарській справі, частина 2» ,
 • «Відеотехнології».

Наукові інтереси

Наукові дослідження в області цифрового оброблення сигналів,зміни темпу мовлення, ідентифікації та верифікації диктора

Приймав участь у держбюджетних темах Міністерства освіти України «Розробка математичних моделей засобів часового нормування мовних сигналів» (1991-1993), «Шифрування мовної інформації в телефонних каналах зв’язку» (1993-1995), госпдоговірної теми «Підготовка фонограм до семантичногоаналізу мовної інформації» з ЛВ Київського НДІ судової експертизи (1993) таряду інших тем. Наукові дослідження в області цифрового оброблення сигналів, зміни темпу мовлення

Вибрані публікації

Автор навчального посібника, понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій.

серед яких:

 1. Проектування систем засобами AllFusion Modeling Suite : навч. посіб. / Ю. Г. Міюшкович, Р. С. Марцишин, Л. С. Сікора; Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка». - Львів, 2014. - 155 c.
 2. Sikora L., Lysa N., [[Марцишин Роман Степанович| Martsyshyn R.], Miyushkovych Y., Fedyna B. (2020) Laser Based Technology of Monitoring the Dynamic Displacements of Objects Spatial Structures. In: Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CCSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1080. Springer, Cham, pp 910-919. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33695-0_59
 3. Сікора Л.С., Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р.С. Логіко-когнітивні моделі та інформаційні технології ідентифікації структури ієрархічних систем для підтримки рішень у конфліктних ситуаціях // Український журнал інформаційних технологій. – 2019. – Вип. 1, т. 1. – С. 76–90.
 4. Лиса Н. К., Сікора Л. С., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р.С., Дурняк Б. В. Інтеграція ситуаційних і причинно-наслідкових діаграм у категорно-функторній структурі представлення систем // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 1. – С. 131–135.
 5. Ткачук Р. Л., Сікора Л. С., Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р.С., Сабат В. Категорні моделі представлення структури і динамічного стану ієрархічних систем для виявлення факторів атак і ризиків // Комп’ютерні технології друкарства. – 2018. – № 2 (40). – С. 25–45.
 6. Сікора Л.С. Термінальні та ситуаційні проблемні задачі інформаційного забезпечення опрацювання даних оператором від інформаційно-вимірювальних систем для АСУ-ТП складними об’єктами / Л.С. Сікора, Н.К. Лиса, Б.Л. Якимчук, Р.С. Марцишин, Ю.Г. Міюшкович // Вісник Нац. ун-т «Львів. політехніка»: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2014. – №770 – С.204-216.
 7. Сікора Л.С. Системні та інформаційні технології підтримки прийняття рішень для управління рівнем викидів продуктів згоряння ТЕС / Л.С. Сікора, Н.К. Лиса, Б.Л. Якимчук, Ю.Г. Міюшкович, Р.С. Марцишин // ЗНП, Інститут проблем моделювання в енергетиці. – 2014. – Вип. 70. – С.66-79.
 8. Сікора Л.С. Інформаційні технології створення сценаріїв діалогу для інтелектуалізації процесів управління в ієрархії АСУ-ТП / Л.С. Сікора, Ю.Г. Міюшкович, Н.К. Лиса, Р.С. Марцишин, Н.М. Мазур, Г.В. Щерба, Б.Л. Якимчук // ЗНП, Інститут проблем моделювання в енергетиці. – 2014. – Вип. 71. – С.58-69.
 9. Дурняк Б.В. Інформаційні концепції інтелектуалізації і активації процесів навчання в предметній області автоматизованого управління складними об’єктами / Б.В. Дурняк, Л.С. Сікора, Н.К. Лиса, Ю.Г. Міюшкович, Р.С. Марцишин, Н.М. Мазур, Г.В. Щерба // Моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 72. – С.73-83.
 10. L. Sikora, N. Lysa, R. Martsyshyn, Y. Miyushkovych, Ya. Dragan, B. Fedyna, "Technology of Monitoring the Dynamic Displacements of Objects Spatial Structures Using a Laser Surface Sensing System" 2019 IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 2019, Vol. 2, pp. 9-12.
 11. L. Sikora, N. Lysa, R. Martsyshyn, Y. Miyushkovych, R. Tkachuk and B. Fedyna, "The System of Transformer Oils Laser Control by the Method of Sensing Through a Cuvette," 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine, 2019, pp. 824-827. (doi: 10.1109/UKRCON.2019.8879991)
 12. Сікора Л.С., Лиса Н.К., Марцишин Р.С., Міюшкович Ю. Г., Ткачук Р. Л. Когнітивна модель сприйняття оператором параметричної ситуації в процесі діалогу з АСУ // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: збірник праць V Науково-технічної конференції, присвячена пам’яті професора Б. О. Попова, 4–5 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 49–52.
 13. Сікора Л.С., Лиса Н.К., Марцишин Р.С., Міюшкович Ю. Г., Ткачук Р. Л. Вплив когнітивних характеристик на процес діалогу між оператором та АСУ // Автоматика/Automatics – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 70–71.
 14. L. Sikora, N. Lysa, R. Martsyshyn, Y. Miyushkovych, R. Tkachuk and B. Durnyak, "Information Technology of Laser Measurement System Creation for Automated Control Dynamics of Glue Drying in Polygraphy," 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 2018, pp. 89-92. (doi: 10.1109/STC-CSIT.2018.8526683)
 15. L. Sikora, N. Lysa, B. Fedyna, B. Durnyak, R. Martsyshyn and Y. Miyushkovych, "Technologies of Development Laser Based System for Measuring the Concentration of Contaminants for Ecological Monitoring," 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 2018, pp. 93-96. (doi: 10.1109/STC-CSIT.2018.8526602)
 16. R. Martsyshyn, Y. Miyushkovych, L. Sikora, N. Lysa and R. Tkachuk, "Technology of Remote Recognition the Dart-Arrow on the Target," 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv, 2018, pp. 538-541. (doi: 10.1109/DSMP.2018.8478618)
 17. Павленко О. С., Марцишин Р.С., Міюшкович Ю. Г. Використання мікросервісної архітектури для створення ENTERPRISE систем // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матеріали міжнародної наукової конференції, 21–27 травня 2018 р., м. Залізний Порт. – 2018. – C. 262–264.
 18. Барабаш Д. О., Марцишин Р.С., Міюшкович Ю. Г. MASHUP технологія для мобільного програмного ужитку // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матеріали міжнародної наукової конференції, 21–27 травня 2018 р., м. Залізний Порт. – 2018. – C. 213–216.
 19. L. Sikora, R. Martsyshyn, Y. Miyushkovych and N. Lysa, "Methods of information and system technologies for diagnosis of vibrating processes," 2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 2017, pp. 192-195. (doi: 10.1109/STC-CSIT.2017.8098766)
 20. L. Sikora, N. Lysa, R. Martsyshyn and Y. Miyushkovych, "Models of combining measuring and information systems for evaluation condition parameters of energy-active systems," 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv, 2016, pp. 290-294. (doi: 10.1109/DSMP.2016.7583561)
 21. L. Sikora, R. Martsyshyn, Y. Miyushkovych, N. Lysa and B. Yakymchuk, "Systems approaches of providing the guaranteed functioning of technological structures on the basis of expert coordination of local strategies," 2015 Xth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT), Lviv, 2015, pp. 166-168. (doi: 10.1109/STC-CSIT.2015.7325458)
 22. L. Sikora, R. Martsyshyn, Y. Miyushkovych, N. Lysa and B. Yakymchuk, "Problems of data perception by operators of energy-active objects under stress," The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lviv, 2015, pp. 475-477. (doi: 10.1109/CADSM.2015.7230909)
 23. R. Martsyshyn, M. Medykovskyy, L. Sikora, Y. Miyushkovych, N. Lysa and B. Yakymchuk, "Technology of speaker recognition of multimodal interfaces automated systems under stress," 2013 12th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM), Polyana Svalyava, 2013, pp. 447-448.
 24. R. Martsyshyn and Y. Rashkevych, "Technology of the speaker verification under stress," 2011 11th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM), Polyana-Svalyava, 2011, pp. 438-439.
 25. R. Martsyshyn and Y. Rashkevych, "Information technologies of speaker recognition," 2010 Proceedings of VIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, Lviv, 2010, pp. 163-167.

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 805

Tел. +38 (032) 258-22-28

e-mail: roman.s.martsyshyn@lpnu.ua