Марковець Олександр Вікторович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Марковець Олександр Вікторович
МарковецьО.png
доцент
Дата народження 18 лютого 1979 року
Національність українець
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2001 р.
Спеціальність Інтелектуальні системи прийняття рішень
Галузь наукових інтересів електронне урядування;

опрацювання звернень громадян; електронний документообіг; інтернет-аукціони.

Кваліфікаційний рівень магістр комп’ютерних наук
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Пелещишин Андрій Миколайович
Дата присвоєння н.с. 2015 рік
Вчене звання доцент, 2021
Поточне місце роботи НУЛП, Кафедра СКІД

Марковець Олександр Вікторович — к.т.н., доцент, завідувач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Біографічні відомості

Дата народження: 18 лютого 1979 року

Освіта

У 2001 р. закінчив інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень» та отримав кваліфікацію магістра комп’ютерних наук.

Професійна діяльність:

Навчальна робота

Викладає навчальні дисципліни:

 • Електронний документообіг
 • Сучасне програмне забезпечення
 • Інформаційні технології організації бізнесу
 • Системний аналіз інформаційної діяльності

Є співавтором навчальних посібників:

 • Пелещишин А.М. Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування PERL: навч. посіб. для магістрів спец. 8.080.404.01 "Інтелектуал. комп'ют. мережі та адміністрування інформац. ресурсів" / А.М.Пелещишин, П.І.Жежнич, О.В.Марковець; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів: Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. - 164с.
 • Кравець Р.Б. Інформаційні технології організації бізнесу: Навч.посібник/ Р.Б. Кравець, Ю.О. Сєров, О.В. Марковець – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013, – 228 с.
 • Тимовчак-Максимець О. Ю. Пошукові технології інформаційного забезпечення: Навч.посібник/ О. Ю. Тимовчак-Максимець А. М. Пелещишин, О. В. Марковець, Н. О. Думанський – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017, – 124с.

Є гарантом освітньої програми спеціальності 029 "Інфомаційна, бібілотечна та архівна справа" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Наукова робота

2015 р. - успішно захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук з спеціальності 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем на тему: «Математичне та програмне забезпечення організації взаємодії громадян з органами влади в гетерогенних веб-середовищах». Науковий керівник: д.т.н., проф. Пелещишин А. М.

Напрямки наукових досліджень:

 • електронне урядування;
 • опрацювання звернень громадян;
 • електронний документообіг;
 • цільові спільноти у соціальних мережах.

Наукові публікації

У науковому доробку понад 100 наукових праць (серед них є публікації у закордонних журналах, що входить до наукометричної бази даних Scopus - Author ID: 57200318794 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200318794) та тези конференцій.

Вибрані публікації

 1. A.Peleshchyshyn, V.Vus, S.Albota, and O.Markovets, “A Formal Approach to Modeling the Characteristics of Users of Social Networks Regarding Information Security Issues,” in Hu Z., Petoukhov S., He M. (eds) Advances in Artificial Systems for Medicine and Education II. AIMEE2018. Advances in Intelligent Systems and Computing,Springer, Cham, vol.902, pp. 485–494,2020
 2. Markovets, O., Pazderska, R., Dumanskyi, N., Dronyuk, I. Analysis of citizens’ appeals in heterogeneous web services CEUR Workshop Proceedings Volume 2392, 2019, Pages 184-198 1st International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks, COAPSN 2019; Lviv; Ukraine; 16 May 2019 through 17 May 2019; Code 149063
 3. N. Vovk, A. Peleshchyshyn, and O. Markovets, "Representations of The Public Attitudes Towards Ukrainian-Polish Relations in Web Communities," (in English), European Journal of Transformation Studies, Article vol. 8, no. 1, pp. 93-108, 2020 2020.
 4. Peleshchyshyn, A., Vus, V., Markovets, O., Pazderska, R. Methods and algorithms for performing separate operational tasks for the protection of the state information space CEUR Workshop Proceedings Volume 2588, 2019, Pages 184-198 International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks, CMiGIN 2019; Lviv; Ukraine; 29 November 2019 through ; Code 158907
 5. Марковець О. Консолідація інформації про діяльність учасників групи в соціальній мережі Facebook / О. Марковець, Р. Паздерська // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 6. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_6_7.
 6. Марковець О. В., Паздерська Р. С. Використання новітніх технологій для забезпечення комунікації у сфері менеджменту організацій // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2019. – № 6 (118). – С. 7–18.
 7. Голощук Р., Марковець О., Інформаційне забезпечення обліку бібліотечного фонду районної бібліотеки, Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 6. - С. 35-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2018_6_10.
 8. Пелещишин А.М., Вус В.А., Марковець О.В. , «Побудова формальної моделі віртуальних спільнот як середовища соціокомунікативного протиборства», Вчені записки таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: технічні науки, 2018, том 29 (68) № 4, с. 201-208.
 9. Markovets O., Dumanskyi N. The structure of the system of processing citizens’ appeals // Econtechmod. – 2017. – Том 6 № 2. С. 33–38.
 10. Марковець О.В., Пелещишин А.М., Хміль І.О., «Реалізація системи опрацювання звернень громадян до органів влади у гетерогенних веб-середовищах» Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія: “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”.- Красноармійськ, 2015 №1 (20)’, С.169-175
 11. Марковець О. В., Березняк Є. Ю., Лисик Б. О., Кравець Р. Б., «Інформаційна модель системи проведення соціологічних досліджень у веб-середовищі», Вісник Національного університету "Львівська політехніка", Серія Інформаційні системи та мережі: – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 854. – С. 274-282
 12. Пелещишин А., Жежнич П.І., Марковець О.В. Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування PERL. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 160 с.
 13. Алгоритм формування інформації в базі даних розрахунків Покупців з Продавцем у режимі реального часу / О.В. Марковець, В.Г. Марковець // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2008. № 621. — С.182-191.
 14. Інтелектуальна інформаційна система розрахунків продавців, постачальників і покупців товарів / О.В. Марковець, В.Г. Марковець // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2008. — № 610. — С.197-210.
 15. Інтелектуальна система пошуку та збирання інформації з тематичних Веб-ресурсів / Н.О. Думанський , О.В. Марковець // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2009. — № 631. — С.101-106.
 16. Формування суспільного авторитету ВНЗ шляхом комплексного подання в системі Вікіпедія/ А.М. Пелещишин, Ю.Й. Пероганич, О.В. Марковець, Н.О. Думанський // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2009. — № 653. — С.180-188.
 17. Модель агента побудови запиту для тематичної пошукової системи / Н.О. Думанський , О.В. Марковець // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2010. — № 673. — С.282-289.
 18. Інтелектуальні засоби організації сайтів шкіл на базі CMS DRUPAL / О.В. Марковець, А.М. Пелещишин, Ю.В. Форкун, Д.В. Делечук // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2010. — № 689. — С.201-209.
 19. Розроблення сайту електронної бібліотеки наукового товариства / О.В. Марковець, Ю.В. Форкун, Б.Я. Зелез, Н.О. Думанський // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2010. — 689. — С.209-218.
 20. Підходи визначення рівня довіри до заявника в системі опрацювання заявок / О. В. Марковець // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2010 : зб. наук. пр. міжнар. наук. конф., 17-21 трав. 2010 р., Євпаторія, Україна : у 2 т. / Херсон. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Херсон, 2010. — Т. 1. — С. 99-100. -Бібліогр.: 3 назви. — Парал. тит. арк. англ., рос.

Контакти

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3; 4-й корпус, кімната 523a

тел..: +38 (032) 258-25-95

E-mail: oleksandr.v.markovets@lpnu.ua сайт: Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри СКІД

Сторінка на Facebook: Олександр Марковець