Мамчин Мирослава Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мамчин Мирослава Михайлівна
Mamchyn.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 5 березня 1952 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 1974 р.
Спеціальність економічна кібернетика
Галузь наукових інтересів розвиток інфраструктури товарного ринку і оптимізація його діяльності
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Мамчин Мирослава Михайлівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

У 1974 році закінчила з відзнакою Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю економічна кібернетика.

З 1978 по 1982 роки без відриву від виробництва навчалась в аспірантурі у Львівському відділенні Інституту економіки АН України, яку успішно закінчила в 1982 році захистом кандидатської дисертації.

Досвід роботи

З 1974 року до 1992 року працювала на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника у Львівському відділенні Інституту економіки Академії наук України.

З 1992 року дотепер працює на посаді доцента кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка».

Активно співпрацює з технічним коледжем Національного університету «Львівська політехніка», де з 1994 року очолювала кафедру економіки, а з 2008 року і дотепер кафедру маркетингу.

Дисципліни,які викладає

 • «Інфраструктура товарного ринку»,
 • «Маркетингова товарна політика»,
 • «Комерційна діяльність посередницьких організацій»,
 • «Управління ризиками в логістиці».

Наукові інтереси

Розвиток інфраструктури товарного ринку і оптимізація його діяльності

Публікації

Автор понад 100 науково-методичних праць, зокрема двох посібників, понад 60 наукових статей, співавтор 6 монографій.

Серед них;

 1. Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки [Текст] : [монографія] / В. О. Воронін, Е. В. Лянце, М. М. Мамчин. — Львів : Магнолія 2006, 2014. — 302 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 298-302. — 400 экз. — ISBN 978-617-574-103-0
 2. Концепція розвитку партизанського маркетингу / М. М. Мамчин, О. І. Мархевка, О. В. Здрок // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 верес. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Управління у справах сім’ї та молоді Львів. облдержадмін., ГО «Інновац. фонд». — Л., 2009. — С. 210-212.
 3. Оптимізування логістичних витрат у сфері управління хімічним підприємством / С. М. Нікшич, Є. В. Крикавський, М. М. Мамчин, Р. Л. Сопільник // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. -С. 288-296. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 649). — Бібліогр.: 7 назв.
 4. Забезпечення збалансованості бізнес-портфеля підприемства на маркетингових засадах / М.М. Мамчин, Н.Ю. Глинський, Л.В. Іванська // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 469: Логістика. — С. 251-255. — Бібліогр.: 2 назви.
 5. Напрями і пріоритети розвитку кооперативного сектора в сільському господарстві / М.М. Мамчин, І.М. Шиндировський, М.І. Бокало // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 472: Логістика. — С. 295-298. — Бібліогр.: 3 назви.
 6. Особливості розвитку інфраструктури споживчої кооперації України в сучасних умо­вах / М.М. Мамчин, І.М. Шиндировський, І.М. Паробецька // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 484: Пробл. економіки та упр. — С. 126-129. — Бібліогр.: 3 назви.
 7. Проектування дистрибуційних мереж : Метод. вказівки до викон. курс. роботи для студ. освітньо-кваліфікац. рівня бакалавр спец. 6.050208 «Логістика» баз. напряму 6.0502 «Менеджмент» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; Уклад.: Н.Т. Гринів, М.М. Мамчин, Н.В. Чорнописька. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 11 с. — Бібліогр.: с. 8 (18 назв).
 8. Методичні рекомендації до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт з економіки і підприємництва (фахове спрямування «Маркетинг») / Укл. Крикавський Є.В., Білик М.С., Мороз Л.А., Мамчин М.М. -Львів: НУ «Львівська політехніка», 2001

Особисті досягнення

З 1989 по 1992 роки була членом Центрального Комітету профспілки працівників науки Академії Наук України. В 1990-92 роках очолювала мандатну комісію ЦК профспілки працівників науки АНУ.

Працювала в експертних комісіях щодо ліцензування та акредитації спеціальностей і вищих навчальних закладів України.

Під керівництвом Мамчин М.М. підготовлена і захищена одна дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних наук (Поліщук Н.В.) і одна підготовлена до захисту (Добуш Ю.Я.).

Нагороджена Почесною грамотою Національного університету «Львівська політехніка».

Інше

Захоплюється квітникарством, вишивкою, в’язанням

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ywkryk@lp.edu.ua