Малащенко Володимир Олександрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Малащенко Володимир Олександрович
Malash.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 5 лютого 1939 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1967 р.
Галузь наукових інтересів динаміка підйому висотних споруд.
Кваліфікаційний рівень Інженер-механік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Вчене звання професор
Відомий у зв’язку з Розвинув теорію розрахунку динаміки підйому висотних споруд.
Поточне місце роботи Кафедра деталей машин Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Малащенко Володимир Олександрович –доктор технічних наук,професор, в.о. завідувача кафедри деталей машин Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 5 лютого 1939 року.

У 1967 році закінчив Львівський політехнічний інститут і отримав кваліфікацію інженер-механік.

Педагогічний стаж 48 років.

Розвинув теорію розрахунку динаміки підйому висотних споруд і успішно працює в напрямі дослідження навантажувальної здатності елементів привідних систем машин.

Протягом останніх років підготував 5 кандидатів наук

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Деталі машин (викладав – теоретичну механіку, ТММ і ДМ французкою мовою)

Нагороди та відзнаки

Почесна грамота Львівської політехніки (2009 р.)

Почесна грамота ВАК України (2008 р.)

Подяка МОН України за наукову діяльність (2014)

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — динаміка підйому висотних споруд, навантажувальна здатність механічних приводів

Вибрані публікації

Автор понад 380 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких: 2 підручника; 1 конспект лекцій; 7 монографії; 20 навчальних посібників (6 французькою мовою) та понад 100 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Монографії та навчальні посібники

 1. Калинин С.Г., Малащенко В.О. Динамика механизмов подъема высотных сооружений. Монография. Львов, изд. Вища школа при ЛГУ, 1981. −172 с.
 2. Малащенко В.О., Калинин С.Г., Гаршнев Ю.Г. Динамические расчеты и экспериментальные исследования деталей машин. Монографія деп. В ДНТБ України, 1994.3.10.94. № 1926. −160 с.
 3. Спеціальні нарізеві з’єднання: Монографія / В.О. Малащенко,Б.Т. Матвіїв* — Рівне: НУВГП, 2010. — 76 с.
 4. Мalaschtchenko V., Matiach I. Projet de cours sur la theoriedes mecanismes et des machines. —Annaba, 1981. −53p. ( Навчальний посібник).
 5. Мalaschtchenko V., Matiach I. Exemple de calcul du mecanismea coulisse. —Annaba, 1981. −30p. (Навчальний посібник).
 6. Мalaschtchenko V., Matiach I. Theorie des mecanismes et desmachines. Recueil des devoirs. —Annaba, 1981. −36p. (Навчальний посібник).
 7. Мalaschtchenko V., Matiach I. Travaux de laboratoire deselemens des machines. —Annaba, 1982. −36p. (Навчальний посібник).
 8. Мalaschtchenko V., Matiach I. Theorie des mecanismes et desmachines. Indications methodigues sur les devoirs. —Annaba, 1983. −43p.(Навчальний посібник).
 9. Zinkevitch V., Мalaschtchenko V., Matiach I. Travaux delaboratoire de TMM. —Annaba, 1983. −97p. ( Навчальний посібник).
 10. Малащенко В.О., Павлище В.Т. Деталі машин. Завдання з КР иРГР. —Львів. 1998. −62с.
 11. Малащенко В.О., Павлище В.Т. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунків. —Львів. 1999. −116с.
 12. Малащенко В.О., Янків В.В. Деталі машин. Курсове проектування. —Львів. Новий Світ-2000. 2004. −232с.
 13. Малащенко В.О., Янків В.В. Деталі машин. Курсове проектування. —Львів. Новий Світ-2000. 2005. −252с. 2-е видання.
 14. Малащенко В.О., Янків В.В. Деталі машин. Курсове проектування. —Львів. Новий Світ-2000. 2006. −252с. 3-е видання.
 15. Малащенко В.О. Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунків. —Львів. Вид. НУ «Львівська політехніка». 2006. −196с.
 16. Малащенко В.О., Павлище В.Т. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунків. — Львів: Вид-во Новий Світ- 2000, 2008.
 17. Малащенко В.О. Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунків: Навч. посібник — 2-е вид., перероб. і допов. — Львів: Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. −208с. Гриф МОН України (прот. №14/18.2 — 2285 від 27.10.2004р.).
 18. Деталі машин. Курсове проектування : навч. посібник, 4-евидання доповнене./ В.О Малащенко., В.В. Янків/. — Л. Новий світ — 2000, 2010.— 254с.

Малащенко В.О., Павлище В.Т. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунку. [Друге видання — виправлене і доповнене] — Львів:«Новий Світ-2000, 2011.-214 с.

 1. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунку: Навч.посібник./ В.О. Малащенко, В.Т. Павлище — Львів: «Новий світ — 2000», 2011. —214с. (12,15 умов. друк. арк.). Гриф МОН України ( лист № 1.4/18—Г—223 від28.01.08). Рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
 2. Малащенко В.О., Стрілець В.М., Стрілець О.Р. Методи графічних розрахунків пружних шпонкових з’єднань. – Рівне, видав. НУВГП, 2013. – 80 с.
 3. Малащенко В.О., Янків В.В. Деталі машин. Проектування елементів механічних приводів. – Львів, Новий Світ – 2000, 2013. – 264 с.
 4. Малащенко В.О., Стрілець В.М., Стрілець О.Р. Методи графічних розрахунків деталей машин. – Рівне, видав. НУВГП, 2013. – 320 с.


Статті у журналах і збірниках праць

Тези доповідей

Авторські свідоцтва і патенти

 1. А.С. № 482577 F 16 b 39/30. Резьбовое соединение //Калинин С.Г., Малащенко В.А. Бюл. № 32, 1975. — 3с.
 2. А.С. № 615293. F 16 D 7/ 02, 13/64. Дисковая фрикционная муфта. // Калинин С.Г., Малащенко В.А., Петренко П.Я. Бюл. № 26, 1978,- 3 с.
 3. А.С. № 653448. F 16 D 7/ 02, 13/64. Дисковая фрикционная муфта. // Калинин С.Г., Малащенко В.А., Петренко П.Я. Бюл. № 11, 1979. −3с.
 4. А.С. № 1214952. F 16 D 7/ 02, 13/64. Дисковая фрикционная муфта. //Калинин С.Г., Малащенко В.А., Петренко П.Я.. Бюл. № 8, 1985. −3 с.
 5. А.С .№ 1423838. F 16 D 41/06. Обгонная муфта. //КалининС.Г., Малащенко В.А., Петренко П.Я. Бюл. № 34, 1988г.-3 с.
 6. А.С .№ 1423839. F 16 D 41/06. Обгонная муфта. // КалининС.Г., Малащенко В.А., Петренко П.Я. Бюл. № 34, 1988г. −3 с.
 7. А.С. № 1610114. F 16 D 7/ 02, 13/64. Дисковая фрикционная муфта. //Малащенко В.А., Калинин С.Г., Карнаух П.В. Бюл. № 30, 1990. −3 с.
 8. А.С. № 1590747. F 16 D 41/06. Обгонная муфта. // КалининС.Г., Малащенко В.А., Петренко П.Я. Бюл. № 16, 1990. −3 с.
 9. А.С. № .1691623. F 16 D 41/06. Обгонная муфта. // КалининС.Г., Малащенко В.А., Петренко П.Я. Бюл. № 42, 1991. −1 с.
 10. А.С. № 1691624. F 16 D 41/06. Обгонная муфта. // КалининС.Г., Малащенко В.А., Петренко П.Я. Бюл. № 42, 1991.- 1 с.
 11. А.С. № 1693290. F 16 D 7/ 02, 13/64. Дисковая фрикционная муфта. // Калинин С.Г., Малащенко В.А., Петренко П.Я., Карнаух П.В.Бюл. № 43, 1991. −1 с.
 12. А.С. № 1698520. F 16 D 41/06. Обгонная муфта.//Малащенко В.А., Рябов В.Г. 1991.2с.
 13. А.С. № 1781479. F 16 D 7/ 02, 13/64. Дисковая фрикционная муфта. //Калинин С.Г., Малащенко В.А., Петренко П.Я., Карнаух П.В.1992.- 3 с.
 14. А.С. № 1791642 А1. F 16 D 41/06. Обгонная муфта.//Калинин С.Г., Малащенко В.А., Петренко П.Я. Бюл. № 4, 1993. −3 с.
 15. Патент России № 2003877 С1. F 16 D 7/ 02, 13/60.Дисковая фрикционная муфта. //Малащенко В.А., Калинин С.Г., Карнаух П.В. Бюл. №43-44, 1993.- 5 с.
 16. Патент України № 28884 А. F 16 D 41/06. Кулькова муфта вільного ходу. //Малащенко В.А., Сороківський О.І. Бюл. № 5-11, 1999.- 2с.
 17. Патент України № 29068 А. F 16 D 41/06. Конічна обгінна муфта. // Малащенко В.А., Петренко П.Я., Сороківський О.І. Бюл. № 5-11,1999-2000.- 2с .
 18. Патент України № 32809 А. F 16 D 41/06. Обгонная муфта.// Малащенко В.А., Петренко П.Я., Сороківський О.І. Бюл. № 1, 2000-2001. −2с .
 19. Патент № 10315 України. F 16 Е 02/17. Подрібнювач //Малащенко В.О.,Коруняк П.С. Бюл. № 11. 2005.
 20. Пат. № 32809 А України. F 16 D 41/06. Обгонная муфта. //Малащенко В.А., Петренко П.Я., Сороківський О.І. Бюл. № 1, 2001. −2с.
 21. Пат. № 55810 А України. 7 G01B11|08. Пристрій для вимірювання лінійних розмірів //Малащенко В.О., Ванкевич П.І., Глушко Г.С. Пат.55810 А України. Бюл. № 4, 2003. −3с.
 22. Пат.№ 53354 А України. F 16 D 41/06. Обгонная муфта.//Малащенко В.О., Куновський Г.П., Сороківський О.І., Кравець І.Е . Бюл. № 1,2003. −4с.
 23. Пат. № 56483 А України. F 16 D 41/06. Обгонная муфта.//Малащенко В.О., Куновський Г.П., Сороківський О.І., Кравець І.Е . Бюл. № 1,2003. −3с..
 24. Пат. № 53242 А України. F 16 D13/60. Дискова фрикційна муфта. // Малащенко В.О., Пінчук А.В. Бюл. № 1, 2003. −3с.
 25. Пат. № 45667 А України. F 16 D 41/06. Обгонная муфта. //Малащенко В.О., Павлище В.Т., Петренко П.Я., Сороківський О.І. Бюл. № 4, 2002.−3с.Отримані патенти за останні роки (2010-2015):
 26. Пат. на корисну модель №47265 F16В 3/00. Шліцьове з’єднання. / Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М. // Опубл. 2010. Бюл. № 2. – 4с.
 27. Пат. на корисну модель №47280 F16D 3/12. Пружна муфта. / Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М. // Опубл. 2010. Бюл. № 2. – 3с.
 28. Пат. на корисну модель №47279 F16В 3/00. Напівпружна призматична шпонка. / Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М. // Опубл. 2010. Бюл. № 2. – 4с.
 29. Пат. на корисну модель №47273 F16В 3/00. Напівпружна призматична шпонка. / Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М. // Опубл. 2010. Бюл. № 2. – 4с.
 30. Пат. на корисну модель №47272 F16В 3/00. Напівпружна призматична шпонка. / Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М. // Опубл. 2010. Бюл. № 2. – 4с.
 31. Пат. на корисну модель №47267 F16 D 3/18. Зубчаста муфта. / Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М. // Опубл. 2010. Бюл. № 2. – 3с.
 32. Пат. на корисну модель № 50704 G01M 13/00. Стенд для дослідження шпонкових з’єднань. / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. // Опубл. 2010. Бюл. № 12. – 6с.
 33. Пат. на корисну модель №52014 F16В 3/00. Пружна призматична шпонка. / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. // Опубл. 2010. Бюл. № 15. – 3с.
 34. Пат. на корисну модель №52014 F16В 3/00. Пружна призматична шпонка. / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. // Опубл. 2010. Бюл. № 15. – 3с.
 35. Пат. на корисну модель №56666 МПК F16В 3/00. Пружна призматична шпонка. / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. // Опубл. 2011. Бюл. № 2. – 5с.
 36. Пат. на корисну модель №56116 МПК F16В 3/00. Пружне шпонкове з’єднання . / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. // Опубл. 2010. Бюл. № 24. – 5с.
 37. Пат. на корисну модель №56071 F16В 3/00. Пружна призматична шпонка. / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. // Опубл. 2010. Бюл. № 24. – 6с.
 38. Пат. на корисну модель №58043 МПК F16В 3/00. Пружне шпонкове з’єднання . / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. // Опубл. 2011. Бюл. № 6. – 5с.
 39. Пат. на корисну модель №58044 МПК F16В 3/00. Пружне шпонкове з’єднання . / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. // Опубл. 2011. Бюл. № 6. – 5с.
 40. Патент на корисну модель № 64104 (Україна)/ Запобіжна муфта. МКИ F16D43/00 / Малащенко В.О., Малащенко В.В. // Опубл. 2011. Бюл. № 20.– 4 с.
 41. Пат. 70788 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 13/38, F 16 D 13/52, F 16 D 43/00. Муфта зчеплення інерційно-фрикційна[Текст] / Малащенко В.О., Федорук В.А., Стрілець О.Р., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u№201114477; заявл. 07.12.11; опубл. 25.06.12, Бюл. №12, 2012. -8с.
 42. Пат. 70787 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 13/38, F 16 D 13/52, F 16 D 43/00. Муфта зчеплення інерційно-фрикційна клинчаста[Текст] / Малащенко В.О., Федорук В.А., Стрілець О.Р., Стрілець В.М, Гнатюк Д.Ю.; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u№201114476; заявл. 07.12.11; опубл. 25.06.12, Бюл. №12, 2012. -9с.
 43. Пат. 70786 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 13/38, F 16 D 13/52, F 16 D 43/00. Муфта зчеплення інерційно-фрикційна торова [Текст] / Малащенко В.О., Федорук В.А., Стрілець О.Р., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u№201114474; заявл. 13.02.12; опубл. 25.07.12, Бюл. №14, 2012. -9с.
 44. Пат. 71873 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 13/38, F 16 D 13/52, F 16 D 43/00. Муфта зчеплення інерційно-фрикційна[Текст] / Малащенко В.О., Федорук В.А., Стрілець О.Р., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u №2012 01464; заявл. 07.12.11; опубл. 25.06.12, Бюл. №12, 2012. -8с.
 45. Пат. 71881 Україна, МПК F 16 D 3/00. Спосіб виготовлення пружної призматичної шпонки[Текст] / Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u 2012 01503; заявл. 13.02.12; опубл. 25.07.12, Бюл. №14, 2012. -7с.
 46. Пат. 71882 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 43/00. Муфта зчеплення інерційно-фрикційна одно дискова [Текст] / Малащенко В.О., Федорук В.А., Стрілець О.Р., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u 2012 01505; заявл. 13.02.12; опубл. 25.07.12, Бюл. №14, 2012. -8с.
 47. Пат. 71884 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 13/38, F 16 D 13/52, F 16 D 43/00. Муфта зчеплення інерційно-фрикційна [Текст] / Малащенко В.О., Федорук В.А., Стрілець О.Р., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u 2012 01505; заявл. 13.02.12; опубл. 25.07.12, Бюл. №14, 2012. -9с.
 48. Пат. 71885 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 43/00. Муфта зчеплення автоматична інерційно-фрикційна [Текст] / Малащенко В.О., Федорук В.А., Стрілець В.М., Малащенко В.В., Стрілець О.Р; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u 2012 01536; заявл. 13.02.12; опубл. 25.07.12, Бюл. №14, 2012. -11с.
 49. Пат. 71928 Україна, МПК F 16 В 3/00. Спосіб виготовлення пружної призматичної шпонки[Текст] / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u 2012 02154; заявл. 24.02.12; опубл. 25.07.12, Бюл. №14, 2012. -7с.
 50. Пат. 72835 Україна, МПК F 16 В 3/00. Спосіб виготовлення пружної призматичної шпонки[Текст] / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u 2012 02898; заявл. 12.03.12; опубл. 27.08.12, Бюл. №16, 2012. -8с.
 51. Пат. 73156 Україна, МПК F 16D 13/00, F 16D 43/00. Стенд для дослідження інерційних муфт зчеплення [Текст] / Малащенко В.О., Федорук В.А., Стрілець О.Р., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u 2012 03510; заявл. 23.03.12; опубл. 10.06.12, Бюл. №17, 2012. -5с.
 52. . Пат. 73406 Україна, МПК F 16 В 3/00. Спосіб виготовлення пружної призматичної шпонки[Текст] / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u 2012 02143; заявл. 24.02.12; опубл. 25.09.12, Бюл. №18, 2012. -8с.
 53. Пат. 73576 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 43/00. Стенд для дослідження інерційних муфт зчеплення [Текст] / Федорук В.А., Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u 2012 04279; заявл.06.04.12; опубл.25.09.12,Бюл. №18, 2012.-8с.
 54. Пат. 76015 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 43/00 Спосіб передачі обертального моменту муфтою [Текст] / Федорук В.А., Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u№201205566; заявл. 07.05.12; опубл. 25.12.12, Бюл. №24, 2012р.
 55. Пат. 74313 Україна, МПК F 16 D 3/12. Пружна муфта [Текст]/Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Федорук В.А., Стрілець В.М.; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. опубл. 25.10.12, Бюл. №20, 2012. - 8с.
 56. Пат. 74314 Україна, МПК F 16 D 3/12. Пружна муфта [Текст]/Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Федорук В.А., Стрілець В.М.; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. опубл. 25.10.12, Бюл. №20, 2012. - 6с.
 57. Пат. 74315 Україна, МПК F 16 D 3/12. Пружна муфта [Текст]/Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Федорук В.А., Стрілець В.М.; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. опубл. 25.10.12, Бюл. №20, 2012. - 6с.
 58. Патент на корисну модель № 64562 B60G 11/00. Підвіска колеса транспортного засобу. /Малащенко В.О., Ніколайчук В.М., Ніколайчук В.В.// Опубл. 10.11.2011. Бюл. № 21. – 5с.
 59. Пат. 69505 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 13/38, F 16 D 13/52, F 16 D 43/00. Муфта зчеплення інерційно-фрикційна дискова[Текст] / Малащенко В.О., Федорук В.А., Стрілець В.М, Гнатюк Д.Ю.; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –u 2011 13912; заявл. 25.11.11; опубл. 25.04.12, Бюл. №8, 2012. -6с.
 60. Пат. 72296 Україна, МПК F 16 D 13/00 43/00. Муфта зчеплення інерційно-фрикційна здвоєна [Текст]/Малащенко В.О., Федорук В.А., Стрілець О.Р., Стрілець В.М.; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. опубл. 10.08.12, Бюл. №15, 2012. - 11с.
 61. Пат. 76007 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 43/02 Муфта інерційно-фрикційна пружна [Текст] / Федорук В.А., Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. Опубл. 25.12.12, Бюл. №24, -7 с.
 62. Пат. 76013 Україна, МПК F 16 D 3/12. Муфта пружна[Текст] / Малащенко В.О., Федорук В.А., Стрілець О.Р., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. Опубл. 25.12.12, Бюл. №24, 2012р. -6 с.
 63. Пат. 76014 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 43/00 Муфта інерційно-фрикційна пружна [Текст] / Стрілець В.М,; Малащенко В.О., Федорук В.А., Стрілець О.Р., заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. Опубл. 25.12.12, Бюл. №24, 2012р. -6 с.
 64. Пат. 76015 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 43/00 Cgjcs, gthtlfxs j,thnfkmyjuj vjvtyne[Текст] / Федорук В.А., Малащенко В.О., Стрілець В.М, Стрілець О.Р., заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. Опубл. 25.12.12, Бюл. №24, 2012р. -7 с.
 65. Пат. 76016 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 43/00 Муфта інерційна регульована [Текст] / Федорук В.А., Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –Опубл. 25.12.12, Бюл. №24, 2012р. -10 с .
 66. Пат. 76017 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 43/00 Муфта інерційно-пневматична реверсивна [Текст] / Малащенко В.О., Стрілець В.М, Федорук В.А., Стрілець О.Р.,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. Опубл. 25.12.12, Бюл. №24, 2012р. -7 с.
 67. Пат. 76586 Україна, МПК F 16 D 13/00, F 16 D 3/56 Муфта інерційно-відцентрова пружна [Текст] / Федорук В.А., Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М, Ковальчук Р.В.; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. –Опубл. 10.01.13, Бюл. №1, 2013р. -9 с .
 68. Пат. 85328 Україна, МПК F 16 В 3/00. Спосіб виготовлення пружної призматичної шпонки[Текст] / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування і Національний університет «Львівська політехніка» –u 2013 08282; заявл. 01.07.13; опубл. 11.11..13, Бюл. №21, 2013. -6с.
 69. Пат. 86206 Україна, МПК F 16 В 3/00. Муфта[Текст] / Коруняк П.С., Малащенко В.О., Ковальчук Т.Ю.,; заявник і власник патенту Коруняк П.С., Малащенко В.О., Ковальчук Т.Ю., - u 2013 03857; заявл. 28.03.13; опубл. 25.12.13, Бюл. №24, 2013. -7с.
 70. Пат. на корисну модель 71174 Україна, МПК В60G 11/00. Підвіска колеса транспортного засобу / Малащенко В.О., Ніколайчук В.М., Ніколайчук В.В., Данченков Я.В., (Україна); № u 201113581; заявл. 18.11.2011; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13.
 71. Пат. . на корисну модель 84179, Україна, МПК В60G 11/00. З’єднання змінної жорсткості / Малащенко В.О., Ніколайчук В.М., Ніколайчук В.В. (Україна); № u 201305190; заявл. 22.04.2013; опуб. 10.10.2013, Бюл. №19.
 72. Патент на корисну модель № 79333 В66С 23/84 Опорно-поворотний пристрій /Малащенко В.О., Гелетій В.М., Федик В.В. Опубл. 25.04.2013. Бюл. № 8, -6 с.
 73. Пат. 90928 Україна, МПК F 16 В 3/00. Спосіб виготовлення пружної призматичної шпонки[Текст] / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Федорук В.А., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування і Національний університет «Львівська політехніка» –u 2014 00981; заявл. 03.02.14; опубл. 10.06.14, Бюл. №11, 2014. -7с.
 74. Пат. 90915 Україна, МПК F 16 В 3/00. Шпонка призматична пружна [Текст] / Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Федорук В.А., Стрілець В.М,; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування і Національний університет «Львівська політехніка» –u 2014 00908; заявл. 31.01.14; опубл. 10.06..14, Бюл. №11, 2014. -6с.
 75. Патент України на корисну модель № 93546 «Запобіжна муфта» на заявку № u 201403475 Малащенко В. О. Федик В. В. 10.10.2014. 6 с.
 76. Патент України на корисну модель №100526. Заявка № u 2015 01758. Запобіжна муфта. МПК F 16 В 43/00. В.О. Малащенко, В.В. Федик, 27.07.2015. 7 с.

Навчально-методичні публікації

Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6–й корпус, кімната 306,

т. +38 (032) 258-21-85

E-mail: dm@lp.edu.ua