Максимів Іван Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Максимів Іван Петрович
TRR Maxymiv1.jpg
к.т.н.,асистент кафедри
Громадянство Україна
Національність українець
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Бондарев Андрій Петрович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

Максимів Іван Петрович — кандидат технічних наук, асистент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації

Підвищення завадостійкості демодулятора у системах коміркового зв’язку [Текст] : дис. канд. техн. наук :[спец.] 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій» / МаксимівІван Петрович ; МОН, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2013. C. 203

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Бондарев Андрій Петрович, Національний університет «Львівська політехніка»

Напрям наукових досліджень

 • підвищення завадостійкості у системах коміркового зв’язку

Вибрані статті

 1. Детектування багатопозиційних ФМ сигналів за низького відношення сигнал/шум / А. Бондарев, Б. Мандзій, І.Максимів // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій таприладобудування : матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, Україна,8-10 жовт. 2009 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2009. — Ч. 1.— С. 71.
 2. Забезпечення детектування 8PSK сигналу за низького відношення сигнал-шум / І. П. Максимів, А. П. Бондарєв //Людина і космос: знання молоді — космічне майбутнє людства : зб. тез XI Міжнар.молодіж. наук.-практ. конф., 8-10 квіт. 2009 р. / Нац. косм. агенство України[та ін.]. — Д., 2009. — С. 166.
 3. Метод повышения помехоустойчивости приема сигналов с квадратурой фазовой манипуляцией / Б. А. Мандзий, А. П.Бондарев, И. П. Максимив // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии :материалы 19-й Междунар. крым. конф., 14-18 сент. 2009 г., Севастополь, Крым,Украина / [Севастоп. нац. техн. ун-т и др.]. — Севастополь : Вебер, 2009. — С.244-245. — Библиогр.: 2 назв.
 4. Підвищення якості приймання 8PSK-сигналу / А. П. Бондарєв, І. П. Максимів // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. — С. 13-17. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 645). — Бібліогр.: 4 назви.
 5. Бобало Ю.Я., Бондарєв А.П., МаксимівІ.П. Виявлення області працездатності модифікованого детектора QPSK сигналів//Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А.Мандзій. — Л. : Вид-во Львів. політехніки , 2011. — С. 15-19. —(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 705). — Бібліогр.: 3 назви.
 6. Бондарєв А.П., Максимів І.П. Шляхи підвищення завадостійкості у системах коміркового зв’язку// Радіоелектроніка тателекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — С. 25-29. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 738). — Бібліогр.: 2 назви.
 7. Детектування багатопозиційних ФМ сигналів за низького відношення сигнал/шум / А. П. Бондарєв, Б. А. Мандзій, І.П. Максимів // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2010. -№ 4. — С. 74-77. —Бібліогр.: 3 назви.
 8. Дослідження впливу пропорційно-інтегруючих фільтрів на якість детектування ФМ сигналів / А. П.Бондарєв, І. П. Максимів // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук.пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2010. — С. 21¬25. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 680). —Бібліогр.: 6 назв.
 9. The analysis of transmitting OQPSK signals through AWGN channel / A. Bondarev, I. Maksymiv // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної ін.-женерії : матеріали XМіжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 36.-Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 10. Comparative analysis and ways ofimprovement of noise immunity of demodulation of OQPSK signals / A. Bondariev,I. Maksymiv // Elektronika ir elektrotechnika. - 2010. - T. 121, №9. - P. 81-84. - Bibliogr.: 3 titles.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 106а,

т. +38 (032) 258-21-56