Максимович Володимир Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Максимович Володимир Миколайович
Максимович.jpg
д.т.н., зав. кафедри
Дата народження 05.11.1952 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1975 р.
Галузь наукових інтересів генератори псевдовипадкових чисел і бітових послідовностей, генератори пуассонівських імпульсних потоків, число-імпульсні функціональні перетворювачі, дозиметричні пристрої, синтезатори частоти
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи кафедра безпеки інформаційних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Державні нагороди Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Максимович Володимир Миколайович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта

У 1970 – 1975 рр. Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Автоматика та телемеханіка». Доктор технічних наук (2008 р.), професор (2012 р.), завідувач кафедри кафедра безпеки інформаційних технологій.

Тема докторської дисертації: Теорія аналізу та синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів: дис. д-ра техн. наук: за спеціальністю 05.13.05 — Комп’ютерні системи та компоненти.

Професійна діяльність

 • 1975 — 1993 рр. Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, інженер, старший інженер, провідний інженер, провідний інженер – конструктор;
 • 1992 — 2006 рр. Національний університет «Львівська політехніка» кафедра «Автоматика та телемеханіка», асистент, старший викладач, доцент;
 • 2006 — 2010 рр. Національний університет «Львівська політехніка» кафедра «Захист інформації» інституту комп’ютерних технологій автоматики та метрології, доцент, професор.
 • З 2010 дотепер Національний університет «Львівська політехніка» кафедра «Безпека інформаційних технологій» інституту комп’ютерних технологій автоматики та метрології, завідувач кафедри, професор.

Участь в освітніх та наукових структурах

 • Член Вченої ради Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології.
 • Член Вченої ради НУ «Львівська політехніка».
 • Член редколегії журналів: «Автоматика, вимірювання та керування» і «Український журнал інформаційних технологій» НУ «Львівська політехніка»; «Сучасна спеціальна техніка» ДНДІ МВС України.
 • Член науково-методичної підкомісії 125 Кібербезпека (НМК 8. Науково-методична комісія з галузі знань 12 Інформаційні технології) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. (2016-2019 р.р.).
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д35.052.18 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.13.21 — системи захисту інформації.
 • Член спеціалізованої вченої ради К58.082.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти.

Нагороди та відзнаки

png Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

RTEmagicC Pochesna gramota Lvivskoji oblasnoji derzhavnoji administraciji.JPG.JPG Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації 2009 р.

Напрямки наукової роботи

Напрямок науково-інженерних досліджень: генератори псевдовипадкових чисел і бітових послідовностей, генератори пуассонівських імпульсних потоків, число-імпульсні функціональні перетворювачі, дозиметричні пристрої, синтезатори частоти .

Основні навчальні дисципліни:

 • Елементи дискретних пристроїв інформаційних систем;
 • Схемотехніка;
 • Генератори випадкових і псевдовипадкових чисел.

Основні публікації

Кількість наукових публікацій: понад 200.

 1. Методи і засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів: Монографія /Ю.Я. Бобало, В.Б. Дудикевич, В.М. Максимович, В.О. Хорошко, А.М. Бісик, Р.Т. Смук, Ю.Б. Сторонський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 200 с.
 2. Дудикевич В.Б., Максимович В.М., Мороз Л.В. Число-імпульсні функціональні перетворювачі з імпульсними зворотними зв’язками: Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011 — 244 с.
 3. Генератори пуассонівських імпульсних послідовностей: Монографія / В.М. Максимович, О.І. Гарасимчук,М.М. Мандрона Р.Т. Смук Ю.Б., Сторонський. — Львів: Видавництво Національного універ-ситету “Львівська політехніка”, 2019 — 156 с.
 4. Maksymovych V.N., Mandrona, M.N., Kostiv, Yu.M., Harasymchuk, O.I. Investigating the statistical characteristics of poisson pulse sequences generators constructed in different ways / “Journal of Automation and Information Sciences” Volume 49, Issue 10, 2017, Pages 11-19.
 5. Maksymovych V.N., Harasymchuk, O.I., Mandrona, M.N. Designing generators of Poisson pulse sequences based on the additive Fibonacci generators / “Journal of Automation and Information Sciences” Volume 49, Issue 12, 2017, Pages 1-12.
 6. R.I. Stakhiv, V.M. Maksymovych, M.Yu. Stakhiv, O.O. Ivaniuk. Analysis and perspectives for the development of digital synthesizers of direct synthesis of frequency / “Computer Technologies of Printing”, Issue No 2 (38), 2017, pages 84-90.
 7. Maksymovych V., Nyemkova E., Shevchuk M. Statistic Properties and Cryptographic Resistance of Pseudorandom Bit Sequence Generators / Advances in Intelligent Systems and Computing - Springer Publisher, (ICCSEEA 2018, Kiev, Ukraine 18-20 January, 2018). - 2018, №754. - pp. 437-446.
 8. Maksymovych V., Harasymchuk O., Opirskyy I. The Designing And Research Of Generators Of Poisson Pulse Sequences On Base Of Fibonacci Modified Additive Generator / Advances in Intelligent Systems and Computing - Springer Publisher, (ICCSEEA 2018, Kiev, Ukraine 18-20 January, 2018). - 2018, №754. - pp. 43-53.
 9. Maksymovych V., Mandrona M., Shevchuk M. Investigation of the Pseudorandom Bit Sequences Generator Based on LFSR with Different Degrees of the Forming Matrix// Monograph “Projekt Interdyscyplinarny Projektem XXI Wieku – Tom 2”, (Bielsko-Biala, Poland 8 December, 2017), wydawnictwo naukowe Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Bialej. – 2017. - pp.291-300.
 10. Maksymovych, V., Mandrona, M., & Harasymchuk, O. (2020). Dosimetric Detector Hardware Simulation Model Based on Modified Additive Fibonacci Generator. In Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 938, pp. 162–171). Springer Verlag.
 11. Максимович В.М., Стахів Р.І., Стахів М.Ю. Модифікована структура дворівневого цифрового синтезатора частоти для дозиметрії // Вимірювальна техніка та метрологія. Том 80. вип. 1. 2019 р., с. 17 – 20.
 12. Адитивний генератор Фібоначчі із запізненням / Максимович В.М., Мандрона М.М.,Гарасимчук О.І., Костів Ю.М. — Патент України на винахід № 108586. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 12.05.2015


Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79000, Львів; 19-й корпус, кімната 220a

тел.: +38 (032) 258-30-77

E-mail: volodymyr.maksymovych@gmail.com