Макар Володимир Мирославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Макар Володимир Мирославович
Makar.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 9 березня 1972 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1994 р.
Спеціальність «прикладна математика»
Галузь наукових інтересів Математичне моделювання задач математичної фізики на основі сучасних чисельних методів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Дияк Іван Іванович, Львівський державний університет імені Івана Франка.
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Макар Володимир Мирославович — кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 9 березня 1972 року.

Освіта

2004 р. — вчене звання доцента;

1999 р. — кандидат технічних наук, спеціальність 01.05.02 «математичне моделювання та обчислювальні методи», тема дисертації «Математичне моделювання механічних коливальних процесів в силових напівпровідникових приладах на основі методу скінченних елементів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Макар Володимир Мирославович ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 1999. —150 л. — 138-150»;

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Дияк Іван Іванович, Львівський державний університет імені Івана Франка.


1994-1997 рр. — аспірант кафедри прикладної математики Львівського державного університету імені Івана Франка;

1989-1994 рр. — Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет прикладної математики, спеціальність прикладна математика.

Професійна діяльність:

З 2008 року виконує роботи з автоматизації укладання розкладів навчальних занять та екзаменаційних контролів для відділу моніторингу та оперативного планування навчального процесу НМУ НУ «Львівська політехніка»

з 2008 р. по даний час — доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

2002-2008 рр. — доцент кафедри систем автоматизованого проектування Національного університету «Львівська політехніка»;

2001-2002 рр. — старший викладач кафедри систем автоматизованого проектування Національного університету «Львівська політехніка»;

1999-2001 рр. — заст. головного бухгалтера з комп’ютеризації обліку та звітності Львівського національного університету імені Івана Франка;

1997-1999 рр. — інженер міжфакультетської лабораторії ПЕОМ факультету прикладної математики та інформатики Львівського державного університету імені Івана Франка.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

«Основи командної розробки програмного забезпечення»;

«Основи програмування»;

«Удосконалення процесів інженерії програмного забезпечення».

Наукові інтереси

Математичне моделювання задач математичної фізики на основі сучасних чисельних методів.

Вибрані публікації

Понад 40 наукових публікацій включаючи наукові статті у фахових виданнях та матеріали вітчизняних та міжнародних конференцій.

Основні наукові публікації:

Григоренко А., Дияк И., Макар В. Влияние анизотропии на динамические характеристики свободных колебаний конечных цилиндров //Прикладная механика, 2001, т.37, № 5, С.74-83.

Dyyak I., Makar O., Grigorenko O. The solution of 3D dynamicproblems for anisotropic cylindrical bodies: semianalytical finite elementapproach //Proceedings of 2-nd Europen Conference on Computation Mechanics:Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering. Cracow,Poland, June 26-29, 2001.

Коваль В., Макар В., Савула Я. Генерація адаптивних сіток з чотирикутних елементів у скінченоелементному аналізі // Вісник Львівського національного університету ім.І.Франка, серія «Прикладна математика та інформатика», № , 2002р., с.

Dyyak I.I., Grigorenko O.Ya. and Makar V.M., Free vibrationof finite composite cylinders // CD-ROM Proceedings of 15-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice, Poland, 2003, 6.

D.Fedasyuk and V.Makar, Thermomechanical investigation ofpower semiconductor diodes // Proceedings of 10-th International Conference MIXDES-2003, Lodz, Poland, 24-26 June 2003, pp.

D.Fedasyuk and V.Makar, Coupled thermo-mechanical modelingand optimization of power semiconductor devices // Proceedings of 9-th International Workshop on THERMal INvestigations of Ics and Systems,Aix-en-Provence, France, 24-26 September 2003, pp. 93-98.

В.Макар, О.Матвійків, H-адаптивне моделювання на основі методу скінченних елементів. Частина 1: апостеріорні оцінки похибки // Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка», серія «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика », № 470, 2003 р., с. 149-155.

В.Макар, О.Матвійків, H-адаптивне моделювання на основі методу скінченних елементів.Стратегія згущення і адаптивні сітки.Частина 2 //Вісник Національного університету «Львівська Політехніка», серія «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика», № 471, 2003 р., с.94-100.

О.Я.Григоренко, В.М.Макар, Математичне моделювання коливальних процесів анізотропних осесиметричних тіл на основі напіваналітичного методу скінченних елементів // Матеріали 3-ої Всеукраїнської наукової конференції «Математичні проблеми технічної механіки»,Дніпродзержинськ, 2003 р., с.112.

В.Макар, О.Матвійків, H-адаптивне моделювання на основі методу скінченних елементів. Частина 3: результати моделювання на прикладі задачі Ляме // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка», серія «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика », № 522, 2004 р.

Grigorenko O., Makar V. Free vibrations of the thick hollowanisotropic cylinders // Proceedings of the 8th IС «Modern Building Materials,Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania, May 19-21, 2004, p.347-348.

D.Fedasyuk and V.Makar, Thermal design of microelectronicssystems // Chapter 10 in Book Smart Sensors and MEMS, pp. 289-329, KluwerAcademic Publishers, 2005.

В.М.Макар Новий безсітковий метод моделювання нестаціонарнихзадач теплопровідності // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка», серія «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика», №564, 2006 р., с.83-89.

В.М.Макар Математичне моделювання процесів вільних коливань товстостінних анізотропних циліндрів // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка», серія «Комп’ютерні системи проектування. Теорія іпрактика», № 591, 2007 р., с.112-119

Д.Федасюк, В.Макар, Ю.Заброварний Безсітковий підхід дорозв’язання крайових задач на основі апроксимацій Петрова-Гальоркіна //Матеріали 2-ої Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2007, НУ «Львівська політехніка», Львів, 19-21 вересня, 2007, ст.118-124.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com