Макарчук Олександр Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Макарчук Олександр Володимирович
Makarchuk1.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 1трвня 1968 року.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів 1. Проектування безконтактних електрич­них машин (двигунів, генераторів) зі збуд­женням від постійних магнітів.

2. Розробка високоадекватних математич­них моделей для розрахунку динамічних процесів в електромеханічних системах, що містять безконтактні електричні машини зі збудженням від постійних магнітів.

3. Розробка мікроконтролерних систем дискретного та неперервного керування приводами на базі безконтактних електричних машин зі збудженням від постійних магнітів.

Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електричних машин і апаратів

Макарчук Олександр Володимирович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних машин і апаратів, Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 1 травня 1968 року


1996 р. - кандидат технічних наук.

Тема дисертації: Математичне моделювання електромеханічних перехідних процесів у явнополюсних електричних машинах [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.01 / Макарчук Олександр Володимирович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1996. — 203 с.

1999 р. доцен за кафедрою електричних машин і апаратів.

Основні лекційні курси

Програмні засоби моделювання електричних машин і апаратів

Наукові інтереси

1. Проектування безконтактних електрич­них машин (двигунів, генераторів) зі збуд­женням від постійних магнітів.

2. Розробка високоадекватних математич­них моделей для розрахунку динамічних процесів в електромеханічних системах, що містять безконтактні електричні машини зі збудженням від постійних магнітів.

3. Розробка мікроконтролерних систем дискретного та неперервного керування приводами на базі безконтактних електричних машин зі збудженням від постійних магнітів.

Вибрані публікації

Електрогенератор для вітроустановки з вертикальною віссю обертання / О. В. Макарчук, П. Й. Голубовський // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. -С. 138-144. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 4 назви

Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 123 , 117

Tел. +38 (032) 258-21-60; +38 (032) 258-23-54

Ел. пошта: makar_lp@rambler.ru