Макарчук Володимир Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Макарчук Володимир Степанович
DSC 7588+13x18.jpg
д.юр.н.,, професор, зав кафедри
Дата народження 3 квітня 1960 рору
Місце народження м. Миколаїв Львівської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 1982 р.
Галузь наукових інтересів міжнародне право ХХ ст.
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи кафедра історії держави і права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»
Державні нагороди орден «За заслуги» 3-го ступеня

Макарчук Володимир Степанович — доктор юридичних наук, завідувач кафедри історії держави і права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»


Освіта:

В 1982 р. закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. Юридичну освіту здобув у 1998 р. у Львівському юридичному інституті МВС України.

Кандидат історичних наук (1988 р.), доктор юридичних наук (2007 р.).

У січні 2007 року в Спеціалізованій раді Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 на тему: «Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939 – 1945) : історико-правове дослідження».

Професійна діяльність:

У 2006–2007 рр. начальник факультету економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ (ЛьвДУВС).

З березня 2007 по травень 2010 рр. – начальник факультету з підготовки слідчих ЛьвДУВС.

Отримав вчене звання професора по кафедрі теорії та історії держави і права ЛьвДУВС (2011 р.).

З лютого 2011 р. – завідувач кафедри історії держави і права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», заступник директора Інституту.

Полковник міліції у відставці.

Нагороджений орденом «За заслуги» 3-го ступеня (з мечами) – 2008 р.

Викладає дисципліни:

 • Історія держави і права зарубіжних країн;
 • Основи римського права;
 • Правове забезпечення професійної діяльності;
 • Правознавство.

Наукові зацікавлення:

міжнародне право ХХ ст.

Наукова діяльність:

Під науковим керівництвом В. С. Макарчука захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Коритко Л. Я., Адамчуком І. Г., Гривняком Л. Ю., Мельниченко Б. Б., Буровою Є. Д., Баран А. В., Марковським В. Я., Голояном А. Л.. Керує підготовкою дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичнх наук 5 аспірантів та здобувачів, є науковим консультантом 2 докторантів.

Науковий доробок:

Автор понад 130 наукових праць, що виходили друком вколишньому СРСР, Україні, Росії, Польщі, Словенії, Великобританії. Зокрема:


 1. Макарчук В. С. Римське приватне право : [навч. посібник] / В. С. Макарчук . – [вид. 4-те, доп.]. – К. : Атіка, 2012. – 256 с.
 2. Макарчук В. С. Депортации и трансферты населения: зло или неизбежное зло / В. С. Макарчук // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований (РФ, г. Москва). – 2012. – № 1 (4). – С. 107-112.
 3. Макарчук В.С. Державно-правове регулювання процесів «м’якої» колективізації в Ізмаїльській області (1940 – рр. ХХ ст.) / В. С. Макарчук, Є. Д. Шибко (Бурова) // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. – № 3. – С. 156-161.
 4. Макарчук В.С. Восточные границы междувоенной (1918–1940 гг.) Румынии: аспекты международного права / В. С. Макарчук, Н.Я. Рудий // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Alipirea Basarabiei la Rusia în contextul relaţiilor multiseculare moldo-ruso-ucrainene” / «Присоединение Бессарабии к России в свете многовекового молдо-российско-украинского сотрудничества» (Chişinău, 1-5 aprilie 2012). – Chişinău: PORTALUL ANALITIC AVA.MD, ASOCIAŢIA ISTORICILOR ŞI POLITOLOGILOR„PRO-MOLDOVA”, CENTRUL DE ANALIZĂ STRATEGICĂ ŞI PROGNOZĂ „EST – VEST” ÎN REPUBLICA MOLDOVA, 2012. – С. 142-147.
 5. Макарчук В.С. Государственное регулирование процессов «мягкой»коллективизации в Южной Бессарабии (40-е гг. ХХ в.) / В. С. Макарчук, Є. Д. Шибко (Бурова) // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Alipirea Basarabiei la Rusia în contextul relaţiilor multiseculare moldo-ruso-ucrainene” / «Присоединение Бессарабии к России в свете многовекового молдо-российско-украинского сотрудничества» (Chişinău, 1–5 aprilie 2012). – Chişinău: PORTALUL ANALITIC AVA.MD, ASOCIAŢIA ISTORICILOR ŞI POLITOLOGILOR„PRO-MOLDOVA”, CENTRUL DE ANALIZĂ STRATEGICĂ ŞI PROGNOZĂ „EST – VEST” ÎN REPUBLICA MOLDOVA, 2012. – 201 с. – С. 167-171.
 6. Макарчук В. С. Восточные границы междувоенной Румынии (1918–1940 гг.) / В. С. Макарчук, Н. Я. Рудий // Revista Moldoveneasca de Drept International si Relati Internationale(Молдавский журнал международного права и международной политики). – 2012. – № 2. – С. 128-137. (Кишинів, Молдавська Академія Наук).
 7. Макарчук В.С. Восточные границы межвоенной Румынии (1918–1940 гг.) : аспекты международного права / В. С. Макарчук, Н. Я. Рудий // Русин (Республіка Молдова), 2012. – № 2 (28). – С. 55-66.
 8. Макарчук В.С. Східні кордони міжвоєнної (1918–1940 рр.) Румунії : аспекти міжнародного права / В. С. Макарчук // Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія і сучасність: матеріали ХХVI Міжнародної історико-правової конференції ( 27–29 квітня 2012 р. ; м. Одеса). – Одеса : видавець Букаєв В.В., 2012. – С. 148-158.
 9. Макарчук В.С. Поняття та місце опіки в українському звичаєвому праві XVIII – на початку XX ст. / В. С. Макарчук, Н. Я. Рудий // Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах. Матеріали XXVII Міжнародної історико-правової конференції (21–23 вересня 2012 р. ; м. Євпаторія ; Частина І). – Сімферополь : ДОЛЯ, 2012. – С. 158-167.
 10. Макарчук В.С. Входження українського Подунав’я до складу УРСР : радянізація без українізації / В. С. Макарчук, Є. Д. Шибко // Правове регулювання міжнаціональних відносин в Україні : Історія і сучасність: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції / Наук. конференції. – Вип. 1 / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів : ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 43-50.
 11. Макарчук В.С. Радянська репресивна політика при здійсненні колективізації в Українському Подунав’ї (1940-і рр.) / В. С. Макарчук, Є. Д. Шибко // Матеріали I-ої всеукраїнської науково-практичної конференції «Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави» (25 квітня 2012 р. ; м. Львів). – Львів, 2012. – С. 43-50.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 309


E-mail: IDP_INPP@lp.edu.ua