Мазур Андріана Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мазур Андріана Володимирівна
Mazurav.jpg
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2009
Спеціальність «Фінанси», кваліфікація: магістр з з економіки і підприємництва
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович
Дата присвоєння н.с. ДК №025305, 22.12.2014
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2017 - до цього часу - доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2016 - 2017 - старший викладач кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2012 – 2016 - асистент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2009 – 2012 - аспірант кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2009 - головний економіст, ПП «Науково-впроваджувальна фірма «Авіс-Інжиніринг»


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації


1. Фінансові інновації

 1. Мазур А. В. Механізм надання державних та місцевих гарантій для фінансування проектів сталого розвитку / А. В. Мазур, М. В. Ливдар, О. В. Дідух // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. – 2018. – Вип. 1 (51). – – С. 161–164. ISSN (Online) 2415-735X, DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).161-164. (Міжнародні наукометричні бази: CrossRef (США), Index Copernicus (Польща), РИНЦ (Росія), GoogleScholar (США), НБУ ім. В.І. Вернадського (Україна)).
 2. Мазур А. Аналіз типології екологічної відповідальності банків / І. Алєксєєв, А. Мазур // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2017. – Частина 1. – Випуск 37. – С. 9-13.


2. Financial innovations

 1. Mazur A. Adapting international experience to the deposit guarantee system in Ukraine / I. Alyeksyeyev, A. Mazur // Financial Sciences - Nauki o Finansach. – 2018. – Vol. 23, No. 1. – P. 9–21. DOI: https://doi.org/10.15611/fins.2018.1.01.
 2. Mazur A.V. Theoretic-methodological approach to the evaluation of fixed assets technical state at the stage of scientific and technical preparation of production / I.V. Alieksieyev, A.V. Mazur // «The world economy. Global and country-specific aspects». Reihe: «Europische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik». – Berlin: Forschungsinstitut der IWVWW e. V. Berlin, 2014. – Nr. 35/2014. – P. 137-147. ISSN 1021-1993.


3. Методологія досліджень фінансових відносин

 1. Мазур А.В. Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва: монографія / І. В. Алєксєєв, А. С. Мороз, А. В. Мазур. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 172 c. ISВN 978-617-607-800-5.
 2. Мазур А. Міжнародна податкова конкуренція в сфері стимулювання інноваційної діяльності підприємств / І. Алєксєєв, Р. Желізняк, А. Мазур // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2016. – Частина 1. – Випуск 35. – С. 10-18.
 3. Мазур А.В. Економіко-правові аспекти судового захисту права на відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами / І.Б. Тацишин, А.В. Мазур // Науковий журнал «Право і суспільство». – Дніпро: ВПНЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», 2017. – № 3 ч. 2. – С. 146-150. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus (Польща)).


4. Methodology of financial relations research

 1. Mazur A.V. The cluster of innovation activity tax incitement: formation and financing / I. Alieksieiev, A. Mazur, R. Zhelizniak // Financial and credit activity: problems of theory and practice: the Collection of scientific proceedings. – Kharkiv: Kharkiv institute SHEI "University of Banking", 2017. – Vol. 1, No 22 (2017). – P. 328-336. (Міжнародні наукометричні бази: Web of Science, EBSCO (США), Ulrich's Periodicals Directory (США); Citefactor (США); ResearchBib (Японія); Universal Impact Factor (Австралія); Index Copernicus (Польща); Міжнародна пошукова система Google Scholar; Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)).
 2. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V., Demkiv O. Formation of programs for financing the family firms in the context of sustainable development projects implementation // Emerging markets finance & accounting international conference 2018 : сonference proceedings (Linz, Austria, 17–19 October 2018). – 2018. – P. 15.


5. Інформаційні системи і технології у фінансах

 1. Mazur A. Analysis of the Maintenance Strategy Effectiveness Based on the Reliability/Cost Ratio / L. Ozirkovskyy, I. Kulyk, A. Mazur, N. Petryshyn, Yu. Malynovska // Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), (Lviv-Slavske, February 20 – 24, 2018). – Lviv-Slavske: IEEE, 2018. – P. 54-56. (Scopus)
 2. Мазур А.В. Ринок FinTech: конкуренція для фінансових установ / А.В. Мазур, С.І. Пікуліцка // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку»], (м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р.). – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2017. – С. 255-258.
 3. Мазур А. Нормативно-правове регулювання обігу електронних грошей в Україні / А. Мазур, Н. Турко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів [«Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти»], (Львів, 24 листопада 2017 р.). – Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2017. – С. 81-84.


6. Інформаційні технології у фінансах

 1. Мазур А.В. Перспективи застосування інструментарію FinTech у фінансовому секторі України / А.В. Мазур, М.І. Шира // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми сучасної науки»], (Київ, 8-9 червня 2018 р.). – Київ: Міжнародний центр наукових досліджень, 2018. – Частина 1. – С. 23-24.
 2. Мазур А.В. «Blochchain» – можливість чи загроза для фондового ринку? / А.В. Мазур, М.І. Вишневська // Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції [«Фінансовий ринок: інституції та інструменти»], (Львів, 03-06 червня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 68-70.
 3. Мазур А.В. Адміністративно-правові аспекти фінансування індексації грошових доходів працівників бюджетної сфери / І.Б. Тацишин, А.В. Мазур // Науковий журнал «Право і суспільство». – Дніпропетровськ: 2015. – № 5 ч. 2. – С. 109-114.


Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р.

Участь у держбюджетних темах

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту» (номер державної реєстрації 0111U001215).

Розроблено модель формування структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва, яка базується на методичному підході до оцінювання ефективності використання основних засобів НТПВ, 2012 р.

Участь у кафедральних темах

 • «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні» (номер державної реєстрації 0108U010402). Розроблено методологічний підхід для визначення ефективності використання основних засобів науково-технічної підготовки виробництва з використанням коефіцієнта інноваційної ємності, 2011 р.
 • «Проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств» (номер державної реєстрації 0112U000799). Розроблено метод оцінювання необхідності зміни структури основних засобів стадії науково-технічної підготовки виробництва шляхом обчислення коефіцієнта залишкової здатності основних засобів певної групи (підгрупи) до виконання робіт за вартісною оцінкою, 2013 р.

Підвищення кваліфікації

 1. Проходження стажування у ТзОВ «Классон Інжиніринг Україна», 15.02.2016 р. – 13.05.2016 р. (довідка №21 від 16.05.2016 р.).
 2. Підвищення кваліфікації у Національному університеті «Львівська політехніка» за програмою «Технології розроблення та проведення відео лекцій для дистанційного навчання», 12.06.2017-30.09.2017 (148 год.).
 3. Виконавець міжнародного проекту «Diamond BootCamp 2016», організованого та проведеного компанією «Diamond FMS B.V.» (Нідерланди) у співпраці з Національним університетом «Львівська політехніка» на підставі Договору № LP-1 про партнерство та ділову співпрацю від 01.09.2014 р. та Додатка № 2 до договору від 10.12.2015 р. (загальний обсяг годин – 125) (Сертифікат № 90-74-59 від 27.12.2016 р.).


Основні публікації

Монографії

Алєксєєв І. В. Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва: монографія / І. В. Алєксєєв, А. С. Мороз, А. В. Мазур. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 172 c.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 • Публікації у наукових фахових виданнях України:
 1. Мазур А. Аналіз типології екологічної відповідальності банків / І. Алєксєєв, А. Мазур // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2017. – Частина 1. – Випуск 37. – С. 9-13.
 2. Мазур А. Міжнародна податкова конкуренція в сфері стимулювання інноваційної діяльності підприємств / І. Алєксєєв, Р. Желізняк, А. Мазур // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2016. – Частина 1. – Випуск 35. – С. 10-18.
 3. Мазур А.В. Визначення внеску НТПВ у формування прибутку від реалізації продукції підприємства / А.В. Мазур // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – №835. – С. 165-171.
 4. Мазур А.В. Адміністративно-правові аспекти фінансування індексації грошових доходів працівників бюджетної сфери / І.Б. Тацишин, А.В. Мазур // Науковий журнал «Право і суспільство». – Дніпропетровськ: 2015. – № 5 ч. 2. – С. 109-114.


 • Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав та публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
 1. Мазур А.В. Механізм надання державних та місцевих гарантій для фінансування проектів сталого розвитку / А.В. Мазур, М.В. Ливдар, О.В. Дідух // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. –Випуск 1(51). – С. 161-164. ISSN (Online) 2415-735X, DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).161-164. (Міжнародні наукометричні бази: CrossRef (США), Index Copernicus (Польща), РИНЦ (Росія), GoogleScholar (США), НБУ ім. В.І. Вернадського (Україна)).
 2. Mazur A. Adapting International Experience to the Deposit Guarantee System in Ukraine / I. Alieksieiev, A. Mazur // Financial Sciences. Nauki o Finansach. – Wrocław, 2018. – Volume 23, Issue 1. – Pages 9–21. ISSN (Online) 2449-9811, DOI: https://doi.org/10.15611/fins.2018.1.01.
 3. Mazur A.V. The cluster of innovation activity tax incitement: formation and financing / I. Alieksieiev, A. Mazur, R. Zhelizniak // Financial and credit activity: problems of theory and practice: the Collection of scientific proceedings. – Kharkiv: Kharkiv institute SHEI "University of Banking", 2017. – Vol. 1, No 22 (2017). – P. 328-336. (Міжнародні наукометричні бази: Web of Science, EBSCO (США), Ulrich's Periodicals Directory (США); Citefactor (США); ResearchBib (Японія); Universal Impact Factor (Австралія); Index Copernicus (Польща); Міжнародна пошукова система Google Scholar; Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)).
 4. Мазур А.В. Економіко-правові аспекти судового захисту права на відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами / І.Б. Тацишин, А.В. Мазур // Науковий журнал «Право і суспільство». – Дніпро: ВПНЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», 2017. – № 3 ч. 2. – С. 146-150. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus (Польща)).
 5. Мазур А. В. Фінансування стадії науково-технічної підготовки виробництва [Текст] / А. В. Мазур // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: 2015. – №2 (17). – С. 1197-1200. (Міжнародні наукометричні бази: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor,Research Bible, Index Copernicus).
 6. Mazur A.V. Theoretic-methodological approach to the evaluation of fixed assets technical state at the stage of scientific and technical preparation of production / I.V. Alieksieyev, A.V. Mazur // «The world economy. Global and country-specific aspects». Reihe: «Europische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik». – Berlin: Forschungsinstitut der IWVWW e. V. Berlin, 2014. – Nr. 35/2014. – P. 137-147. ISSN 1021-1993.


 • Опубліковані праці апробаційного характеру:
 1. Мазур А.В. Перспективи застосування інструментарію FinTech у фінансовому секторі України / А.В. Мазур, М.І. Шира // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми сучасної науки»], (Київ, 8-9 червня 2018 р.). – Київ: Міжнародний центр наукових досліджень, 2018. – Частина 1. – С. 23-24.
 2. Мазур А.В. Засади забезпечення сталого розвитку економіки в Україні / А.В. Мазур, Н.А. Абрамчук // Матеріали IV науково-практичної конференції [«Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях»], (Одеса, 7-8 червня 2018 р.). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2018. – С. 53-55.
 3. Мазур А.В. «Blochchain» – можливість чи загроза для фондового ринку? / А.В. Мазур, М.І. Вишневська // Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції [«Фінансовий ринок: інституції та інструменти»], (Львів, 03-06 червня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 68-70.
 4. Мазур А.В. Механізми фінансування проектів сталого розвитку економіки України / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур // Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції [«Фінансовий ринок: інституції та інструменти»], (Львів, 03-06 червня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 6-8.
 5. Мазур А.В. Формування екологічної політики банку для стимулювання сталого розвитку економіки / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур // Збірник тез доповідей XIV науково-практичної конференції [«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»], (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – Львів: Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – С. 74-75.
 6. Mazur A. Innovative development of Ukraine: prospects and opportunities / A. Mazur, M. Vyshnevska // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (Львів, 24–25 квітня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 209-211. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.conf.inem.lviv.ua
 7. Mazur A. Analysis of the Maintenance Strategy Effectiveness Based on the Reliability/Cost Ratio / L. Ozirkovskyy, I. Kulyk, A. Mazur, N. Petryshyn, Yu. Malynovska // Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), (Lviv-Slavske, February 20 – 24, 2018). – Lviv-Slavske: IEEE, 2018. – P. 54-56. (Scopus)
 8. Мазур А.В. Ринок FinTech: конкуренція для фінансових установ / А.В. Мазур, С.І. Пікуліцка // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку»], (м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р.). – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2017. – С. 255-258.
 9. Мазур А. Нормативно-правове регулювання обігу електронних грошей в Україні / А. Мазур, Н. Турко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів [«Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти»], (Львів, 24 листопада 2017 р.). – Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2017. – С. 81-84.
 10. Mazur A. Innovation management in banking: topical issues on legislative regulation in Ukraine / A. Mazur, M. Seletska // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні технології менеджменту»], (Луцьк, 22 листопада 2017 р.). – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017. – С. 204-205.
 11. Mazur A. The concept of sustainable economic development of Ukraine on the basis of ”green” economy / A. Mazur, I. Muzychuk // 7th International youth science forum “LITTERIS ET ARTIBUS” Proceedings, (Lviv, November 23–25, 2017). – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2017. – P. 335-336. – (CD-ROM) Access mode: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2017/5245/importantdoc/litterisetartibusproceedings2017.pdf.
 12. Mazur A. The importance of implementing financial innovations for sustainable development in Ukraine / A. Mazur, M. Baranetska // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»], (Львів, 18–19 травня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 209-211. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 13. Mazur A. Competitive economy as a goal of sustainable economic development of Lviv region / A. Mazur, K. Pistun // Тези науково-практичної Інтернет конференції [«Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє»], (Київ, 03.03.2017). – Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017. – P. 282-284.
 14. Mazur A.V. Financial and legal aspects of the subsistence minimum maintenance in Ukraine / I.B. Tatsyshyn, A.V. Mazur // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice [«O nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei şi Ucrainei: aspectul juridic»], (Chişinău (Moldova), 25-26 martie 2016). – Chişinău: Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2016. – P. 54-56.


Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Мазур А.В. Фінанси інноваційної діяльності. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 8.030508 - Фінанси і кредит // І.В. Алєксєєв, Н.Ю. Горлач, Р.Й. Желізняк, А.Я. Клап, А.В. Мазур, А.І. Хоменко - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 177 с. – Сертифікат №00394 від 02.10.13 р.
 2. Мазур А.В. Фінанси інноваційного підприємства. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 7.030508 «Фінанси і кредит» // І.В. Алєксєєв, Н.Ю. Горлач, Р.Й. Желізняк, А.Я. Клап, А.В. Мазур, А.І. Хоменко - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 192 с. – Сертифікат №00398 від 02.10.13 р.
 3. Мазур А.В. Банківська система. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 030508 «Фінанси і кредит» спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» // Л.Г. Кльоба, В.В. Дурицький, А.В. Мазур, Р.Й. Желізняк, О.О. Бонецький - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2014. – 455 с. – Сертифікат №00809 від 30.05.14 р.
 4. Мазур А.В. Ринок фінансових послуг. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» // І.Б. Хома, А.В. Мазур. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2015. – 210 с. – Сертифікат № 01202 від 08.06.15 р.
 5. Мазур А.В. Методологія наукових досліджень фінансових відносин. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту менеджменту спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» // І.В Алєксєєв, А.В. Мазур. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2015. – 295 с. – Сертифікат № 01258 від 03.07.15 р.
 6. Мазур А.В. Financial innovations. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування // І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. – 280 с. – Сертифікат № 02434 від 13.09.2018 р.
 7. Мазур А.В. Інформаційні технології у фінансах. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування // А.В. Мазур - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. – 280 с. – Сертифікат № 02435 від 13.09.2018 р.

Додаткові відомості

 • Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.
 • Секретар наукових семінарів кафедри фінансів.
 • Відповідальна з підготовки звіту про наукову роботу кафедри фінансів.
 • Наукові інтереси: теоретико-методичні та прикладні підходи до формування структури основних засобів стадії науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва; проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки..


Кафедра фінансів