Мазур Андріана Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мазур Андріана Володимирівна
Mazurav.jpg
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2009
Спеціальність «Фінанси», кваліфікація: магістр з з економіки і підприємництва
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович
Дата присвоєння н.с. ДК №025305, 22.12.2014
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 18.12.2018 р
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2017 - до цього часу - доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2016 - 2017 - старший викладач кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2012 – 2016 - асистент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2009 – 2012 - аспірант кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2009 - головний економіст, ПП «Науково-впроваджувальна фірма «Авіс-Інжиніринг»


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінансові інновації

 1. Мазур А. Міжнародна податкова конкуренція в сфері стимулювання інноваційної діяльності підприємств / І. Алєксєєв, Р. Желізняк, А. Мазур // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2016. – Частина 1. – Випуск 35. – С. 10-18.
 2. Мазур А.В. Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва: монографія / І. В. Алєксєєв, А. С. Мороз, А. В. Мазур. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 172 c.
 3. Мазур А. В. Фінансування стадії науково-технічної підготовки виробництва / А. В. Мазур // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: 2015. – №2 (17). – С. 1197-1200. (Міжнародні наукометричні бази: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor,Research Bible, Index Copernicus).

2. Financial innovations

 1. Mazur A. Adapting International Experience to the Deposit Guarantee System in Ukraine / I. Alieksieiev, A. Mazur // Financial Sciences. Nauki o Finansach. – Wrocław, 2018. – Volume 23, Issue 1. – Pages 9–21. ISSN (Online) 2449-9811, DOI: https://doi.org/10.15611/fins.2018.1.01. (Міжнародні наукометричні бази: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities; The Central and Eastern European Online Library; BazEkon; Ebsco; Lower Silesian Digital Library).
 2. Mazur A. The evaluating and renewal of fixed assets at the stage of STPP / I. Alieksieiev, A. Mazur // Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій». – Київ, 2013. – №50. – С. 154-164. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus (Польща).)

3. Методологія досліджень фінансових відносин

 1. Мазур А.В. Механізм надання державних та місцевих гарантій для фінансування проектів сталого розвитку / А.В. Мазур, М.В. Ливдар, О.В. Дідух // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. –Випуск 1(51). – С. 161-164. ISSN (Online) 2415-735X, DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).161-164. (Міжнародні наукометричні бази: CrossRef (США), Index Copernicus (Польща), РИНЦ (Росія), GoogleScholar (США), НБУ ім. В.І. Вернадського (Україна)).
 2. Мазур А. Аналіз типології екологічної відповідальності банків / І. Алєксєєв, А. Мазур // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2017. – Частина 1. – Випуск 37. – С. 9-13.
 3. Мазур А.В. Визначення внеску НТПВ у формування прибутку від реалізації продукції підприємства / А.В. Мазур // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – №835. – С. 165-171.

4. Methodology of financial relations research

 1. Mazur A.V. The cluster of innovation activity tax incitement: formation and financing / I. Alieksieiev, A. Mazur, R. Zhelizniak // Financial and credit activity: problems of theory and practice: the Collection of scientific proceedings. – Kharkiv: Kharkiv institute SHEI "University of Banking", 2017. – Vol. 1, No 22 (2017). – P. 328-336. (Міжнародні наукометричні бази: Web of Science, EBSCO (США), Ulrich's Periodicals Directory (США); Citefactor (США); ResearchBib (Японія); Universal Impact Factor (Австралія); Index Copernicus (Польща); Міжнародна пошукова система Google Scholar; Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)).
 2. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V., Demkiv O. Formation of programs for financing the family firms in the context of sustainable development projects implementation // Emerging markets finance & accounting international conference 2018 : сonference proceedings (Linz, Austria, 17–19 October 2018). – 2018. – P. 15.

5. Інформаційні системи і технології у фінансах

 1. Mazur A.V. Theoretic-methodological approach to the evaluation of fixed assets technical state at the stage of scientific and technical preparation of production / I.V. Alieksieyev, A.V. Mazur // «The world economy. Global and country-specific aspects». Reihe: «Europische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik». – Berlin: Forschungsinstitut der IWVWW e. V. Berlin, 2014. – Nr. 35/2014. – P. 137-147. ISSN 1021-1993.

6. Інформаційні технології у фінансах

 1. Mazur A. Analysis of the Maintenance Strategy Effectiveness Based on the Reliability/Cost Ratio / L. Ozirkovskyy, I. Kulyk, A. Mazur, N. Petryshyn, Yu. Malynovska // Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), (Lviv-Slavske, February 20 – 24, 2018). – Lviv-Slavske: IEEE, 2018. – P. 54-56. (Scopus)

7. Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

 1. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V. International comparison of university education quality on the base of modeling value index // Industry 4.0 : International scientific journal. – 2019. – Vol. 4 (2019), Issue 1. – P. 41–45. (Google Scholar).

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р.

Участь у держбюджетних темах

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту» (номер державної реєстрації 0111U001215).

Розроблено модель формування структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва, яка базується на методичному підході до оцінювання ефективності використання основних засобів НТПВ, 2012 р.

Участь у кафедральних темах

 • «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні» (номер державної реєстрації 0108U010402). Розроблено методологічний підхід для визначення ефективності використання основних засобів науково-технічної підготовки виробництва з використанням коефіцієнта інноваційної ємності, 2011 р.
 • «Проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств» (номер державної реєстрації 0112U000799). Розроблено метод оцінювання необхідності зміни структури основних засобів стадії науково-технічної підготовки виробництва шляхом обчислення коефіцієнта залишкової здатності основних засобів певної групи (підгрупи) до виконання робіт за вартісною оцінкою, 2013 р.
 • «Проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково-технічної підготовки виробництва» (0117U004018) (2017-2019 рр.)

Підвищення кваліфікації

 • 2018 р. – проходження міжнародного стажування: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering (Bulgaria).
 • 2017 р. – підвищення кваліфікації в Інституті дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка» за програмою «Технології розроблення та проведення відео лекцій для дистанційного навчання».
 • 2016 р. – зараховано кваліфікаційний іспит з використання програмного забезпечення Diamond Fms (член групи експертів Diamond BootCamp 2016).
 • 2016 р. – стажування у ТзОВ «Классон Інжиніринг Україна».


Основні публікації

Монографії

Алєксєєв І. В. Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва: монографія / І. В. Алєксєєв, А. С. Мороз, А. В. Мазур. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 172 c.

Отримані свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 1. А. с. 83159 Метод оцінювання необхідності зміни структури основних засобів стадії науково-технічної підготовки виробництва / А. В. Мазур; заявн. . – 84004; заявл. 02.10.2018; опубл. 27.11.2018
 2. А. с. 85520 Адміністративно-правові аспекти фінансування індексації грошових доходів працівників бюджетної сфери / І. Б. Тацишин, А. В. Мазур; заявн. . – 86880; заявл. 22.01.2019; опубл. 07.02.2019.
 3. А. с. 85519 Економіко-правові аспекти судового захисту права на відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами / І. Б. Тацишин, А. В. Мазур; заявн. . – 86879; заявл. 22.01.2019; опубл. 07.02.2019.


Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 • Публікації у наукових фахових виданнях України:
 1. Мазур А. Аналіз типології екологічної відповідальності банків / І. Алєксєєв, А. Мазур // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2017. – Частина 1. – Випуск 37. – С. 9-13.
 2. Мазур А. Міжнародна податкова конкуренція в сфері стимулювання інноваційної діяльності підприємств / І. Алєксєєв, Р. Желізняк, А. Мазур // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2016. – Частина 1. – Випуск 35. – С. 10-18.
 3. Мазур А.В. Визначення внеску НТПВ у формування прибутку від реалізації продукції підприємства / А.В. Мазур // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – №835. – С. 165-171.
 4. Мазур А.В. Адміністративно-правові аспекти фінансування індексації грошових доходів працівників бюджетної сфери / І.Б. Тацишин, А.В. Мазур // Науковий журнал «Право і суспільство». – Дніпропетровськ: 2015. – № 5 ч. 2. – С. 109-114.


 • Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав та публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
 1. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V. International comparison of university education quality on the base of modeling value index // Industry 4.0 : International scientific journal. – 2019. – Vol. 4 (2019), Issue 1. – P. 41–45. (Google Scholar).
 2. Мазур А.В. Механізм надання державних та місцевих гарантій для фінансування проектів сталого розвитку / А.В. Мазур, М.В. Ливдар, О.В. Дідух // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. –Випуск 1(51). – С. 161-164. ISSN (Online) 2415-735X, DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).161-164. (Міжнародні наукометричні бази: CrossRef (США), Index Copernicus (Польща), РИНЦ (Росія), GoogleScholar (США), НБУ ім. В.І. Вернадського (Україна)).
 3. Mazur A. Adapting International Experience to the Deposit Guarantee System in Ukraine / I. Alieksieiev, A. Mazur // Financial Sciences. Nauki o Finansach. – Wrocław, 2018. – Volume 23, Issue 1. – Pages 9–21. ISSN (Online) 2449-9811, DOI: https://doi.org/10.15611/fins.2018.1.01.
 4. Mazur A.V. The cluster of innovation activity tax incitement: formation and financing / I. Alieksieiev, A. Mazur, R. Zhelizniak // Financial and credit activity: problems of theory and practice: the Collection of scientific proceedings. – Kharkiv: Kharkiv institute SHEI "University of Banking", 2017. – Vol. 1, No 22 (2017). – P. 328-336. (Міжнародні наукометричні бази: Web of Science, EBSCO (США), Ulrich's Periodicals Directory (США); Citefactor (США); ResearchBib (Японія); Universal Impact Factor (Австралія); Index Copernicus (Польща); Міжнародна пошукова система Google Scholar; Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)).
 5. Мазур А.В. Економіко-правові аспекти судового захисту права на відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами / І.Б. Тацишин, А.В. Мазур // Науковий журнал «Право і суспільство». – Дніпро: ВПНЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», 2017. – № 3 ч. 2. – С. 146-150. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus (Польща)).
 6. Мазур А. В. Фінансування стадії науково-технічної підготовки виробництва [Текст] / А. В. Мазур // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: 2015. – №2 (17). – С. 1197-1200. (Міжнародні наукометричні бази: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor,Research Bible, Index Copernicus).
 7. Mazur A.V. Theoretic-methodological approach to the evaluation of fixed assets technical state at the stage of scientific and technical preparation of production / I.V. Alieksieyev, A.V. Mazur // «The world economy. Global and country-specific aspects». Reihe: «Europische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik». – Berlin: Forschungsinstitut der IWVWW e. V. Berlin, 2014. – Nr. 35/2014. – P. 137-147. ISSN 1021-1993.


 • Опубліковані праці апробаційного характеру:
 1. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V. International comparison of university education quality on the base of modeling value index // Industry 4.0 : proceedings of III International scientific conference (Borovets, Bulgaria, December 12–15, 2018). – 2018. – P. 269–274.
 2. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V., Demkiv O. Formation of programs for financing the family firms in the context of sustainable development projects implementation // Emerging markets finance & accounting international conference 2018 : сonference proceedings (Linz, Austria, 17–19 October 2018). – 2018. – P. 15. 0,04 ум.д.ар.
 3. Мазур А.В. Механізми фінансування проектів сталого розвитку економіки України / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур // Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції [«Фінансовий ринок: інституції та інструменти»], (Львів, 03-06 червня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 6-8.
 4. Мазур А.В. Формування екологічної політики банку для стимулювання сталого розвитку економіки / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур // Збірник тез доповідей XIV науково-практичної конференції [«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»], (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – Львів: Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – С. 74-75.
 5. Mazur A. Analysis of the Maintenance Strategy Effectiveness Based on the Reliability/Cost Ratio / L. Ozirkovskyy, I. Kulyk, A. Mazur, N. Petryshyn, Yu. Malynovska // Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), (Lviv-Slavske, February 20 – 24, 2018). – Lviv-Slavske: IEEE, 2018. – P. 54-56. (Scopus)
 6. Мазур А.В. Правові питання захисту від поширення недостовірної інформації в мережі Інтернет / І.Б. Тацишин, А.В. Мазур // Збірник матеріалів ІI-ї Міжнародної науково-практичної конференції [«ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні»], (Львів, 17 листопада 2017 р.). – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017. – С. 300-305.
 7. Мазур А.В. Особливості та проблематика судового захисту права на відшкодування фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами / І.Б. Тацишин, А.В. Мазур // Збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави»], (Львів, 30 травня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 527-530.
 8. Мазур А.В. Сталий розвиток: екологічна відповідальність банків і підприємств / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур // Матеріали Міжнародної наукової конференції [«Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця»], (Харків, 1-2 червня 2017). – Харків: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2017. – С. 20-24.
 9. Мазур А.В. Банківська система у векторі сталого розвитку / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансово-кредитна система: вектор розвитку»], (Ужгород, 26 квітня 2017). – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2017. – С. 57-58.
 10. Мазур А.В. Екологічна спрямованість взаємодії банків і підприємств / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством»], (Полтава, 20 квітня 2017 р.). – Полтава: РВВ Полтавська державна аграрна академія, 2017. – Частина 4. – С. 9-13.
 11. Мазур А.В. Сталий розвиток і вимоги до комерційних банків / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур // Збірник тез доповідей XIII науково-практичної конференції [«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»], (Львів, 27-31 березня 2017 р.). – Львів: Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – С. 78-80.
 12. Мазур А.В. Роль банків у забезпеченні сталого розвитку / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур // Тези ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності»], (Ірпінь, 27-31 березня 2017 р.). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017. – С. 285-289. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/417/
 13. Мазур А.В. Економіко-правові питання реалізації Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 року № 652-VIII / І.Б. Тацишин, А.В. Мазур // Збірник матеріалів Міжнародної конференції [«Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції»], (Львів, 28 лютого 2017 р.). – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – С. 527-530.
 14. Мазур А.В. Об’єднання територіальних громад в Україні: фінансово-правовий аспект (на прикладі Львівської області) / І.Б. Тацишин, А.В. Мазур // Тези Регіональної науково-практичної конференції [«Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні»], (Львів, 16 грудня 2016 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. – С. 437-441.


Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Мазур А.В. Фінанси інноваційної діяльності. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 8.030508 - Фінанси і кредит // І.В. Алєксєєв, Н.Ю. Горлач, Р.Й. Желізняк, А.Я. Клап, А.В. Мазур, А.І. Хоменко - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 177 с. – Сертифікат №00394 від 02.10.13 р.
 2. Мазур А.В. Фінанси інноваційного підприємства. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 7.030508 «Фінанси і кредит» // І.В. Алєксєєв, Н.Ю. Горлач, Р.Й. Желізняк, А.Я. Клап, А.В. Мазур, А.І. Хоменко - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 192 с. – Сертифікат №00398 від 02.10.13 р.
 3. Мазур А.В. Банківська система. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 030508 «Фінанси і кредит» спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» // Л.Г. Кльоба, В.В. Дурицький, А.В. Мазур, Р.Й. Желізняк, О.О. Бонецький - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2014. – 455 с. – Сертифікат №00809 від 30.05.14 р.
 4. Мазур А.В. Ринок фінансових послуг. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» // І.Б. Хома, А.В. Мазур. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2015. – 210 с. – Сертифікат № 01202 від 08.06.15 р.
 5. Мазур А.В. Методологія наукових досліджень фінансових відносин. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту менеджменту спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» // І.В Алєксєєв, А.В. Мазур. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2015. – 295 с. – Сертифікат № 01258 від 03.07.15 р.
 6. Мазур А.В. Financial innovations. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування // І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. – 280 с. – Сертифікат № 02434 від 13.09.2018 р.
 7. Мазур А.В. Інформаційні технології у фінансах. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування // А.В. Мазур - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. – 280 с. – Сертифікат № 02435 від 13.09.2018 р.

Додаткові відомості

 • У 2018 році отримала сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 – Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2) – Pearson Test of English General.
 • Здійснює рецензування наукових статей англійською мовою для журналу «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska», sectio H – Oeconomia (Poland).
 • У 2016 р. була виконавцем міжнародного проекту «Diamond BootCamp 2016», організованого та проведеного компанією «Diamond FMS B.V.» (Нідерланди) у співпраці з Національним університетом «Львівська політехніка».
 • Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=Vn4x-DAAAAAJ&hl=uk
 • ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5985-5674
 • ResearcherID – R-4342- 2017.
 • SCOPUS ID – 57202221912.

Інше

 • Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.
 • Наукові інтереси: фінансові інновації, сталий розвиток економіки, формування структури основних засобів, науково-технічна підготовка виробництва.


Кафедра фінансів