Мадай Володимир Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мадай Володимир Степанович
RTEmagicC Madai cr.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 10 жовтня 1954 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1976 р.
Спеціальність електроенергетика
Галузь наукових інтересів Вимірювання електричних та магнітних величин за допомогою аналогово-цифрових приладів
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Шегедин Олександр Іванович, доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теоретичної та загальної електротехніки

Мадай Володимир Степанович — кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 10 жовтня 1954 року

Львівський політехнічний інститут , 1976 р., ЕТФ

Тема дисертації: Електромагнітні процеси в намагнічувальних системах інформаційно-вимірювальних комплексів контролю параметрів магнітотвердих матеріалів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.05 / Мадай Володимир Степанович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 141 арк.: рис. — арк.128-139.

Науковий керівник — кандидат технічних наук, доцент Шегедин Олександр Іванович, доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка»

Основні курси

 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Основи метрології та електричних вимірювань

Наукові інтереси

 • Вимірювання електричних та магнітних величин за допомогою аналогово-цифрових приладів

Вибрані публікації

 1. Електротехнічний практикум : навчальний посібник для вузів / Орест Євгенович Гамола, Василь Іванович Коруд, Володимир Степанович Мадай, Наталія Павлівна Мусихіна . — Львів : Магнолія-2006, 2009 . — 193 с. : іл. — Бібліогр.: с.186 (8 назв.) . — На укр. яз. — ISBN 978-966-2025-60-6
 2. Практикум з електротехніки : навчальний посібник / Орест Євгенович Гамола, Василь Іванович Коруд, Володимир Степанович Мадай, Наталія Павлівна Мусихіна; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка»; За заг. ред. Василь Іванович Коруд.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008.— 211 с. ISBN 966-553-680-2
 3. Modeling of dynamic regimes of electromechanical devices using semi-field methods / V. Maday, N. Musykhina // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. — Warsaw, 2009. — P. 26.
 4. Варецький Ю.О., Мадай В.С. Модель намагнічувальної системи апаратури для вимірювання магнітних властивостей магнітотвердих матеріалів// Вісник НУ «Львівська політехніка» Електроенегетичні та електромеханічні системи. — 2001. — № 418. -C. 10 — 15.
 5. Чабан В.Й., Шегедин О.І., Мадай В.С. Симуляція електромагнетного поля електромагнета сильних полів // Вісник НУ «Львівська політехніка» Електроенегетичні та електромеханічні системи. — 2001. -№ 435. -С. 168-172.
 6. Шегедин О.І., Мадай В.С. Математичне моделювання електромагніта сильних полів// Технічна електродинаміка. Тематичний випуск, Частина 9. −2002. -С. 3-6.
 7. Источник тока электромагнита сильных полей: А.с. № 1732304. СССР, МКИ G 01 R 33/02 / В.С. Мадай, В.В. Мудрицкий (СССР) — № 4791628/21; Заявлено 18.12.89; Опубл. 07.05.92, Бюл. № 17 — 4 с. ил.1.
 8. Мадай В.С. Аналіз електромагнетних процесів джерела струму електромагнета сильних полів методами математичного моделювання // Proceedings 1-st International Modelling School. -Alushta (Ukraine). −1996.-P.47.
 9. Мудрицкий В.В., Мадай В.В. Требования к источнику тока электромагнита высокоточной апаратуры для измерения магнитных свойств образцов магнитотвердых материалов и пример реализации устройства удовлетворяющий их. // Zeszyty naukowe Politechniki Swietokrzyskiej. Elektryka 26. −1991. -P. 193-196.
 10. Шегедин О.І., Мадай В.С. Математичне моделювання магнітних систем з постійними магнітами // Proceedings 7-st International Modelling School. -Alushta (Ukraine). −2002. -P. 109.
 11. Шегедин О.І., Заставный Л.О., Мадай В.С. Источник питания электромагнита магнитоизмерительной установки для испытания магнитотвердых материалов на основе РЗМ—Со// IX Всесоюзная конференция по постоянным магнитам. М.: Информэлектро, −1988. -С. 103.
 12. Шегедин О.І., Заставный Л.О., Мудрицкий В.В., Мадай В.С. Автоматическая магнитоизмерительная система для для испытания магнитотвердых материалов на основе РЗМ—Со// IX Всесоюзная конференция по постоянным магнитам. М.: Информэлектро, −1988. -С. 118-119.
 13. Tchaban V., Kovivchak Y., Maday V. Simulation of electromagnetic field of electromagnet // Proceedings International Conference on Modeling & Simulation. AMSE—Conference MS’2001. -Lviv (Ukraine). −2001. -P. 19-20.

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 113

Tел. +38 (032) 258-21-52

Ел. пошта: maday@polynet.lviv.ua