Літінська Ольга Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Літінська Ольга Юріївна
Літінська.JPG
Дата народження 11.06.1984 р.н.
Науковий ступінь канд.філос.наук
Поточне місце роботи доцент кафедри іноземних мов НУ "Львівська політехніка"Професійний розвиток:


 З 2007 р. – аспірантура (без відриву від виробництва) Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кафедра теоретичної і практичної філософії.
Тема дисертаційного дослідження: «Ісостенічне та акаталептичне висловлювання в античному скептицизмі». Захищена 10.06.2010 р.


Напрями наукових зацікавлень:
 історія античної філософії, античний скептицизм;
 японська мова і культура.
 проблеми викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

Участь у міжнародних конференціях

1. Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців" (Кривий Ріг, 01.03.2017 – 02.10.2017).
2. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку" (Одеса, 10.03.2017 – 11.03.2017).
3. International research and practice conference "Modern methods, innovations and operational experience in the field of social sciences", Lublin, Poland, 20.10.2017 – 21.10.2017.
4. International multidisciplinary conference "Key issues of education and sciences: development prospects for Ukraine and Poland", Stalowa Wola, 20.07.2018 – 21.07.2018.
5. Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (м. Київ, 28 лютого 2018 р.).

Публікації

Монографії

2012
1. Литинская О.Ю. Исостения Пиррона Элидского и античный скептицизм / Ольга Юрьевна Литинская. - LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 132 с.
2018
2. Kostevych N., Litinska О. "Independent work with the possibility of actual time recording" educational component in teaching of Japanese in higher educational institutions of Ukraine / N. Kostevych, O. Litinska // European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland. Vol. 1 : колективна монографія. – Sandomierz, Poland: Baltija Publishing, 2018. – c.226–243.
3. Kostevych N., Litinska О. Компаративний аналіз та викладання ієрогліфіки в японських та українських навчальних закладах / N. Kostevych, O. Litinska // Approaches, methods and findings in the context of foreign language teaching: modern universities' dimention. Vol. 3 : колективна монографія. – Lviv: ZUKC, 2018. – c.97–137.

Наукові статті у фахових виданнях

2005
1. Литинская О. Ю. Герменевтические аспекты скептицистской аналитики / Ольга Юрьевна Литинская // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії. – Х. : 2005. – № 706. – С. 216-222.
2007
2. Литинская О. Ю. Пирронизм вне гносеологических коннотаций / Ольга Юрьевна Литинская // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії. – Х. : 2007. – № 778. – С. 26-32.
2008
3. Литинская О. Ю. Истоки скептического философствования и скептицизм Гомера / Ольга Юрьевна Литинская // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії. – Х. : 2008. – № 830. – С. 67-74.
4. Литинская О. Ю. Что такое скептицизм? / Ольга Юрьевна Литинская // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії. – Х. : 2008. – № 812. – С. 65-70.
5. Літінська О. Ю. Особливості філософської мови Піррона Елідського / Ольга Юріївна Літінська // Філософські обрії. – 2008. – № 20. – С. 27-37.
2010
6. Литинская О. Ю. Метафизические основания скептицизма. Опровержение скептической теории в работах Э. Гуссерля и Г. Г. Шпета / Ольга Юрьевна Литинская // Грані. – 2010. – № 2 (70). – С. 40-45.
2014
7. Літінська О.Ю., Малая О.Ю. Елементи дистанційного навчання у викладанні теоретичних та практичних курсів на факультеті іноземних мов. / Ольга Юріївна Літінська, Олеся Юліївна Малая // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». – Х. : 2014. - № 1125. – С. 105-109.
2016
8. Літінська О.Ю. «Айдзуці» у повсякденному спілкуванні японців та проблема міжкультурного діалогу / Ольга Юріївна Літінська // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : 2016. - № 62. С. 198-201.
2017
9. Літінська О. Ю. Ключові слова 「気」та「気をつかう」у японській мові // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. – 2017. – Т.64 (Частина 2). – C. 18–20.
10. Літінська О. Ю. Техніка запам’ятовування «інтервальне повторення» у викладанні японської мови // Мовні і концептуальні картини світу. – 2017. – Т.60. – C. 145–152.
2018
11. Комаха О. І., Літінська О. Ю. Засади сюрреалістичної поетики Нісівакі Дзюндзабуро // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – 2018. – Вип. 1 (69), ч. 1. – С. 196–198. (Index Copernicus International).
12. Літінська О. Ю. Стратегія означення за Секстом Емпіриком // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2018. – Вип. 22. – С. 96–99. (Index Copernicus International).

Інші публікації

2017
1. Костевич Н. С., Літінська О. Ю. Концепції відповідального автора і містичної творчості Етьєна Суріо // Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 10-11 березня 2017 р.). – 2017. – C. 33–37.
2. Костевич Н. С., Літінська О. Ю. Самоосвіта і комп’ютерні технології у вивченні японської мови // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 1–2 березня 2017 р.). – 2017. – C. 102–104.
3. Літінська О. Ю. Філософська мова античного скептицизму // Modern methods, innovations and operational experience in the field of social sciences : international research and practice conference : conference proceedings, Lublin, Republic of Poland, October 20–21, 2017. – 2017. – C. 177–179.
2018
4. Комаха О. І., Літінська О. Ю. Концепція буквального перекладу сюрреалістичної поезії Нісівакі Дзюндзабуро // Virtus. – 2018. – № 24. – С. 140–144. (Scientific Indexing Services (USA)).
5. Літінська О. Ю. Анатомія жіночої поезії Йосіхари Саціко // Key issues of education and science: development prospects for Ukraine and Poland : international multidisciplinary conference, 20–21 Yuly 2018, Stalowa Wola. – 2018. – C. 183–186.
6. Літінська О. Ю. "Завдання перекладача В. Беньяміна" і японська поезія // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 144–146.