Лісіна Світлана Омелянівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лісіна Світлана Омелянівна
Лісіна.png
к.іст.н., доцент
Дата народження 10 квітня 1958 року
Національність українка
Alma mater Київський державний інститут культури ім. О.Є.Корнійчука
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність бібліотекознавство та бібліографія
Галузь наукових інтересів Проблеми документного потоку довідкових видань
Кваліфікаційний рівень бібліотекар-бібліограф
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Гаврилів Ігор Омелянович, доцент кафедри історії, теорії та практики культури Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інститут гуманітарних та соціальних наук

Лісіна Світлана Омелянівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Біографічні відомості

Дата народження: 10 квітня 1958 року

Освіта:

У 1982 р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є.Корнійчука за спеціальністю бібліотекознавство та бібліографія та отримала кваліфікацію «бібліотекар-бібліограф».

Професійна діяльність:

 • 1976-1992 рр. — бібліотекар—головний методист Львівської обласної наукової бібліотеки для дорослих;
 • 1992-2003 рр. — викладач документознавства та бібліотечних дисциплін Львівського училища культури та мистецтв;
 • 2004-2011 рр. — викладач документознавчих дисциплін кафедри історії, теорії та практики культури НУ «Львівська політехніка»;
 • з серпня 2011 р. — доцент кафедри СКІД.

Підвищення кваліфікації

-(стажування) в Інституті бібліотекознавства та наукової інформації університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) з 20.10.2016 року по 20.11.2016 року.

-(стажування) в Інституті наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету (Польща) з 09.04.2018 року по 20.04.2018 року.

-(стажування) в Інституті соціальних комунікацій та медіа наук Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) з 08.04.2021 р. по 22.04.2021 р.

Навчальна робота

Керує дипломними роботами випускників. Організовую роботу наукового студентського гуртка з документознавства.

Дисципліни, які викладає:

 • Документознавство
 • Документні ресурси
 • Організація референтської та офісної діяльності
 • Академічна доброчесність
 • Світовий досвід управління бібліотеками та архівами

Наукова робота

Кандидат історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – «військова історія», дисертація на тему: «Військово-організаційна діяльність ОУН 1929-1939 рр.: (документознавчий аспект)»; доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Гаврилів Ігор Омелянович, доцент кафедри історії, теорії та практики культури Національного університету «Львівська політехніка»

Напрямки наукових досліджень:

 • Українські довідкові видання в системі соціальних комунікацій
 • Організація та управління інформаційними ресурсами в науковій, соціальній діяльності
 • Проблеми документного потоку довідкових видань

Наукові публікації

Є автором низки наукових праць та навчально-методичних публікацій. Розроблено близько 30 методичних вказівок, 1 навчальний посібник та 4 зареєстрованих у ВНС навчальних курсів.

Основні праці:

Навчальні посібники:

 1. Лісіна С. О. Документні ресурси : навч. посібник / C. О. Лісіна; Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 250 с. – (Інформація. Документація. Комунікація; Вип 1.)

Статті:

 1. Khymytsia N., Lisina S., Morushko O., Zhezhnych P. Analysis of Computer-based Methods for Processing Historical Information // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, 05-08 вересня 2017 р.). – 2017. – P. 365–368.
 2. Khymytsia N., Lisina S., Morushko O., Zhezhnych P. Peculiarities in Generating Historical Information in Virtual Communities // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, 05-08 вересня 2017 р.). – 2017. – P. 336–339.
 3. Lisina S. Referenge books of dokument scienge and related subjects // Folia Bibliologica : biuletyn Biblioteki Głównej UMCS. – 2016. – Vol.58. – P. 169–177.
 4. Lisina S. Reference information on the Internet (Ukrainian electronic encyclopedia as an information resource ) / S. Lisina // Biblioteka Ksiazka Informacja Internet 2012. – Lublin, 2013. – S. 25-34.
 5. Lisina S. Dokumentacyjny mikrostrumien publikacji informacyjnych: ku okresleniu problemu badawczego/ S.Lisina // Biblioteka Ksiazka Informacja Internet 2010. – Lublin, 2010. – S.49-57.
 6. Лісіна С. О. Українські енциклопедії з гуманітарних наук: до питання про стан розвитку / С. О. Лісіна // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. – 2020. – Т.31(70), №3. – С. 203-214.
 7. Лісіна С. Теорія творення повстансько-партизанського визвольного війська у військово-історичних працях членів ОУН / С. Лісіна // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Серія: Історія. – 2020. – Вип. 5/47. – С. 335-351.
 8. Лісіна С. Інформаційні ресурси забезпечення комунікації священнослужителів із парафіянами / С. Лісіна, Л. Керенович // Грані: наук.-теорет. альманах. – Дніпро, 2020. – Т.23, №6-7. – С. 46-54.
 9. Лісіна С. Нотні видання ЛОУНБ: теоретичні основи, сучасний стан і перспективи розвитку / С. Лісіна, Н. Письменна // Вісник Книжкової палати. – 2019. – №3. – С. 22-25.
 10. Лісіна С. О. Бібліотекознавча термінологія у довідкових виданнях / С. О. Лісіна // Бібліотечний вісник. – 2019. – №4 (252). – С. 27-33.
 11. Вовк Н. С., Лісіна С. О. Репрезентація культурної спадщини України через електронні виставки // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. – №2. – С. 156–161.
 12. Лісіна С. О. Пресові органи Проводу Українських Націоналістів: «Сурма» і «Розбудова нації» / С. О. Лісіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2018. – С. 65-71.
 13. Лісіна С. О. Теоретичні праці членів ОУН з формування регулярної армії / С. О. Лісіна // Вісник НУ "Львівська політехніка" Історико-культурні студії. – 2016. – Л.: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – № 1. – С. 63-68.
 14. Офіційні документи ОУН передвоєнного періоду: аспекти класифікації // Вісник НУ «Львівська політехніка» Держава та армія / Відп. ред. Л.Є.Дещинський. — № 528. — Львів, 2005. — С.136-144.
 15. Офіційні документи ОУН воєнного періоду 1939-1945 рр.: (документознавчий аспект) // Вісник НУ «Львівська політехніка» Держава та армія / Відп. ред. Л.Є.Дещинський. — № 541. — Львів, 2005. -С.87-96.
 16. Державницькі ідеї у військово-історичних працях генерала М. Капустянського // Ефективність державного управління: Зб. наук. праць ЛРІДУНАДУ при призидентові України / За заг. Ред. П.І.Шевчука. —- Львів, 2007. — Вип. 12. — С.212-219.
 17. Військовий теоретик ОУН — М.Колодзінський // Вісник НУ «Львівська політехніка» Держава та армія / Відп. ред. Л.Є.Дещинський. — № 584. — Львів, 2007. -С.139-145
 18. Публікації з військових питань в націоналістичній періодиці Буковини та за кордоном України // Вісник НУ «Львівська політехніка» Держава та армія / Відп. ред. Л.Є.Дещинський. — № 5. — Львів, 2010. -С.136-141.
 19. Документний потік довідкових видань: до постановки проблеми дослідження // Матеріали загальнопольської наукової конференції «Бібліотека, книжка, інформація і інтернет 2010». — Люблін, 2010 р.
 20. Джерела до вивчення військово-організаційної діяльності ОУН у 1929-1939 рр. // Вісник НУ «Львівська політехніка» Держава та армія / Відп. ред. Л.Є.Дещинський. — № 693. — Львів, 2011. -С.170-175.
 21. Лісіна С. Львівські регіональні енциклопедії: проблеми та перспективи розвитку / С. Лісіна // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016 . – Вип. 1. Ч.1. – С. 149-154.
 22. Лісіна С. О. Термінологія документознавства в довідкових виданнях / С. О. Лісіна // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т культ. і мистецтва; факультет держ. управління і права; заг. ред. В. В. Бездрабко. – К., 2016. – Вип.9. – С.54-62.
 23. Лісіна С. О. Програмні документи ОУН: основа творення незалежної Української Соборної Самостійної Держави / С. О. Лісіна // Вісник НУ "Львівська політехніка" Держава та армія / відп. ред. С. В. Терський. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – №809. – С.62-66.
 24. Лісіна С.О. Українські довідкові видання в системі соціальних комунікацій: стан та перспективи дослідження / С. О. Лісіна // Держава та регіони / Класичний приватний університет; Серія: Соціальні комунікації. – Запоріжжя, 2012. – №3. – С.122-128.

Електронний навчально-методичний комплекс:

 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Документні ресурси» Укладач – Лісіна С.О. (Номер та дата реєстрації: E41-188-11/2013 від 21.05.2013 р.);
 2. Електронний навчально методичний комплекс «Документознавство (частина 1)». Укладач – Лісіна С.О., Вовк Н.С. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-195/2017 від 05.12.2017 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=422.
 3. Електронний навчально методичний комплекс «Документознавство (частина 2)». Укладач – Лісіна С.О., Вовк Н.С. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-2011/2018 від 04.05.2018 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1271
 4. Електронний навчально методичний комплекс «Організація референтської та офісної діяльності». Укладач – Лісіна С.О., Вовк Н.С. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-243/2019 від 29.03.2019 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5191

Контакти

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3; 4-й корпус, кімната 523

тел..: +38 (032) 258-25-95

E-mail: skid@ridne.net ; skid@lp.edu.ua

сайт: Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри СКІД

Сторінка на Facebook: Світлана Лісіна