Лісович Тарас Юрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лісович Тарас Юрійович
Lisovytch.jpg
Науковий ступінь К.е.н.

Посада

Заступник декана базової вищої освіти, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація магістра з міжнародної економіки, 2012 р.


Професійна діяльність

2015 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва; із 2017 р. також заступник декана базової вищої освіти


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

«Міжнародна економіка», «Менеджмент», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Фінансовий менеджмент»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Планування організаційних змін на машинобудівних підприємствах» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2017 р.


Основні публікації за останні роки

Наукові статті

  • Лісович, Т. Ю., 2015. Формування методу планування організаційних змін в системі управління підприємством. Науковий журнал «Економіка: реалії часу», 1(17), с.113-121.
  • Лісович, Т. Ю., Олексів І. Б., 2014. Аналізування факторів та моделей реалізації організаційних змін у системі управління підприємством. Вісник ТНЕУ, 3, с.100-106.
  • Лісович, Т. Ю., Олексів, І. Б., 2015. Особливості корпоративних змін в системах корпоративного управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», 819, с.66-72.
  • Лісович, Т. Ю., Олексів, І. Б., 2013. Теоретичні засади здійснення організаційно-економічних змін на підприємстві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», 769, с.77-82.
  • Лісович, Т.Ю., Олексів, І. Б., 2016. Організаційні зміни підприємства для різних етапів життєвого циклу. «Вісник Львівського університету: серія економічна», 53, с.271-278.
  • Лісович, Т. Ю., Олексів, І. Б. та Шуляр, Р. В., 2015. Формування спроможності до здійснення організаційних змін в системі управління підприємством. «Науковий журнал «Актуальні проблеми економіки», 9(171), с.235-241. (Міжнародні наукометричні бази даних: SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulrich's Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest).
  • Лісович, Т. Ю., Олексів, І. Б., 2014. Формування методу оцінювання ефективності впровадження організаційних змін в систему управління підприємством. Журнал «Бізнес Інформ», 7, с.359-364. (Міжнародні наукометричні бази даних: Ulrichsweb Global Serials Directory; Research Papers in Economics; Index Copernicus; CiteFactor; Academic Journals Database).
  • Lisovuch, Т. and Oleksiv, I., 2014. Theoretical Backgrounds of Organizational Changes Fulfillment in an Enterprise Management System. «Econtechmod. An international quarterly journal», 03(1), p.53-59.