Лотфі Гаруді Галина Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лотфі Гаруді Галина Степанівна
Лотфі 5186.PNG
Дата народження 02.06.1977
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов
Поточне місце роботи викладач кафедри іноземних мов Національний університет «Львівська політехніка»

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток білінгвальної освіти в Англії та Уельсі». Спеціальність 011 – науки про освіту.

Участь у міжнародних конференціях

1. IV Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика" (Ужгород, 23.06.2017 – 24.06.2017).
2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього» (Одеса, 19.05.2017 – 20.05.2017).
3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології» (Харків, 12.05.2017 – 13.05.2017).
4. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики» (Одеса, 16.12.2016 – 17.12.2016).


Монографії

2018
1. Lotfi Ghahrodi H. World-wide view on bilingual study and its educational approaches / H. Lotfi Ghahrodi // Approaches, methods and findings in the context of foreign language teaching: modern universities’ dimension. Vol. 2 : колективна монографія. – Lviv: ZUKC, 2018. – c.54–78.

Публікації у фахових виданнях

2017
1. Лотфі Гаруді Г. С. Білінгвальна комунікативна компетентність, шляхи та методи її формування // Молодий вчений. – 2017. – № 6(46). – C. 243–246. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
2. Лотфі Г. Г. С. Лінгвістично-соціологічне дослідження двомовності на базі “мультикультурної освіти” // Молодий вчений. – 2017. – № 9 (49). – С. 256–258. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
2018
2. Лотфі Гаруді Г. С. Білінгвізм в Україні, його соціолінгвістичні та правові передумови // Львівський філологічний часопис. – 2018. – № 3. – С. 155–158.
3. Лотфі Гаруді Г. С. Методологічні аспекти дослідження розвитку білінгвальної шкільної освіти в Англії та Уельсі // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2018. – Вип. 62. – С. 126–130.
4. Лотфі Г. Г. С. Особливості білінгвальної освіти в Англії та Уельсі в умовах шкільної освіти // Молодь і ринок. – 2018. – № 7 (162). – С. 155–159. (CiteFactor, Index Copernicus International).

Інші публікації


2016
1. Лотфі Гаруді Г. Умови для розвитку дитини в процесі модернізації освіти / Галина Лотфі Гаруді // Збірник матеріалів науково-практичної конференції, Одеса 2016 р.
2017
2. Брухаль Я. Б., Лотфі Гаруді Г. С. Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії // Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 23-24 червня 2017 р.). – 2017. – C. 91–94.
3. Ільчишин Н. М., Лотфі Гаруді Г. С. Вплив інформаційних технологій на ефективність самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладів // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19-20 травня 2017 р.). – 2017. – C. 86–87.
4. Ільчишин Н. М., Лотфі Гаруді Г. С. Комунікативна компетентність викладача в процесі білінгвального навчання // Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології : матеріали науково-практичної конференції (Харків, 12-13 травня 2017 р.). – 2017. – C. 13–15.
5. Лотфі Гаруді Г. С. Умови для розвитку дитини в процесі модернізації освіти // Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 16-17 грудня 2016 р.). – 2017. – C. 47–49.
6. Лотфі Г. Г. С. Мовленнєві особливості білінгвізму // Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms : international scientific-practical conference : conference proceedings, Tbilisi, September 29, 2017. – 2017. – C. 165–168.
7. Лотфі Г. Г. С. Педагогічні аспекти мовленнєвої діяльності // Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених : матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 27 жовтня 2017 р. – 2017. – C. 171–173.
2018
8. Lotfi G. H. Neurolinguistic aspects of bilinguism // Modernization of educational system: world trends and national peculiarities : international scientific conference, Kaunas, Lithuania, February 23rd, 2018. – 2018. – P. 31–34.
9. Лотфі Г. Г. С. Лінгвістичні та методологічні аспекти навчання іноземних мов стосовно мовно-культурних проблем сьогодення // Таврійські філологічні наукові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26-27 січня 2018 р.). – 2018. – C. 197–200.