Лозинський Андрій Орестович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лозинський Андрій Орестович
Lozynsky3.jpg
д.т.н., професор, директор ІЕСК
Дата народження 31 березня 1971 року
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність Електропривод і автоматизація промислових установок та технологічних комплексів
Галузь наукових інтересів розроблення інтелектуальних систем керування електротехнічними пристроями
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Плахтина Омелян Григорович, професор кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок Національного університету «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування, Кафедра електричних машин і апаратів

Лозинський Андрій Орестович — професор, доктор технічних наук, професор кафедри електричних машин і апаратів, директор Інституту енергетики та систем керування.

Загальні відомості

Народився: 31 березня 1971 року в м. Львові.

Освіта:

Кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження методами математичного моделювання екскаваторного електроприводу змінного струму з перетворювачем частоти циклоконверторного типу [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.03 / Лозинський Андрій Орестович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1996. — 298 л.» захистив у 1996 році.

Докторську дисертацію на тему: «Електромеханічні системи автоматизації технологічних об’єктів з інтелектуальним керуванням [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.09.03 / Лозинський Андрій Орестович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 300 арк. — арк. 268-287» — у 2004 році.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Плахтина Омелян Григорович, професор кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок Національного університету «Львівська політехніка».

Вчене звання доцента присвоєно в 2001 році,

Професора — в 2006 році.

Стипендіат Кабінету Міністрів України у 2001-2002 рр.

Професійна діяльність:

Основні курси

 • «Електричні апарати».
 • «Інтелектуальне керування в електромеханічних системах».
 • «Інтелектуальне керування транспортних засобів».
 • «Автоматичні системи керування електропобутовою технікою».
 • «Прикладне програмне забезпечення в інженерній справі».

Наукові інтереси

Основний напрям досліджень — розроблення інтелектуальних систем керування електротехнічними пристроями.

Вибрані публікації

 • Наукових праць — біля 120.
 • Монографій — 1.
 • Патентів — 6.
 • Навчальних посібників — 6.
 • Методичних розробок — біля 10.

Серед них:

 1. Розв’язування задач електромеханіки в середовищах пакетів MathCAD i MATLAB [Текст] : навч. посіб. / А. О. Лозинський [та ін] ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. — 166 с.: іл. — ISBN 966-553-189-1
 2. МікроТЕЦ як засіб оптимізації систем енергопостачання [Текст] : навч. посіб. для студ. енерг. спец. / П. Яковчук [та ін.] ; заг. ред. П. Яковчук. — Л. : Львівське астрономо- геодезичне товариство, 2000. — 408 с. — Бібліогр.: с. 403-405
 3. Microsoft QBasic: програмування та розрахунок динаміки електроприводів [Текст] : навч. посіб. для студ. електромеханічних спец. вищ. навч. закл. України / А. О. Лозинський [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. — 272 с. — Бібліогр.: с. 269-172. — ISBN 966-553-024-0
 4. Ситуаційне керування в дугових сталеплавильних печах [Текст] / Л. Д. Костинюк [та ін.] ; ред. О. Ю. Лозинський, Я. Ю. Марущак ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 382 с.: рис. — Бібліогр.: с. 363-378. — ISBN 966-553-427-0
 5. «Львівська політехніка», національний університет. Студентська науково-технічна конференція (67 ; 2007 ; Львів).67-ма студентська науково-технічна конференція (жовтень-листопад 2009 року) [Текст] : зб. тез доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; ред. кол. Бобало Ю. Я. [та ін.]. — Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. — 248 с. : рис., табл. — 170 экз. — ISBN 978-966-553-910-0
 6. Системи керування електропобутовими приладами [Текст] : навч. посіб. / А. О. Лозинський, Б. Л. Копчак, В. В. Бушер ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Одес. нац. політехн. ун-т. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 301 с. : рис. — Бібліогр.: с. 301. — 500 экз. — ISBN 978-966-553-964-3
 7. Багатокритеріальне оптимальне керування режимами плавлення в дугових сталеплавильних печах [Текст] : монографія / [Лозинський О. Ю. та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 206 с. : рис. — Бібліогр.: с. 185-204. — 100 экз. — ISBN 978-617-607-009-2
 8. Динаміка двомасових систем стабілізації режиму в електродугових печах [Текст] : монографія / Я. Ю. Марущак, А. О. Лозинський, А. П. Кушнір ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Технол.-природн. ун-т (м. Бидгощ, Польща). — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 224 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 207-221. — 120 экз. — ISBN 978-617-607-145-7
 9. Пристрій для нечіткого регулювання електричного режиму трифазної дугової сталеплавильної печі/Номер патенту: 91063 | Автори: Лозинський Орест Юліанович, Паранчук Роман Ярославович, Паранчук Ярослав Степанович, Лозинський Андрій Орестович | Опубліковано: 25.06.2014 | МПК: H05B 7/148
 10. Пристрій для автоматичного регулювання електричного режиму трифазної дугової сталеплавильної печі/ Номер патенту: 87198 | Автори: Лозинський Андрій Орестович, Лозинський Орест Юліанович, Паранчук Роман Ярославович, Паранчук Ярослав Степанович | Опубліковано: 27.01.2014 | МПК: H05B 7/148
 11. Пристрій для адаптивного керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі/ Номер патенту: 103107 | Автори: Лозинський Орест Юліанович, Лозинський Андрій Орестович, Паранчук Роман Ярославович, Паранчук Ярослав Степанович | Опубліковано: 10.09.2013 | МПК: H05B 7/148
 12. Пристрій для електроживлення плавильної печі постійного струму/ Номер патенту: 58231 | Автори: Лозинський Андрій Орестович, Паранчук Ярослав Степанович, Паранчук Роман Ярославович, Лозинський Орест Юліанович | Опубліковано: 11.04.2011 | МПК: F27B 3/08

Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 123, 117

Tел.: +38 (032) 258-21-60; +38 (032) 258-23-54

Е-mail: lozynsky@lp.edu.ua