Лисяк Георгій Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лисяк Георгій Миколайович
Lusyak.JPG
к.т.н., доц., зав. кафедри
Дата народження 27 вересня 1946 року.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1969 р.
Спеціальність Електричні системи та мережі
Галузь наукових інтересів Моделювання електричних систем змінно-постійного струму. Підвищення надійності живлення електроприймачів власних потреб електричних станцій
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Навчально-науковий Інститут енергетики та систем керування

Кафедра електроенергетики та систем управління

Почесні звання «Відмінник освіти України», Нагрудний знак «Петро могила»

Лисяк Георгій Миколайович — кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електроенергетики та систем управління.

Загальні відомості

Дата народження: 27 вересня 1946 рік

Закінчив Львівський політехнічний інститут, електроенергетичний факультет (1969р.)

Нагороди та відзнаки

У 1993р. у складі делегації від Львівської політехніки брав участь у роботі 1-го з`їзду педагогічних працівників України.

Одержав такі відзнаки і нагороди:

 • Нагрудний знак "Відмінник освіти України" Міністерства освіти і науки України (1994 р. та 2007 р.);
 • Подяка Національного університету «Львівська політехніка» за багаторічну сумлінну працю на благо Політехніки і на честь 55-річчя від дня народження (2001 р.);
 • Подяка Відкритого Акціонерного Товариства «Львівобленерго» за мудрість, виваженість та послідовність у такій благородній справі, як виховання молодого покоління фахівців у галузі енергетики, за розуміння та підтримку наших ініціатив щодо підготовки спеціалістів – майбутніх працівників нашого Товариства(2002 р.);
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2004 р.);
 • Грамота Національного університету «Львівська політехніка» з нагоди 160-річчя Львівської політехніки за значні досягнення в навчальній та науковій роботі (2005 р.);
 • Почесний диплом Третьої виставки – презентації «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ» Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України за упровадження у навчально – виховний процес перспективних освітніх технологій (2006 р.);
 • Подяка Національного університету «Львівська політехніка» за багаторічну сумлінну працю на благо Політехніки і на честь 60-річчя від дня народження (2006 р.);
 • Почесна грамота Львівської Обласної державної адміністрації (2009р.) ;
 • Почесна грамота Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України за вагомий внесок у розвиток енергетики України та з нагоди 130-річчя НТСЕУ (2010р.);
 • Знак "Петро Могила" Міністерства освіти і науки України (2011 р.);
 • Почесна грамота Національного університету «Львівська політехніка» (2016 р.);

Навчальні курси (дисципліни)

 • Електричні мережі
 • Електричні системи змінно-постіного струму

Наукова діяльність та інтереси

Запропонований метод узагальнених незалежних змінних (УНЗ), на основі якого були розроблені спільноз О. Данилюком математична і цифрова моделі електричних систем змінно-постійного струму для ефективного аналізу довільних усталених режимів з урахуванням дії пристроїв керування елементів підсистеми постійного струму. Ці моделі не мали рівноцінних аналогів як в Україні, так і в країнах СНД. Метод УНЗ й надалі використовується в багатьох інших наукових дослідженнях і практичних розробках.

Розроблений багатокроковий неявний метод формул інтегрування назад (ФІН) для чисельного розв’язання рівнянь перехідних процесів, який забезпечує на порядок вищу точність розрахунків порівняно з відомим методом формул диференціювання назад (ФДН). Запропонований і розроблений разом з О. Равликом і Я. Пазиною спосіб оцінювання локальної похибки під час чисельного розв’язання диференційних рівнянь явними однокроковими методами. Запропоновані схемо-технічні рішення з підвищення надійності живлення електроприймачів власних потреб електричних станцій та обмеження рівня струмів під час коротких замикань в електричній частині енергоблоків електростанцій.

Наукові інтереси

 • Розвиток математичних методів і моделей для аналізу режимів об’єктів електричних систем змінно-постійного струму
 • Розвиток системного підходу до синтезу та моделювання електричної частини енергоблоків електростанцій

Вибрані публікації

 1. Лисяк Г.М. Режими та характеристики енергоблока електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб /Г.М. Лисяк, О.Р. Пастух //Вісник Вінницького політехнічного інституту . – 2016. – № 2 (125). – С. 116-121.
 2. Лисяк Г.М. Квадратично-інтегральний метод розпізнавання аварійних ситуацій ліній електропересилання /Г.М. Лисяк, І.І., Островка, І.О. Сабадаш //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. – 2016. – № 840. – С. 71-78.
 3. Лисяк Г.М. Перехідні процеси під час зовнішніх коротких замикань енергоблока з додатковим робочим трансформатором власних потреб /Г.М. Лисяк, О.Р. Пастух, О.М.Равлик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. – 2010. – № 671. – С. 51-57.
 4. Лисяк Г.М. Структура та основи дидактики електроенергетичної освіти: навчальний посібник з дисципліни “Теорія і практика викладання електроенергетичних дисциплін”/Ю.О. Варецький, Г.М. Лисяк, В.І. Коруд // Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. - 143с. ISBN 966-553-696-3.
 5. Лисяк Г.М. Про перспективи застосування трифазних незв’язаних систем змінного струму в електричній частині енергоблоків електростанцій /Г.М. Лисяк // Енергетика та електрифікація. – К. – № 6. – 2007. – С. 44-51.
 6. Лисяк Г.М. Оцінка впливу виду схем заміщення двообмоткових трансформаторів на розрахунок їх енергетичних характеристик /Г.М. Лисяк, В.С. Коновал, А.Я. Трембецький, // Теоретична електротехніка. – Львів. – № 58. – 2005. – С. 27-38.
 7. Лисяк Г.М. Узагальнена схема заміщення трансформаторів і автотрансформаторів для математичного моделювання усталених режимів електроенергетичних систем /Г.М. Лисяк, В.С.Коновал, О.Р. Пастух // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. – 2005. – № 544. – С. 74-88.
 8. Лысяк Г.Н. Способ оценки локальной погрешности при численном решении уравнений состояния электрических цепей явными одношаговыми методами /Г.Н. Лисяк, А.М.Равлик, Я.С.Пазина // Электронное моделирование. – Київ. – 2003. – № 4, т. 25. – С. 75-88.
 9. Лисяк Г.М. Неявний багатокроковий метод формул інтегрування назад для дослідження перехідних процесів електричних систем /Г.М. Лисяк // Технічна електродинаміка. – Київ. –№ 5. – 2002. – С. 23-27.
 10. Лисяк Г.М. Методика порівняльної оцінки ефективності затрат в елементи енергоблоків з врахуванням їх показників надійності /Г.М. Лисяк // Технічна електродинаміка. – Київ. – № 1. – 2001. – С. 59-64.
 11. Лысяк Г.Н. Моделирование установившихся режимов электрических систем переменно-постоянного тока на основе метода обобщенных независимых переменных /Г.Н. Лысяк, А.В. Данилюк // «Электричество», № 11. – 1992. – С. 1-7.
 12. Лисяк Г.М. Моделирование вставок постояннного тока при анализе устойчивости электрических систем /Г.М. Лисяк, А.В.Данилюк, В.С. Коновал. .// «Известия вузов – Энергетика», № 5. – 1991. – С. 14-21.
 13. Лысяк Г.Н. Подход к интегрированию уравнений переходных процессов на основе метода обобщенных независимых переменных /Г.Н. Лысяк, В.П. Кидыба // «Вища школа» при Львовском университете «Теоретическая электротехника», вып. 48, 1990. – С. 12-17.
 14. Лысяк Г.Н. Моделирование преобразователей при расчете установившихся режимов электроэнергетических систем переменно-постоянного тока / Г.Н.Лысяк, А.В.Данилюк // «Известия вузов – Энергетика», № 10, 1989. – С. 11-15.
 15. Лысяк Г.Н. Метод формирования математических моделей электроэнергетических систем /Г.Н. Лысяк, А.В. Данилюк, А.В. Жураховский // «Техническая электродинамика». – № 2. – 1988. – С. 92-94.

Контакти

вул.С.Бандери 12, Львів-13, 79013, навчальний корпус №5 , к. 308 а,б тел. +38 (032) 258-25-00; +38 (067) 922-38-76 e-mail: gmlysiak@gmail.com та gmlysiak@lp.edu.ua