Ливдар Марта Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ливдар Марта Василівна
Mvlyvdar.jpg
Alma mater Львівська державна фінансова академія
Дата закінчення 2006
Спеціальність «Фінанси», кваліфікація магістр з фінансів
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 26.06.2014
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2011 – дотепер асистент кафедри фінансів
 • 2006 – 2011 асистент кафедри фінансів Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Бюджетна система

 1. M. V. Lyvdar Theoretical and topical aspects of state budgetary mechanism functioning / H. S.Lopushnyak, M. V. Lyvdar // Часопис економічних реформ. – 2013. – № 4 (12). -С. 54-59.
 2. Ливдар М. В. Особливості застосування програмно-цільового методу в процесі формування місцевого бюджету / Н. В. Савчук, М. В. Ливдар // Вісник Львівської державної фінансової академії [Текст]. – № 12. – Львів : ЛДФА, 2007. – С. 46 – 53.
 3. Ливдар М. В. Бюджетно - податкове регулювання розвитку регіонів / О. Я. Савчук, Н. В. Савчук, М. В. Ливдар // Проблеми раціонального використання соціально - економічного та природно - ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції [Текст] : зб. наук. пр. – Вип. XIV. – № 3. – Рівне : НУВГП, 2008. – С. 5 –15.
 4. Ливдар М. В. Програмно-цільовий метод складання бюджету / М. В. Ливдар // Галицький економічний вісник [Текст]. – № 2 (23). – Т.: ТНТУ, 2009. – С. 111 – 116.
 5. Ливдар М. В. Формування місцевих бюджетів розвитку в посткризових умовах / М. В. Ливдар // Економіка і управління [Текст]. – № 3. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 26 –31.
 6. Ливдар М. В. Концептуальні засади реформування бюджетного механізму соціально-економічного розвитку регіонів Г. С. Лопушняк, М. В. Ливдар // Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць Прикарпатського національного університету [Текст]. – № 1(21). Івано-Франківськ : [б. в.], 2013. – С. 261 – 273.
 7. Лопушняк Г. С. Удосконалення процесу планування місцевих бюджетів // Г. С. Лопушняк, М. В. Ливдар / Актуальні проблеми економічного розвитку: зовнішньоекономічні, виробничі та екологічні аспекти : зб. наук. праць ДонДУУ [Текст]. – Т. XIV. – (Економіка ; вип. 265). Донецьк : [б. в.], 2013. –– С. 33-42.
 8. Ливдар М. В. Теоретичні засади бюджетного механізму соціально-економічного розвитку регіонів Г. С. Лопушняк, М. В. Ливдар // Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць Прикарпатського національного університету [Текст]. – № 1(22). Івано-Франківськ : [б. в.], 2014. – С. 24 – 38.
 9. Ливдар М. В. Удосконалення регіонального фіскального інструментарію / О. Я. Савчук, М. В. Ливдар // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола [Текст]. – № 2. – Львів : Ліга - експрес, 2007. – С. 90 – 101. – / Серія “Економічні науки” /.
 10. Ливдар М. В. Прозорість бюджету та залучення громадськості як засіб формування та використання місцевих бюджетів / М. В. Ливдар // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола / [Текст]. – № 4. – Львів : ЛДІНТУ, 2009. – С. 208 – 222. – / Серія "Економічні науки"


2. Фінанси

 1. Ливдар М. В. Бюджетне забезпечення економічної безпеки / М. В. Ливдар // Вісник Львівської державної фінансової академії [Текст]. – № 18. – Львів : ЛДФА, 2010. – С. 142 – 151.
 2. Ливдар М. В. Формування структури видатків для забезпечення сталого соціально - економічного розвитку держави / М. В. Ливдар // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. – Вип. 25. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010.– С. 442 – 449.
 3. Ливдар М. В. Кошти місцевого бюджету як джерело фінансування інвестиційної діяльності / М. В. Ливдар // Вісник Львівської державної фінансової академії [Текст]. – № 21. – Львів : ЛДФА, 2011. – С. 29 – 35.
 4. Ливдар М. В. Економічні та інституційні передумови формування місцевих бюджетів розвитку / М. В. Ливдар // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. – Вип. 29. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 407 – 411.
 5. Ливдар М. В. Проблеми фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів / М. В. Ливдар // Проблеми науки [Текст]. – № 2. – Київ : ЦНТЕІ, ЦДПІН ім. Г. М. Доброва НАНУ, 2012 –С. 23 – 27.
 6. Ливдар М. В. Місцеві бюджети як фінансове джерело інвестиційної та інноваційної діяльності / М. В. Ливдар // Економічний вісник університету [Текст] : зб. наук. пр. уч. та аспір. – Вип. 18/2. – Переяслав – Хмельницкий: 2012. – С. 98 – 102.
 7. Ливдар М. В. Концептуальні засади менеджменту податкових надходжень місцевих бюджетів / М. В. Ливдар // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів [Текст] : зб. тез доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 209 – 210.


Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Бюджетний механізм соціально – економічного розвитку регіонів», спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 2014 рік

Основні публікації

Монографії

 1. Бюджетний механізм і соціально – економічний розвиток регіонів: Монографія./[І.В. Алєксєєв, Г.С. Лопушняк, М.В. Ливдар]. – Львів: Ліга – Прес, 2014. – 248 с.


Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Ливдар М. В. Програмно-цільовий метод складання бюджету / М. В. Ливдар // Галицький економічний вісник [Текст]. – № 2 (23). – Т.: ТНТУ, 2009. – С. 111 – 116.
 2. Ливдар М. В. Бюджетне забезпечення економічної безпеки / М. В. Ливдар // Вісник Львівської державної фінансової академії [Текст]. – № 18. – Львів : ЛДФА, 2010. – С. 142 – 151.
 3. Ливдар М. В. Формування структури видатків для забезпечення сталого соціально - економічного розвитку держави / М. В. Ливдар // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. – Вип. 25. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010.– С. 442 – 449.
 4. Ливдар М. В. Кошти місцевого бюджету як джерело фінансування інвестиційної діяльності / М. В. Ливдар // Вісник Львівської державної фінансової академії [Текст]. – № 21. – Львів : ЛДФА, 2011. – С. 29 – 35.
 5. Ливдар М. В. Економічні та інституційні передумови формування місцевих бюджетів розвитку / М. В. Ливдар // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. – Вип. 29. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 407 – 411.
 6. Ливдар М. В. Проблеми фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів / М. В. Ливдар // Проблеми науки [Текст]. – № 2. – Київ : ЦНТЕІ, ЦДПІН ім. Г. М. Доброва НАНУ, 2012 – С. 23 – 27.
 7. Ливдар М. В. Місцеві бюджети як фінансове джерело інвестиційної та інноваційної діяльності / М. В. Ливдар // Економічний вісник університету [Текст] : зб. наук. пр. уч. та аспір. – Вип. 18/2. – Переяслав – Хмельницкий: 2012. – С. 98 – 102.
 8. Ливдар М. В. Формування місцевих бюджетів розвитку в посткризових умовах / М. В. Ливдар // Економіка і управління [Текст]. – № 3. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 26 –31.
 9. Лопушняк Г. С. Концептуальні засади реформування бюджетного механізму соціально-економічного розвитку регіонів Г. С. Лопушняк, М. В. Ливдар // Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць Прикарпатського національного університету [Текст]. – № 1(21). Івано-Франківськ : [б. в.], 2013. – С. 261 – 273.
 10. Лопушняк Г. С. Удосконалення процесу планування місцевих бюджетів // Г. С. Лопушняк, М. В. Ливдар / Актуальні проблеми економічного розвитку: зовнішньоекономічні, виробничі та екологічні аспекти : зб. наук. праць ДонДУУ [Текст]. – Т. XIV. – (Економіка ; вип. 265). Донецьк : [б. в.], 2013. –– С. 33-42.
 11. Lopushnyak H. S. Theoretical and topical aspects of state budgetary mechanism functioning / H. S. Lopushnyak, M. V. Lyvdar // Часопис економічних реформ. – 2013. – № 4 (12). -С. 54-59
 12. Ливдар М.В. Державно – приватне партнерство як інстумент бюджетного механізму соціально – економічного розвитку регіонів / М. В. Ливдар // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції молодих вчених, 11–12 квітня 2014 р. – Львів:
 13. Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 340 с. С. 88-91.
 14. Лопушняк Г. С. Теоретичні засади бюджетного механізму соціально-економічного розвитку регіонів Г. С. Лопушняк, М. В. Ливдар // Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць Прикарпатського національного університету [Текст]. – № 1(22). Івано-Франківськ : [б. в.], 2014. – С. 24 – 38.


Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Ливдар М.В. Підприємництво та менеджмент. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів //Політило Марія Петрівна, Ярошевич Наталія Богуславівна, Ливдар Марта Василівна - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 185 с. – Сертифікат №844.

Кафедра фінансів