Леонова Софія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Леонова Софія Володимирівна
Leonova sait.jpg
к.е.н., асистент
Дата народження 18 листопада 1976 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність прикладна математика
Галузь наукових інтересів дослідження розвитку людського капіталу на промислових підприємствах, формування економіки знань.
Кваліфікаційний рівень інженер-математик, програміст, викладач математики та інформатики
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Леонова Софія Володимирівна — кандидат економічних наук, асистент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 18 листопада 1976 року

Освіта

У грудні 1998 року закінчила Державний університет «Львівська політехніка», здобувши диплом спеціаліста, що засвідчує кваліфікацію інженера-математика, програміста, викладача математики та інформатики.

У 2004 році з метою підвищення професійно-освітнього рівня вступила до Інституту післядипломної освіти НУ «Львівська політехніка» і здобула другу вищу економічну освіту за спеціальністю «фінанси».

Тема дисертації: Ідентифікація і оцінювання трансформації потенціалу працівників в людський капітал промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Леонова Софія Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2013. — 236 с. : рис., табл.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики

Професійна діяльність

З лютого 1999 року по жовтень 2005 року працювала за спеціальністю у Львівському обласному військовому комісаріаті інженером-математиком обчислювального пункту.

З 2009 року і по сьогодні працює асистентом кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка».

Стажування та підвищення кваліфікації

У 2008 році проходила стажування у Суспільній Вищій Школі Підприємництва та Менеджменту, місто Лодзь, Республіка Польща (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania,m. Łódź, RP).

У 2009 році закінчила курси підвищення кваліфікації, які проводились з метою створення Віртуального Навчального Середовища НУ «Львівська політехніка» за програмою «Розроблення електронних засобів навчання в середовищі Moodle» (на сайті розміщено пробний електронний курс з «Основи теорії систем і системного аналізу», який зарахований комісією після захисту, про що свідчить виданий сертифікат).

У 2009 році успішно закінчила семінар-тренінг «Автоматизація обліку взаємовідносин з клієнтами за допомогою CRM — системи «Парус — Менеджмент та Маркетинг», який проводився Всеукраїнською громадською організацією «Українська Асоціація Маркетингу» та Корпорацією «Парус» (сертифікат).

Навантаження по кафедрі

Відповідальна за комп’ютерне та програмне забезпечення кафедри маркетингу і логістики (наповнення Віртуального Навчального Середовища НУ «ЛП»); куратор групи; член профспілки.

Інше

одружена, виховує доньку; віддає перевагу активному відпочинку з сім’єю, цікавиться культурно-історичною спадщиною України (подорожі замками України), займається спортом (фітнес, боулінг, плавання, рафтинг), любить фотографувати.

Дисципліни, що викладає

За час роботи на кафедрі за період 2005-2009 н.р. опанувала наступні курси з навчальних дисциплін

 • «Економетрія» (лабораторні, практичні заняття) для студентів напрямку 6.0501;
 • «Маркетинг» (практичні заняття, курсовий проект) для студентів напрямку 6.0502;
 • «Маркетингові дослідження» (практичні заняття, розрахункова робота) для студентів напрямку 6.0502;
 • «Стратегічний маркетинг» (курсовий проект).

Для студентів напряму 0502 «Менеджмент» спеціальності «Логістика»

 • «Основи теорії систем і системний аналіз»(практичні, лабораторні заняття),
 • «Логістика» (практичні заняття),
 • «Основи логістики» (практичні заняття), «Маркетингове моделювання» (лабораторні заняття),
 • «Організація праці менеджера» (лекції, практичні заняття).

Здійснює керівництво бакалаврськими дипломними роботами студентів спеціальності «Маркетинг» та «Логістика».

Консультує студентів напряму 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальність «Маркетинг» з питань застосування математичних методів і економіко-математичного моделювання в бакалаврських роботах для вирішення задач економіки та менеджменту.

Наукові інтереси

 • дослідження розвитку людського капіталу на промислових підприємствах, формування економіки знань.

Вибрані публікації

 1. Завдання і функції заготівельної логістики / С. В. Леонова, А. І. Козак // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIM Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4­6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 304-306.
 2. Людський потенціал машинобудівного підприємства: аспекти ідентифікації та оці­нювання / Є. В. Крикавський, С. В. Леонова // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 275-283. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 669). — Бібліогр.: 21 назва.
 3. Основи теорії систем і системний аналіз : конспект лекцій для студ. напряму підготов. 6.030601 «Менеджмент» (за проф. спрямуванням «Логістика») / О. Б. Гірна, О. Я. Кобилюх, С. В. Леонова ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 92 с. — Бібліогр.: с. 89-90 (33 назви).
 4. Управління знаннями в системі формування і розвитку людського потенціалу промислового підприємства / С. В. Леонова // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 89-94. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 9 назв.
 5. Управління знаннями як основний чинник забезпечення конкурентних переваг в умовах глобальної інформатизації / С. В. Леонова // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIM Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 302-304. — Бібліогр.: 5 назв.
 6. Маркетингове забезпечення капіталізації людського потенціалу машинобудівного підприємства / С. В. Леонова // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 90-96. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 649). — Бібліогр.: 9 назв.
 7. Основні напрями реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства /0. А. Сорока, С. В. Леонова // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів IV Міжвуз. наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників, 30 берез. — 10 квіт. 2009 р., Львів / Ін-т підприємництва та персп. технологій при Нац. ун-ті «Львів. політехніка». — Л., 2009. — С. 88-89.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25