Левченко Олександр Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Левченко Олександр Миколайович
Levchenko.jpg
к.т.н., асистент
Дата народження 8 грудня 1960 року
Місце народження с. Антонівка, Володимирецький район, Рівненська область
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність «прикладна математика»
Галузь наукових інтересів цифрове моделювання рельєфу;

обробка тексту і графіки; інтернет-технології.

Кваліфікаційний рівень математик, викладач
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор фізико- математичних наук, професор Шинкаренко Георгій Андрійович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Левченко Олександр Миколайович — кандидат технічних наук, асистент кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій,Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 8 грудня1960, с. Антонівка, Володимирецький район, Рівненська область

Освіта

2004 р. — захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «фотограмметрія та картографія»;

Тема дисертації: Комп’ютерне моделювання рельєфу та пов’язаних з ним природних процесів на території Львівщини [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.24.02 / Левченко Олександр Миколайович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004. — 210арк.: іл. — арк. 149-163

Науковий керівник: доктор фізико- математичних наук, професор Шинкаренко Георгій Андрійович, Львівський національний університет імені Івана Франка


1977–1982 рр. — навчався на факультеті прикладної математики і механіки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Професійна діяльність:

з 2011 р. — асистент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

2011 р.- провідний інженер- програміст Центру інформаційного забезпечення Львівської політехніки;

2005–2010 рр. — старший науковий співробітник Інформаційно-обчислювального центру Львівського національного університету імені Франка, завідувач лабораторії Інтернет-технологій;

1982–2005 рр. — працював у науково-дослідній частині Львівського національного університету імені Івана Франка.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

«Мультимедійні системи»

«Засоби програмування комп'ютерної графіки»

Наукові інтереси

цифрове моделювання рельєфу;

обробка тексту і графіки;

інтернет-технології.

Вибрані публікації

Автор та співавтор близько 80 наукових праць, 18 підручників та навчальних посібників.


Останні наукові публікації:

Левченко О.М. Комп’ютерне моделювання рельєфу та пов’язаних з ним природних процесів на території Львівщини: Дис... канд. техн. наук: 05.24.02/ Львівський Національний університет імені Івана Франка. Львів, 2004. 163 с.

В. Карацупа, О. Левченко. Минуле української фантастики(кінець радянського періоду) // Український фантастичний оглядач (УФО). —Львів: ВД «Панорама», 2009. — № 10. — С. 52–59.

В. Карацупа, О. Левченко. Минуле української фантастики(Олександр Тесленко) // Український фантастичний оглядач (УФО). — Львів: ВД«Панорама», 2009. — № 9. — С. 66–71.

Горлач В.М., Левченко О.М. Автоматизація підготовки електронних ресурсів періодичних наукових видань Львівського університету //Матеріали Міжнародного Форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспільства».Львів, 7-9 жовтня 2009 р. — К.: УкрІНТЕІ, 2009. — С. 100–104.

О. Левченко. Українські мережеві інформаційні служби: погляд користувача // Медіа Критика. — http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/ukrayinski-merezhevi-informatsiyni-sluzhby-pohlyad-korystuvacha.html

В. Карацупа, О. Левченко. Минуле української фантастики(Віктор Савченко, Олег Романчук) // Український фантастичний оглядач (УФО). —Львів: ВД «Панорама», 2009. — № 8. — С. 85–91.

В. Карацупа, О. Левченко. Минуле української фантастики (Новий період) // Український фантастичний оглядач (УФО). — Львів: ВД «Панорама», 2009. — № 7. — С. 52–58.

Левченко О.М. Векторизація растрових зображень географічних карт засобами програм Photoshop і ArcView // Дев’ята Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». — Львів,2002. — С. 80-81.

Левченко О.М. Математичне моделювання гідрологічних процесівна території Львівщини // Восьма Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». — Львів, 2001. — С. 41-42.

Левченко О.М. Апроксимація рельєфу Львівщини укартографічній системі Arcview // Сьома Всеукраїнська наукова конференція«Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». — Львів, 2000. — С.58-59.


Підручники:

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології:Підручник. — К.: Каравела, 2003. — 464 с.

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології:Підручник. 2-ге вид. — К.: Каравела, 2007. — 640 с.

І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. Інформатика: Підручник для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. — К.:Видавнича група BHV, 2009. — 320 с.

И.А. Завадский, И.В. Стеценко, А.Н. Левченко. Информатика:Учебник для учеников 9 классов общеобразовательных учебных заведений. — К.:Издательская группа BHV, 2009. — 320 с.

І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. Інформатика:10 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Видавничагрупа ВНУ, 2010. — 240 с.:іл.

Посібники:

Левченко О.М. Microsoft Word для Windows: від текстового процесора до видавничої системи. — Львiв: СП «БаК», 1998. — 120 c.

Горлач В.М., Левченко О.М. Табличний процесор MicrosoftExcel: основи роботи. — Львiв: СП «БаК», 1999. — 104c.

О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н. С. Прокопенко. Основи Інтернету: Навчальний посібник. — К.: Видавнича група BHV, 2008. — 320 с.

О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко. Основи Інтернету: Навчальний посібник. — 2-ге видання, доповнене та доопрацьоване. —К.: Видавнича група BHV, 2009. — 288 с.

О.М. Левченко, І.В. Коваль, І.О. Завадський. Основи створення комп’ютерних презентацій: Навчальний посібник. — К.: Видавнича група BHV, 2009. — 368 с.

Методичні вказівки:

Левченко О.М. Текстовий процесор Microsoft Word 6.0. —Метод. вказівки. — ЛДУ, 1996. — 24 с.

Левченко О.М. Настільні видавничі системи. — Метод.вказівки. — ЛДУ, 1997. — 39 с.


Джерела:

Левченко Олександр Миколайович

Левченко Олександр Миколайович

ЛевченкоОлександр Миколайович

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com; lеvсh@lр.еdu.uа