Лащик Ірина Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лащик Ірина Ігорівна
Topiy.jpg
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2007
Спеціальність «Фінанси», кваліфікація магістр з фінансів
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 26.10.2012 р.
Поточне місце роботи асистент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2013 – дотепер асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Страховий менеджмент, Страхові послуги, Страхування

 1. Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі: Моногр./під ред. П.Г. Перерви, О.І. Савченко, В.Л. Товажнянського. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – 700 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (протокол №9 від 23 листопада 2012 р.), 40,6 ум.друк.арк.
 2. Топій І.І. Стан та проблеми розвитку ринку страхування життя в Україні /І.І. Топій, Т.О. Смірнова, З.З. Талама/ Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», 2013. - № 7 (45). – С. 246-250.


2. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 1. Топій І.І. Оцінювання рівня успішності реалізованих антикризових заходів (на прикладі ВАТ «Омегаавто») / І.І. Топій // Науковий інформаційний журнал «Бізнес Інформ». – Харків, 2011. - № 8. – С. 160-164.
 2. Топій І.І. Модель реструктуризації підприємства в умовах антикризового управління / І.І. Топій // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків, 2011. - № 7-1. – С.149-156.
 3. Теоретичний підхід до трактування поняття «криза» та виокремлення притаманних їй особливостей /І.І. Топій, І.Ю. Кондрат/ Економічний простір: Збірник наукових праць, 2013. - № 71. –Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 84-92.
 4. Топій І.І. Теоретико-методологічний підхід до побудови моделі процесу антикризового управління машинобудівним підприємством / І.І. Топій // Інвестиції: практика та досвід. Науковий журнал. – Київ. – 2010. - №20. – С. 52-56.
 5. Топій І.І. Елементи системи антикризового управління машинобудівним підприємством / І.І. Топій, С.В. Паранчук // Електронне фахове видання «Ефективна економіка». – Київ. - № 10, 2010. Режим доступу[1].
 6. Топій І.І. Механізм оцінювання рівня успішності реалізованих антикризових дій / І.І. Топій // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка і держава». – Київ. - № 2, 2010. – С. 88-91.
 7. Топій І.І. Чинники необхідності переходу підприємств на антикризове управління / І.І. Топій, С.В. Паранчук // Збірник наукових робіт «Управління розвитком». – Харків. - № 4(101), 2011. – С. 197-199.
 8. Топій І.І. Теоретико-методологічний підхід до діагностики кризового стану підприємств / І.І. Топій // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». - Донецьк, 2010. – № 1(101). - С. 3-11.
 9. Лащик* І.І. Сучасний стан та тенденції розвитку галузі машинобудування у Львівській області / І.І. Лащик, С.В. Паранчук // Науковий вісник НЛТУ України,Львів. – 2010. –№ 20.3. - С. 93-103
 10. Топій І.І. Теоретичні аспекти антикризового управління підприємством / І.І. Топій, С.В. Паранчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Інвестиційна привабливість регіону та механізми її забезпечення: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2010. – Вип. 3(83). - С. 366-375.
 11. Лащик І.І. Теоретичні аспекти процесу реструктуризації в умовах антикризового управління / І.І. Лащик // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – Донецьк, 2009. – № 7(98). - С. 16-20.
 12. Лащик І.І. Аналіз методик діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємств: переваги, недоліки, напрями вдосконалення / І.І. Лащик, І.І. Грибик, Н.П. Любомудрова // Науковий журнал «Зовнішня торгівля: право та економіка». – Київ, 2009. –№ 5(46). - С. 54-60.

3. Фінанси-1, Фінанси-2

 1. Топій І.І. Оцінювання впливу учасників на планову структуру капіталу промислово-фінансових груп / І.І. Топій, Л.П. Бондаренко Л.П., О.О. Коць / Проблеми матеріальної культури - Економічні науки. – Крим, 2012 - № 227. – С. 13-15.
 2. Топій І.І. Аналізування тенденцій імміграційних потоків в Україні /І.І. Топій, Ю.І. Кузицька/ Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», 2013. - № 4 (42). – С. 46-51.
 3. Лащик І.І. Інноваційна діяльність як складова розвитку машинобудівних підприємств в умовах антикризового управління / І.І. Лащик, І.Ю. Кондрат // Збірник наукових праць «Економічний простір».

4. Інвестування

 1. Топій І.І. Стан розвитку машинобудівного комплексу Львівської області та чинники, що на нього впливають/ Топій І.І., Коць О.О., Бондаренко Л.П. /Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №11(182) ч.1. – С. 493-502.
 2. Топій І.І. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: монографія /Алєксєєв І.В., Ільчук П.Г., Бондаренко Л.П., Коць О.О., Топій І.І., Тревого Л.С./Львів, 2013. – Видавець ПП Сорока Т.Б., 292 с.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Розвиток антикризового управління на підприємствах, 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності), 2012 р.

Участь у держбюджетних темах

 • ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (номер державної реєстрації 0110U001094), затвердженої Наказом МОН України від 22.07.2009 р., автор запропонувала теоретико-методичний підхід до побудови моделі антикризового управління інноваційною діяльністю машинобудівного підприємства, 2011р.

Участь у кафедральних темах

«Проблеми моніторингу податкового навантаження і фінансового стану ВГС в машинобудуванні та приладобудуванні» (номер державної реєстрації 0108U010403): автор досліджувала етапи формування системи антикризового управління машинобудівним підприємством, 2012 р.

Підвищення кваліфікації

2014 рік - ПАТ АСК «Дністер»

Основні публікації

Монографії

 1. Топій І.І. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: монографія /Алєксєєв І.В., Ільчук П.Г., Бондаренко Л.П., Коць О.О., Топій І.І., Тревого Л.С./Львів, 2013. – Видавець ПП Сорока Т.Б., 292 с.
 2. Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі: Моногр./під ред. П.Г. Перерви, О.І. Савченко, В.Л. Товажнянського. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – 700 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (протокол №9 від 23 листопада 2012 р.), 40,6 ум.друк.арк.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Топій І.І. Оцінювання рівня успішності реалізованих антикризових заходів (на прикладі ВАТ «Омегаавто») / І.І. Топій // Науковий інформаційний журнал «Бізнес Інформ». – Харків, 2011. - № 8. – С. 160-164.
 2. Топій І.І. Модель реструктуризації підприємства в умовах антикризового управління / І.І. Топій // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків, 2011. - № 7-1. – С.149-156.
 3. Теоретичний підхід до трактування поняття «криза» та виокремлення притаманних їй особливостей /І.І. Топій, І.Ю. Кондрат/ Економічний простір: Збірник наукових праць, 2013. - № 71. –Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 84-92.
 4. Топій І.І. Теоретико-методологічний підхід до побудови моделі процесу антикризового управління машинобудівним підприємством / І.І. Топій // Інвестиції: практика та досвід. Науковий журнал. – Київ. – 2010. - №20. – С. 52-56.
 5. Топій І.І. Елементи системи антикризового управління машинобудівним підприємством / І.І. Топій, С.В. Паранчук // Електронне фахове видання «Ефективна економіка». – Київ. - № 10, 2010. Режим доступу[2].
 6. Топій І.І. Механізм оцінювання рівня успішності реалізованих антикризових дій / І.І. Топій // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка і держава». – Київ. - № 2, 2010. – С. 88-91.
 7. Топій І.І. Чинники необхідності переходу підприємств на антикризове управління / І.І. Топій, С.В. Паранчук // Збірник наукових робіт «Управління розвитком». – Харків. - № 4(101), 2011. – С. 197-199.
 8. Топій І.І. Теоретико-методологічний підхід до діагностики кризового стану підприємств / І.І. Топій // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». - Донецьк, 2010. – № 1(101). - С. 3-11.
 9. Лащик* І.І. Сучасний стан та тенденції розвитку галузі машинобудування у Львівській області / І.І. Лащик, С.В. Паранчук // Науковий вісник НЛТУ України, Львів. – 2010. –№ 20.3. - С. 93-103
 10. Топій І.І. Теоретичні аспекти антикризового управління підприємством / І.І. Топій, С.В. Паранчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Інвестиційна привабливість регіону та механізми її забезпечення: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2010. – Вип. 3(83). - С. 366-375.
 11. Лащик І.І. Теоретичні аспекти процесу реструктуризації в умовах антикризового управління / І.І. Лащик // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – Донецьк, 2009. – № 7(98). - С. 16-20.
 12. Лащик І.І. Аналіз методик діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємств: переваги, недоліки, напрями вдосконалення / І.І. Лащик, І.І. Грибик, Н.П. Любомудрова // Науковий журнал «Зовнішня торгівля: право та економіка». – Київ, 2009. –№ 5(46). - С. 54-60
 13. Топій І.І. Оцінювання впливу учасників на планову структуру капіталу промислово-фінансових груп / І.І. Топій, Л.П. Бондаренко Л.П., О.О. Коць / Проблеми матеріальної культури - Економічні науки. – Крим, 2012 - № 227. – С. 13-15.
 14. Топій І.І. Аналізування тенденцій імміграційних потоків в Україні /І.І. Топій, Ю.І. Кузицька/ Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», 2013. - № 4 (42). – С. 46-51.
 15. Лащик І.І. Інноваційна діяльність як складова розвитку машинобудівних підприємств в умовах антикризового управління / І.І. Лащик, І.Ю. Кондрат // Збірник наукових праць «Економічний простір».
 16. Топій І.І. Стан розвитку машинобудівного комплексу Львівської області та чинники, що на нього впливають/ Топій І.І., Коць О.О., Бондаренко Л.П. /Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №11(182) ч.1. – С. 493-502.
 17. Топій І.І. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: монографія /Алєксєєв І.В., Ільчук П.Г., Бондаренко Л.П., Коць О.О., Топій І.І., Тревого Л.С./Львів, 2013. – Видавець ПП Сорока Т.Б., 292 с.
 18. Топій І.І. Метод оцінювання рівня успішності реалізованих антикризових заходів / І.І. Топій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми економіки і менеджменту»], (м. Львів, 10-12 листопада 2011 р.). – Львів: Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2011. – С. 651-652.
 19. Топій І.І. Класифікація чинників необхідності переходу машинобудівних підприємств на антикризове управління / І.І. Топій // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансова система держави: проблеми і перспективи розвитку»], (м. Київ, 30-31 березня 2011 р.). – Київ: Київський економічний інститут менеджменту, 2011. - С. 336-339.
 20. Топій І.І. Процес визначення суб’єктів реструктуризації та притаманних їм функцій / І.І. Топій // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» ], (м. Харків, 6-9 квітня 2011 р.). – Харків: НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2011. – С. 261-264.
 21. Топій І.І. Теоретичний підхід до визначення поняття «реструктуризація» / І.І. Топій // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Менеджмент підприємницької діяльності»], (м. Сімферополь, 11-12 квітня 2011 р.). - Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2011. – С. 173-175.
 22. Топій І.І. Методика попередньої діагностики кризового стану машинобудівних підприємств / І.І. Топій // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення»], (м. Тернопіль, 15-16 квітня 2010 р.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. - С. 237-239.
 23. Топій І.І. Проблеми та чинники розвитку машинобудівної галузі Львівської області / І.І. Топій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Соціально-економічний розвиток України і її регіонів: проблеми науки і практики»], (м. Харків, 27-28 травня 2010 р.). – Харків: ХНЕУ, 2010. - С. 145-148.
 24. Топій І.І. Антикризове управління підприємством: сутність, мета, цілі, об’єкти та суб’єкти здійснення / І.І. Топій // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], (м. Львів, 2010 р.). – Львів: Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. - С. 510-511.
 25. Топій І.І. Принципи антикризового управління машинобудівним підприємством / І.І. Топій, І.Ю. Кондрат // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції [«Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи»], (м. Донецьк, 12-13 листопада 2010 р.). – Донецьк: Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган - Барановського, 2010. - С. 114-117 (особистий внесок автора: розроблено класифікацію принципів антикризового управління машинобудівним підприємством).
 26. Лащик І.І. Напрями реструктуризаційних змін в умовах антикризового управління підприємством / І.І. Лащик // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції [«Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку»], (м. Макіївка, 22-24 квітня 2009 р.). – Макіївка: Макіївський економіко-гуманітарний інститут, 2009. - С. 196-199.
 27. Лащик І.І. Реструктуризація як інструмент антикризового управління підприємством / І.І. Лащик // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення»], (м. Тернопіль, 8-9 жовтня 2009 р.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2009 р. - С. 103-106.
 28. Лащик І.І. Переваги та недоліки поширених в Україні методик діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємств / І.І. Лащик // Матеріали ІІ Науково-практичної конференції [«Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»], (м. Львів, 23-24 жовтня 2009 р.). – Львів: Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. - С. 74-76.
 29. Лащик І.І. Діагностика кризового стану підприємств: сутність, об’єкти, суб’єкти, цілі проведення / І.І. Лащик, І.Ю. Кондрат // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування та кредиту»], (м. Львів, 18-21 листопада 2009 р.). – Львів: Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. - С. 204-206.
 30. Топій І.І. Банкострахування в Україні: проблеми, шляхи їх вирішення і перспективи розвитку /І.І. Топій, Ю. Кузицька/ Збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів [«Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем»], (м. Львів, 26-27 березня 2013 р.). – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2013. – С. 276-278.
 31. Топій І.І. Теоретичний підхід до визначення поняття «криза» /І.І. Топій/ Матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів [«Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України»], (м. Луцьк, 14-15 листопада 2012 р.). – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – С. 86-88.
 32. Проблеми формування моделей мотивування працівників в системі менеджменту підприємства і принципи їхнього розв’язання // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених [«Управління економічними процесами на макро- і макрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (Львів, 11-12 квітня 2014 р.) / Національний університет «Львівська політехніка». – 2014. – С. 107-109.
 33. Особливості реструктуризації залежно від наявності та типу кризи на підприємстві // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених [«Управління економічними процесами на макро- і макрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (Львів, 11-12 квітня 2014 р.) / Національний університет «Львівська політехніка». – 2014. – С. 216-218.


Додаткові відомості

 • Секретар кафедри фінансів.


Кафедра фінансів