Лагун Андрій Едуардович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лагун Андрій Едуардович
Image004.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 09.06.1969 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1993 р.
Галузь наукових інтересів вимірювальна та обчислювальна техніка: цифрові функціональні перетворювачі; системи захисту інформації: криптографічні та стеганографічні перетворення.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник Доктор технічних наук, професор,Заслужений винахідник України Дудикевич Валерій Богданович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи кафедра безпеки інформаційних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Лагун Андрій Едуардович — кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 9 червня 1969 р.

У 1993 році закінчив Львівський політехнічний інститут.

Кандидат технічних наук (2001 р.), доцент (2004 р.), доцент кафедри безпеки інформаційних технологій.

Тема дисертації: Автоматизований структурний синтез число-імпульсних функціональних перетворювачів [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.13.05 / Лагун Андрій Едуардович; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2001. — 220 арк. — арк.181-192

Науковий керівник — Доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України Дудикевич Валерій Богданович, Національний університет «Львівська політехніка».

Напрямки наукової роботи:

Напрямок науково-інженерних досліджень: інформаційно-вимірювальна техніка:

 • засоби опрацювання імпульсних сигналів в реальному масштабі часу,
 • пристрої для вимірювання частотно-часових параметрів сигналів,
 • дозиметричні пристрої,
 • синтезатори частоти;
 • генератори псевдовипадкових чисел і імпульсних послідовностей.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: понад 30.

Основні публікації

 1. Дудикевич В.Б., Лагун А.Е. Алгоритм автоматизованого імітаційного моделювання структур число-імпульсних функціональних перетворювачів: — Вісник НУ «Львівська політехніка», Автоматика, вимірювання та керування. 2002. — № 445. — с.79-83.
 2. Лагун А.Е. Аналіз алгоритмів та програм для виконання операцій з довгими числами: — Вісник НУ «Львівська політехніка», Автоматика,вимірювання та керування. 2003. — № 475. — с.37-44.
 3. Горпенюк А.Я., Дудикевич В.Б., Лагун А.Е. Показниково-степеневий число-імпульсний функціональний перетворювач з поліпшеними метрологічними характеристиками: — Вісник НУ «Львівська політехніка», Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. 2003. — № 476. — с.72-76.
 4. V. Dudykevych, A. Lagun. Problem of multi-variant approachin the automated of pulse-number functional converters structural synthesis: Праці Міжнародної науково-технічної конференції «Досвід розробки та застосування САПР в мікроелектроніці» CADSM’2003. — м. Славсько, Україна. 2003. — с.57-59.
 5. Горпенюк А.Я., Дудикевич В.Б., Лагун А.Е. Число-імпульсний функціональний блок широкодіапазонного цифрового частотоміра: — Вісник НУ «Львівська політехніка», Автоматика, вимірювання та керування. 2004. — № 500. — с.81-88.
 6. Дудикевич В.Б., Лагун А.Е. Відтворювач функцій синус та косинус гіперболічний з покращеними метрологічними характеристиками: Збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології в науці, освіті та промисловості». — № 19, том 2. — Національний гірничий університет України. 2004. — с. 143-148.

Контакти

вул. Кн.Романа 1, 79000, Львів; 19-й корпус, кімната 219

тел.: +38 (032)235-83-23